A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014

Žalmy 331
Plesejte, spravedliví, v Hospodinu; upřímným sluší chvalozpěv.
2
Vzdávejte Hospodinu chválu s lyrou, na varyto-desítku mu při zpěvu hrajte,
3
zpívejte mu novou píseň, ladně předneste hru za radostného hlaholu!
4
Vždyť slovo Hospodinovo je správné a všechna jeho díla ve věrnosti;
5
miluje spravedlnost a právo, země je plna laskavosti Hospodinovy.
6
Slovem Hospodinovým byla zřízena nebesa a dechem jeho úst všechno jejich osazenstvo;
7
jako mandel hromadí vody moří, v zásobárny ukládá hluboké vody.
8
Nechť má, všechna země, před Hospodinem úctu, nechť před ním pociťují bázeň všichni obyvatelé světa!
9
Vždyť on řekl a stalo se, on rozkázal a postavilo se;
10
Hospodin trhá rady národů, ruší úmysly národností,
11
záměr Hospodinův platí navždy, úmysly jeho srdce do pokolení a pokolení.
12
Blaho národa, jehož Bohem je Hospodin, lidu, jejž si vyvolil za vlastnictví!
13
Hospodin pohlíží z nebes, vidí všechny děti člověka,
14
z místa svého bydlení se dívá na všechny obyvatele země,
15
ten, jenž jednotně ztvárnil jejich srdce, jenž dává pozor na všechny jejich činy.
16
Není krále zachráněného množstvím vojska, aniž se hrdina může vyprostit množstvím síly;
17
kůň je klamnou nadějí na vítězství, aniž může k vyváznutí pomoci velikostí své zdatnosti.
18
Hle, oko Hospodinovo na jeho ctitele, k čekajícím na jeho laskavost
19
stran vyproštění jejich duší ze smrti a stran jejich zachování naživu za hladu.
20
Naše duše čeká na Hospodina, on je naše pomoc a náš štít,
21
ano, v něm se naše srdce smí radovat, neboť důvěřujeme v jeho svaté jméno.
22
Kéž je tvá laskavost, Hospodine, nad námi podle toho, jak na tebe čekáme!Žalmy 33:1

Žalmy 33:2

Žalmy 33:3

Žalmy 33:4

Žalmy 33:5

Žalmy 33:6

Žalmy 33:7

Žalmy 33:8

Žalmy 33:9

Žalmy 33:10

Žalmy 33:11

Žalmy 33:12

Žalmy 33:13

Žalmy 33:14

Žalmy 33:15

Žalmy 33:16

Žalmy 33:17

Žalmy 33:18

Žalmy 33:19

Žalmy 33:20

Žalmy 33:21

Žalmy 33:22Žalmy 1 / Žal 1

Žalmy 2 / Žal 2

Žalmy 3 / Žal 3

Žalmy 4 / Žal 4

Žalmy 5 / Žal 5

Žalmy 6 / Žal 6

Žalmy 7 / Žal 7

Žalmy 8 / Žal 8

Žalmy 9 / Žal 9

Žalmy 10 / Žal 10

Žalmy 11 / Žal 11

Žalmy 12 / Žal 12

Žalmy 13 / Žal 13

Žalmy 14 / Žal 14

Žalmy 15 / Žal 15

Žalmy 16 / Žal 16

Žalmy 17 / Žal 17

Žalmy 18 / Žal 18

Žalmy 19 / Žal 19

Žalmy 20 / Žal 20

Žalmy 21 / Žal 21

Žalmy 22 / Žal 22

Žalmy 23 / Žal 23

Žalmy 24 / Žal 24

Žalmy 25 / Žal 25

Žalmy 26 / Žal 26

Žalmy 27 / Žal 27

Žalmy 28 / Žal 28

Žalmy 29 / Žal 29

Žalmy 30 / Žal 30

Žalmy 31 / Žal 31

Žalmy 32 / Žal 32

Žalmy 33 / Žal 33

Žalmy 34 / Žal 34

Žalmy 35 / Žal 35

Žalmy 36 / Žal 36

Žalmy 37 / Žal 37

Žalmy 38 / Žal 38

Žalmy 39 / Žal 39

Žalmy 40 / Žal 40

Žalmy 41 / Žal 41

Žalmy 42 / Žal 42

Žalmy 43 / Žal 43

Žalmy 44 / Žal 44

Žalmy 45 / Žal 45

Žalmy 46 / Žal 46

Žalmy 47 / Žal 47

Žalmy 48 / Žal 48

Žalmy 49 / Žal 49

Žalmy 50 / Žal 50

Žalmy 51 / Žal 51

Žalmy 52 / Žal 52

Žalmy 53 / Žal 53

Žalmy 54 / Žal 54

Žalmy 55 / Žal 55

Žalmy 56 / Žal 56

Žalmy 57 / Žal 57

Žalmy 58 / Žal 58

Žalmy 59 / Žal 59

Žalmy 60 / Žal 60

Žalmy 61 / Žal 61

Žalmy 62 / Žal 62

Žalmy 63 / Žal 63

Žalmy 64 / Žal 64

Žalmy 65 / Žal 65

Žalmy 66 / Žal 66

Žalmy 67 / Žal 67

Žalmy 68 / Žal 68

Žalmy 69 / Žal 69

Žalmy 70 / Žal 70

Žalmy 71 / Žal 71

Žalmy 72 / Žal 72

Žalmy 73 / Žal 73

Žalmy 74 / Žal 74

Žalmy 75 / Žal 75

Žalmy 76 / Žal 76

Žalmy 77 / Žal 77

Žalmy 78 / Žal 78

Žalmy 79 / Žal 79

Žalmy 80 / Žal 80

Žalmy 81 / Žal 81

Žalmy 82 / Žal 82

Žalmy 83 / Žal 83

Žalmy 84 / Žal 84

Žalmy 85 / Žal 85

Žalmy 86 / Žal 86

Žalmy 87 / Žal 87

Žalmy 88 / Žal 88

Žalmy 89 / Žal 89

Žalmy 90 / Žal 90

Žalmy 91 / Žal 91

Žalmy 92 / Žal 92

Žalmy 93 / Žal 93

Žalmy 94 / Žal 94

Žalmy 95 / Žal 95

Žalmy 96 / Žal 96

Žalmy 97 / Žal 97

Žalmy 98 / Žal 98

Žalmy 99 / Žal 99

Žalmy 100 / Žal 100

Žalmy 101 / Žal 101

Žalmy 102 / Žal 102

Žalmy 103 / Žal 103

Žalmy 104 / Žal 104

Žalmy 105 / Žal 105

Žalmy 106 / Žal 106

Žalmy 107 / Žal 107

Žalmy 108 / Žal 108

Žalmy 109 / Žal 109

Žalmy 110 / Žal 110

Žalmy 111 / Žal 111

Žalmy 112 / Žal 112

Žalmy 113 / Žal 113

Žalmy 114 / Žal 114

Žalmy 115 / Žal 115

Žalmy 116 / Žal 116

Žalmy 117 / Žal 117

Žalmy 118 / Žal 118

Žalmy 119 / Žal 119

Žalmy 120 / Žal 120

Žalmy 121 / Žal 121

Žalmy 122 / Žal 122

Žalmy 123 / Žal 123

Žalmy 124 / Žal 124

Žalmy 125 / Žal 125

Žalmy 126 / Žal 126

Žalmy 127 / Žal 127

Žalmy 128 / Žal 128

Žalmy 129 / Žal 129

Žalmy 130 / Žal 130

Žalmy 131 / Žal 131

Žalmy 132 / Žal 132

Žalmy 133 / Žal 133

Žalmy 134 / Žal 134

Žalmy 135 / Žal 135

Žalmy 136 / Žal 136

Žalmy 137 / Žal 137

Žalmy 138 / Žal 138

Žalmy 139 / Žal 139

Žalmy 140 / Žal 140

Žalmy 141 / Žal 141

Žalmy 142 / Žal 142

Žalmy 143 / Žal 143

Žalmy 144 / Žal 144

Žalmy 145 / Žal 145

Žalmy 146 / Žal 146

Žalmy 147 / Žal 147

Žalmy 148 / Žal 148

Žalmy 149 / Žal 149

Žalmy 150 / Žal 150