A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014

Žalmy 1101
(Od Dávida. Zpěv s hudebním doprovodem.) Prohlášeno Hospodinem k mému PÁNU: Seď po mé pravici,
2
než budu klást tvé nepřátele za podnož tvým nohám. Hospodin bude z Cijjónu vztahovat berlu tvé moci: Vládni vprostřed svých nepřátel!
3
Tvůj lid bude přeochotný v den tvé vojenské síly; v svaté nádheře máš rosu z dělohy jitřní záře, svou mládež.
4
Hospodin přisáhl a nebude litovat: Ty jsi navždy knězem na způsob Malkí-cedeka.
5
Pán na tvé pravici v den svého hněvu rozdrtí krále,
6
bude soudit mezi národy, naplní mrtvolami, rozdrtí hlavu nad rozsáhlou zemí.
7
Bude pít z potoka na cestě, proto bude pozdvihovat hlavu.Žalmy 110:1

Žalmy 110:2

Žalmy 110:3

Žalmy 110:4

Žalmy 110:5

Žalmy 110:6

Žalmy 110:7Žalmy 1 / Žal 1

Žalmy 2 / Žal 2

Žalmy 3 / Žal 3

Žalmy 4 / Žal 4

Žalmy 5 / Žal 5

Žalmy 6 / Žal 6

Žalmy 7 / Žal 7

Žalmy 8 / Žal 8

Žalmy 9 / Žal 9

Žalmy 10 / Žal 10

Žalmy 11 / Žal 11

Žalmy 12 / Žal 12

Žalmy 13 / Žal 13

Žalmy 14 / Žal 14

Žalmy 15 / Žal 15

Žalmy 16 / Žal 16

Žalmy 17 / Žal 17

Žalmy 18 / Žal 18

Žalmy 19 / Žal 19

Žalmy 20 / Žal 20

Žalmy 21 / Žal 21

Žalmy 22 / Žal 22

Žalmy 23 / Žal 23

Žalmy 24 / Žal 24

Žalmy 25 / Žal 25

Žalmy 26 / Žal 26

Žalmy 27 / Žal 27

Žalmy 28 / Žal 28

Žalmy 29 / Žal 29

Žalmy 30 / Žal 30

Žalmy 31 / Žal 31

Žalmy 32 / Žal 32

Žalmy 33 / Žal 33

Žalmy 34 / Žal 34

Žalmy 35 / Žal 35

Žalmy 36 / Žal 36

Žalmy 37 / Žal 37

Žalmy 38 / Žal 38

Žalmy 39 / Žal 39

Žalmy 40 / Žal 40

Žalmy 41 / Žal 41

Žalmy 42 / Žal 42

Žalmy 43 / Žal 43

Žalmy 44 / Žal 44

Žalmy 45 / Žal 45

Žalmy 46 / Žal 46

Žalmy 47 / Žal 47

Žalmy 48 / Žal 48

Žalmy 49 / Žal 49

Žalmy 50 / Žal 50

Žalmy 51 / Žal 51

Žalmy 52 / Žal 52

Žalmy 53 / Žal 53

Žalmy 54 / Žal 54

Žalmy 55 / Žal 55

Žalmy 56 / Žal 56

Žalmy 57 / Žal 57

Žalmy 58 / Žal 58

Žalmy 59 / Žal 59

Žalmy 60 / Žal 60

Žalmy 61 / Žal 61

Žalmy 62 / Žal 62

Žalmy 63 / Žal 63

Žalmy 64 / Žal 64

Žalmy 65 / Žal 65

Žalmy 66 / Žal 66

Žalmy 67 / Žal 67

Žalmy 68 / Žal 68

Žalmy 69 / Žal 69

Žalmy 70 / Žal 70

Žalmy 71 / Žal 71

Žalmy 72 / Žal 72

Žalmy 73 / Žal 73

Žalmy 74 / MAS 74

Žalmy 75 / MAS 75

Žalmy 76 / MAS 76

Žalmy 77 / MAS 77

Žalmy 78 / MAS 78

Žalmy 79 / MAS 79

Žalmy 80 / MAS 80

Žalmy 81 / MAS 81

Žalmy 82 / MAS 82

Žalmy 83 / MAS 83

Žalmy 84 / MAS 84

Žalmy 85 / MAS 85

Žalmy 86 / MAS 86

Žalmy 87 / MAS 87

Žalmy 88 / MAS 88

Žalmy 89 / MAS 89

Žalmy 90 / MAS 90

Žalmy 91 / MAS 91

Žalmy 92 / MAS 92

Žalmy 93 / MAS 93

Žalmy 94 / MAS 94

Žalmy 95 / MAS 95

Žalmy 96 / MAS 96

Žalmy 97 / MAS 97

Žalmy 98 / MAS 98

Žalmy 99 / MAS 99

Žalmy 100 / MAS 100

Žalmy 101 / MAS 101

Žalmy 102 / MAS 102

Žalmy 103 / MAS 103

Žalmy 104 / MAS 104

Žalmy 105 / MAS 105

Žalmy 106 / MAS 106

Žalmy 107 / MAS 107

Žalmy 108 / MAS 108

Žalmy 109 / MAS 109

Žalmy 110 / MAS 110

Žalmy 111 / MAS 111

Žalmy 112 / MAS 112

Žalmy 113 / MAS 113

Žalmy 114 / MAS 114

Žalmy 115 / MAS 115

Žalmy 116 / MAS 116

Žalmy 117 / MAS 117

Žalmy 118 / MAS 118

Žalmy 119 / MAS 119

Žalmy 120 / MAS 120

Žalmy 121 / MAS 121

Žalmy 122 / MAS 122

Žalmy 123 / MAS 123

Žalmy 124 / MAS 124

Žalmy 125 / MAS 125

Žalmy 126 / MAS 126

Žalmy 127 / MAS 127

Žalmy 128 / MAS 128

Žalmy 129 / MAS 129

Žalmy 130 / MAS 130

Žalmy 131 / MAS 131

Žalmy 132 / MAS 132

Žalmy 133 / MAS 133

Žalmy 134 / MAS 134

Žalmy 135 / MAS 135

Žalmy 136 / MAS 136

Žalmy 137 / MAS 137

Žalmy 138 / MAS 138

Žalmy 139 / MAS 139

Žalmy 140 / MAS 140

Žalmy 141 / MAS 141

Žalmy 142 / MAS 142

Žalmy 143 / MAS 143

Žalmy 144 / MAS 144

Žalmy 145 / MAS 145

Žalmy 146 / MAS 146

Žalmy 147 / MAS 147

Žalmy 148 / MAS 148

Žalmy 149 / MAS 149

Žalmy 150 / MAS 150