A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

Žalmy 1161
Je mi milo, že Hospodin slyší můj hlas, má úpění,
2
neboť ke mně naklonil své ucho, i budu v svých dnech volat.
3
Obemkly mě provazy smrti a dopadly mě tísně šeólu, nacházel jsem úzkost a zármutek.
4
I vzýval jsem jméno Hospodinovo: Ach, Hospodine, dej vyváznout mé duši!
5
Hospodin je milostivý a spravedlivý, a no, náš Bůh se smilovává.
6
Hospodin ochraňuje prosté, zeslábnu-li, bude mi pomáhat.
7
Vrať se, má duše, k svému klidu, neboť Hospodin na tobě projevil dobrotu;
8
vždyť jsi mou duši vytrhl ze smrti, mé oči ze slz, mou nohu od úrazu.
9
Budu se před tváří Hospodinovou procházet v zemích života.
10
Věřím, když mluvím: Já jsem velmi ztrápen.
11
Já jsem ve svém rozechvění řekl: Každý člověk lže.
12
Jak mám Hospodinu odplatit všechna jeho dobrodiní vůči mně?
13
Chci povznést číši vysvobození a vzývat jméno Hospodinovo,
14
své sliby Hospodinu budu plnit naproti, ano, všemu jeho lidu.
15
V očích Hospodinových je smrt jeho zbožných drahocenná.
16
Ach, Hospodine, vždyť já jsem tvůj nevolník, já jsem tvůj nevolník, syn tvé služebnice, na mých poutech jsi způsobil rozvázání,
17
tobě budu obětovat oběť díku a jméno Hospodinovo budu vzývat,
18
své sliby Hospodinu budu plnit naproti, ano, všemu jeho lidu
19
v nádvořích domu Hospodinova, v tvém středu, Jerúsaléme! Velebte Jáha!Žalmy 116:1

Žalmy 116:2

Žalmy 116:3

Žalmy 116:4

Žalmy 116:5

Žalmy 116:6

Žalmy 116:7

Žalmy 116:8

Žalmy 116:9

Žalmy 116:10

Žalmy 116:11

Žalmy 116:12

Žalmy 116:13

Žalmy 116:14

Žalmy 116:15

Žalmy 116:16

Žalmy 116:17

Žalmy 116:18

Žalmy 116:19Žalmy 1 / 시편 1

Žalmy 2 / 시편 2

Žalmy 3 / 시편 3

Žalmy 4 / 시편 4

Žalmy 5 / 시편 5

Žalmy 6 / 시편 6

Žalmy 7 / 시편 7

Žalmy 8 / 시편 8

Žalmy 9 / 시편 9

Žalmy 10 / 시편 10

Žalmy 11 / 시편 11

Žalmy 12 / 시편 12

Žalmy 13 / 시편 13

Žalmy 14 / 시편 14

Žalmy 15 / 시편 15

Žalmy 16 / 시편 16

Žalmy 17 / 시편 17

Žalmy 18 / 시편 18

Žalmy 19 / 시편 19

Žalmy 20 / 시편 20

Žalmy 21 / 시편 21

Žalmy 22 / 시편 22

Žalmy 23 / 시편 23

Žalmy 24 / 시편 24

Žalmy 25 / 시편 25

Žalmy 26 / 시편 26

Žalmy 27 / 시편 27

Žalmy 28 / 시편 28

Žalmy 29 / 시편 29

Žalmy 30 / 시편 30

Žalmy 31 / 시편 31

Žalmy 32 / 시편 32

Žalmy 33 / 시편 33

Žalmy 34 / 시편 34

Žalmy 35 / 시편 35

Žalmy 36 / 시편 36

Žalmy 37 / 시편 37

Žalmy 38 / 시편 38

Žalmy 39 / 시편 39

Žalmy 40 / 시편 40

Žalmy 41 / 시편 41

Žalmy 42 / 시편 42

Žalmy 43 / 시편 43

Žalmy 44 / 시편 44

Žalmy 45 / 시편 45

Žalmy 46 / 시편 46

Žalmy 47 / 시편 47

Žalmy 48 / 시편 48

Žalmy 49 / 시편 49

Žalmy 50 / 시편 50

Žalmy 51 / 시편 51

Žalmy 52 / 시편 52

Žalmy 53 / 시편 53

Žalmy 54 / 시편 54

Žalmy 55 / 시편 55

Žalmy 56 / 시편 56

Žalmy 57 / 시편 57

Žalmy 58 / 시편 58

Žalmy 59 / 시편 59

Žalmy 60 / 시편 60

Žalmy 61 / 시편 61

Žalmy 62 / 시편 62

Žalmy 63 / 시편 63

Žalmy 64 / 시편 64

Žalmy 65 / 시편 65

Žalmy 66 / 시편 66

Žalmy 67 / 시편 67

Žalmy 68 / 시편 68

Žalmy 69 / 시편 69

Žalmy 70 / 시편 70

Žalmy 71 / 시편 71

Žalmy 72 / 시편 72

Žalmy 73 / 시편 73

Žalmy 74 / 시편 74

Žalmy 75 / 시편 75

Žalmy 76 / 시편 76

Žalmy 77 / 시편 77

Žalmy 78 / 시편 78

Žalmy 79 / 시편 79

Žalmy 80 / 시편 80

Žalmy 81 / 시편 81

Žalmy 82 / 시편 82

Žalmy 83 / 시편 83

Žalmy 84 / 시편 84

Žalmy 85 / 시편 85

Žalmy 86 / 시편 86

Žalmy 87 / 시편 87

Žalmy 88 / 시편 88

Žalmy 89 / 시편 89

Žalmy 90 / 시편 90

Žalmy 91 / 시편 91

Žalmy 92 / 시편 92

Žalmy 93 / 시편 93

Žalmy 94 / 시편 94

Žalmy 95 / 시편 95

Žalmy 96 / 시편 96

Žalmy 97 / 시편 97

Žalmy 98 / 시편 98

Žalmy 99 / 시편 99

Žalmy 100 / 시편 100

Žalmy 101 / 시편 101

Žalmy 102 / 시편 102

Žalmy 103 / 시편 103

Žalmy 104 / 시편 104

Žalmy 105 / 시편 105

Žalmy 106 / 시편 106

Žalmy 107 / 시편 107

Žalmy 108 / 시편 108

Žalmy 109 / 시편 109

Žalmy 110 / 시편 110

Žalmy 111 / 시편 111

Žalmy 112 / 시편 112

Žalmy 113 / 시편 113

Žalmy 114 / 시편 114

Žalmy 115 / 시편 115

Žalmy 116 / 시편 116

Žalmy 117 / 시편 117

Žalmy 118 / 시편 118

Žalmy 119 / 시편 119

Žalmy 120 / 시편 120

Žalmy 121 / 시편 121

Žalmy 122 / 시편 122

Žalmy 123 / 시편 123

Žalmy 124 / 시편 124

Žalmy 125 / 시편 125

Žalmy 126 / 시편 126

Žalmy 127 / 시편 127

Žalmy 128 / 시편 128

Žalmy 129 / 시편 129

Žalmy 130 / 시편 130

Žalmy 131 / 시편 131

Žalmy 132 / 시편 132

Žalmy 133 / 시편 133

Žalmy 134 / 시편 134

Žalmy 135 / 시편 135

Žalmy 136 / 시편 136

Žalmy 137 / 시편 137

Žalmy 138 / 시편 138

Žalmy 139 / 시편 139

Žalmy 140 / 시편 140

Žalmy 141 / 시편 141

Žalmy 142 / 시편 142

Žalmy 143 / 시편 143

Žalmy 144 / 시편 144

Žalmy 145 / 시편 145

Žalmy 146 / 시편 146

Žalmy 147 / 시편 147

Žalmy 148 / 시편 148

Žalmy 149 / 시편 149

Žalmy 150 / 시편 150