A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014

Žalmy 1361
Přinášejte chválu Hospodinu, neboť je dobrý, neboť jeho laskavost trvá navždy,
2
přinášejte chválu Bohu bohů, neboť jeho laskavost trvá navždy,
3
přinášejte chválu Pánu pánů, neboť jeho laskavost trvá navždy,
4
jemu, jenž samoten činí veliké divy, neboť jeho laskavost trvá navždy,
5
v moudrosti zřídivšímu nebesa, neboť jeho laskavost trvá navždy,
6
rozprostřevšímu zem na mořích, neboť jeho laskavost trvá navždy,
7
zřídivšímu veliká světla, neboť jeho laskavost trvá navždy,
8
slunce k vládnutí ve dne, neboť jeho laskavost trvá navždy,
9
měsíc a hvězdy k vládnutí v noci, neboť jeho laskavost trvá navždy,
10
pobivšímu Egypt v jejich prvorozených, neboť jeho laskavost trvá navždy,
11
jenž vyvedl Isráéle zprostřed nich, neboť jeho laskavost trvá navždy,
12
silnou rukou a napřaženou paží, neboť jeho laskavost trvá navždy,
13
rozsekšímu moře Rákosí na úseky, neboť jeho laskavost trvá navždy,
14
takže provedl Isráéle jeho středem, neboť jeho laskavost trvá navždy,
15
a setřásl faraona a jeho vojenskou moc v moře Rákosí, neboť jeho laskavost trvá navždy;
16
vodivšímu svůj lid pustinou, neboť jeho laskavost trvá navždy,
17
pobivšímu veliké krále, neboť jeho laskavost trvá navždy,
18
jenž pozabíjel vznešené krále, neboť jeho laskavost trvá navždy,
19
jako Síchóna, krále Emórího, neboť jeho laskavost trvá navždy,
20
a jako Óga, krále Bášánu, neboť jeho laskavost trvá navždy,
21
a dal jejich zem za dědictví, neboť jeho laskavost trvá navždy,
22
dědictví Isráélovi, svému nevolníku, neboť jeho laskavost trvá navždy;
23
jenž na nás vzpomněl v naší nízkosti, neboť jeho laskavost trvá navždy,
24
a odtrhl nás od našich protivníků, neboť jeho laskavost trvá navždy.
25
Dává pokrm všemu masu, neboť jeho laskavost trvá navždy;
26
přinášejte chválu BOHU nebes, neboť jeho laskavost trvá navždy.Žalmy 136:1

Žalmy 136:2

Žalmy 136:3

Žalmy 136:4

Žalmy 136:5

Žalmy 136:6

Žalmy 136:7

Žalmy 136:8

Žalmy 136:9

Žalmy 136:10

Žalmy 136:11

Žalmy 136:12

Žalmy 136:13

Žalmy 136:14

Žalmy 136:15

Žalmy 136:16

Žalmy 136:17

Žalmy 136:18

Žalmy 136:19

Žalmy 136:20

Žalmy 136:21

Žalmy 136:22

Žalmy 136:23

Žalmy 136:24

Žalmy 136:25

Žalmy 136:26Žalmy 1 / Žal 1

Žalmy 2 / Žal 2

Žalmy 3 / Žal 3

Žalmy 4 / Žal 4

Žalmy 5 / Žal 5

Žalmy 6 / Žal 6

Žalmy 7 / Žal 7

Žalmy 8 / Žal 8

Žalmy 9 / Žal 9

Žalmy 10 / Žal 10

Žalmy 11 / Žal 11

Žalmy 12 / Žal 12

Žalmy 13 / Žal 13

Žalmy 14 / Žal 14

Žalmy 15 / Žal 15

Žalmy 16 / Žal 16

Žalmy 17 / Žal 17

Žalmy 18 / Žal 18

Žalmy 19 / Žal 19

Žalmy 20 / Žal 20

Žalmy 21 / Žal 21

Žalmy 22 / Žal 22

Žalmy 23 / Žal 23

Žalmy 24 / Žal 24

Žalmy 25 / Žal 25

Žalmy 26 / Žal 26

Žalmy 27 / Žal 27

Žalmy 28 / Žal 28

Žalmy 29 / Žal 29

Žalmy 30 / Žal 30

Žalmy 31 / Žal 31

Žalmy 32 / Žal 32

Žalmy 33 / Žal 33

Žalmy 34 / Žal 34

Žalmy 35 / Žal 35

Žalmy 36 / Žal 36

Žalmy 37 / Žal 37

Žalmy 38 / Žal 38

Žalmy 39 / Žal 39

Žalmy 40 / Žal 40

Žalmy 41 / Žal 41

Žalmy 42 / Žal 42

Žalmy 43 / Žal 43

Žalmy 44 / Žal 44

Žalmy 45 / Žal 45

Žalmy 46 / Žal 46

Žalmy 47 / Žal 47

Žalmy 48 / Žal 48

Žalmy 49 / Žal 49

Žalmy 50 / Žal 50

Žalmy 51 / Žal 51

Žalmy 52 / Žal 52

Žalmy 53 / Žal 53

Žalmy 54 / Žal 54

Žalmy 55 / Žal 55

Žalmy 56 / Žal 56

Žalmy 57 / Žal 57

Žalmy 58 / Žal 58

Žalmy 59 / Žal 59

Žalmy 60 / Žal 60

Žalmy 61 / Žal 61

Žalmy 62 / Žal 62

Žalmy 63 / Žal 63

Žalmy 64 / Žal 64

Žalmy 65 / Žal 65

Žalmy 66 / Žal 66

Žalmy 67 / Žal 67

Žalmy 68 / Žal 68

Žalmy 69 / Žal 69

Žalmy 70 / Žal 70

Žalmy 71 / Žal 71

Žalmy 72 / Žal 72

Žalmy 73 / Žal 73

Žalmy 74 / Žal 74

Žalmy 75 / Žal 75

Žalmy 76 / Žal 76

Žalmy 77 / Žal 77

Žalmy 78 / Žal 78

Žalmy 79 / Žal 79

Žalmy 80 / Žal 80

Žalmy 81 / Žal 81

Žalmy 82 / Žal 82

Žalmy 83 / Žal 83

Žalmy 84 / Žal 84

Žalmy 85 / Žal 85

Žalmy 86 / Žal 86

Žalmy 87 / Žal 87

Žalmy 88 / Žal 88

Žalmy 89 / Žal 89

Žalmy 90 / Žal 90

Žalmy 91 / Žal 91

Žalmy 92 / Žal 92

Žalmy 93 / Žal 93

Žalmy 94 / Žal 94

Žalmy 95 / Žal 95

Žalmy 96 / Žal 96

Žalmy 97 / Žal 97

Žalmy 98 / Žal 98

Žalmy 99 / Žal 99

Žalmy 100 / Žal 100

Žalmy 101 / Žal 101

Žalmy 102 / Žal 102

Žalmy 103 / Žal 103

Žalmy 104 / Žal 104

Žalmy 105 / Žal 105

Žalmy 106 / Žal 106

Žalmy 107 / Žal 107

Žalmy 108 / Žal 108

Žalmy 109 / Žal 109

Žalmy 110 / Žal 110

Žalmy 111 / Žal 111

Žalmy 112 / Žal 112

Žalmy 113 / Žal 113

Žalmy 114 / Žal 114

Žalmy 115 / Žal 115

Žalmy 116 / Žal 116

Žalmy 117 / Žal 117

Žalmy 118 / Žal 118

Žalmy 119 / Žal 119

Žalmy 120 / Žal 120

Žalmy 121 / Žal 121

Žalmy 122 / Žal 122

Žalmy 123 / Žal 123

Žalmy 124 / Žal 124

Žalmy 125 / Žal 125

Žalmy 126 / Žal 126

Žalmy 127 / Žal 127

Žalmy 128 / Žal 128

Žalmy 129 / Žal 129

Žalmy 130 / Žal 130

Žalmy 131 / Žal 131

Žalmy 132 / Žal 132

Žalmy 133 / Žal 133

Žalmy 134 / Žal 134

Žalmy 135 / Žal 135

Žalmy 136 / Žal 136

Žalmy 137 / Žal 137

Žalmy 138 / Žal 138

Žalmy 139 / Žal 139

Žalmy 140 / Žal 140

Žalmy 141 / Žal 141

Žalmy 142 / Žal 142

Žalmy 143 / Žal 143

Žalmy 144 / Žal 144

Žalmy 145 / Žal 145

Žalmy 146 / Žal 146

Žalmy 147 / Žal 147

Žalmy 148 / Žal 148

Žalmy 149 / Žal 149

Žalmy 150 / Žal 150