Instagram
English
A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014
Žalmy 104
1
Veleb Hospodina, má duše! Hospodine, můj Bože, jsi velmi veliký, oblékl si s velebnost a nádheru!
2
Zahaluje se světlem jako pláštěm, rozestírá nebesa jako koberec;
3
on ve vodách roubí svá přístřeší, on ustanovuje mračna svým vozidlem, on se ubírá na křídlech větru,
4
činí své anděly duchy, své obsluhující žhnoucím ohněm.
5
Založil zem na jejích základech, nikdy a věčně se nemůže zviklat;
6
pokryl jsi ji hlubinou jako oblečením, nad horami stály vody,
7
před tvým pokáráním prchaly, před zvukem tvého hřmění se klidily.
8
Hory vystupovaly, doliny klesaly na místo to, jež jsi jim určil;
9
položil jsi mez, již nemohou překračovat, nemohou se vrátit k pokrytí země.
10
On v údolí vpouští zřídla; tekou mezi horami,
11
napájejí všechno živočišstvo pole, divocí oslové hasí svou žízeň;
12
nad nimi sídlí ptactvo nebes, zprostřed haluzí vy dávají hlas.
13
Hory napájí ze svých komor, země se nasycuje z plodů tvých činů.
14
Dává vzrůstat trávě pro dobytek a bylině k službě člověku, k vyvedení chleba ze země
15
a vína, jež rozradostňuje srdce smrtelníka, aby činilo tvář lesknoucí se nad olej; a chléb srdce smrtelníka posiluje.
16
Nasycují se stromy Hospodinovy, cedry Levánónu, jež zasadil,
17
kde hnízdí ptáci; čáp - jeho domovem jsou cypřiše.
18
Vysoké hory kozorožcům, skaliska damanům jsou útočištěm.
19
Zřídil měsíc k určování období, slunce zná své zajití,
20
kladeš tmu, a ť nastává noc; v ní se hýbá všechno živočišstvo lesa,
21
hřivnatci řvou po kořisti, a no, po vy hledání svého pokrmu od BOHA.
22
Slunce vzchází - stahují se zpět a ukládají se v svých peleších;
23
člověk vychází k svému působení a k své práci až do večera.
24
Jak mnohá jsou tvá díla, Hospodine! Udělal jsi je všechna v moudrosti, země je plná tvých výdobytků!
25
Hle, moře veliké a širé na všechny strany, tam je hýbajícího se tvorstva, jemuž není počtu, živočichů malých s velikými!
26
Tam plují lodi, livjáthán, jehož jsi utvořil k rejdění v něm;
27
oni všichni vzhlížejí k tobě stran dání jejich pokrmu v jeho čas.
28
Dáváš jim - sbírají, otvíráš svou ruku - nasycují se dobrem,
29
skrýváš svou tvář - jsou mateni, odnímáš jejich dech - hynou a vracejí se do svého prachu,
30
vysíláš svůj dech - jsou tvořeni a obnovuješ povrch půdy.
31
Sláva Hospodinova potrvá navždy, Hospodin se bude radovat v svých dílech;
32
on, když hledí na zem, ona se zachvívá, sahá-li na hory, dýmají.
33
Chci Hospodinu zpívat, pokud budu žít, svému Bohu chci při zpěvu hrát, pokud budu trvat,
34
kéž mu je milé mé rozjímání; já se budu v Hospodinu radovat.
35
Hříšníci musejí ze země vymizet a zlovolní - kéž jich již není! Oslavuj, má duše, Hospodina! Chvalte Jáha!
Žalmy 104:1
Žalmy 104:2
Žalmy 104:3
Žalmy 104:4
Žalmy 104:5
Žalmy 104:6
Žalmy 104:7
Žalmy 104:8
Žalmy 104:9
Žalmy 104:10
Žalmy 104:11
Žalmy 104:12
Žalmy 104:13
Žalmy 104:14
Žalmy 104:15
Žalmy 104:16
Žalmy 104:17
Žalmy 104:18
Žalmy 104:19
Žalmy 104:20
Žalmy 104:21
Žalmy 104:22
Žalmy 104:23
Žalmy 104:24
Žalmy 104:25
Žalmy 104:26
Žalmy 104:27
Žalmy 104:28
Žalmy 104:29
Žalmy 104:30
Žalmy 104:31
Žalmy 104:32
Žalmy 104:33
Žalmy 104:34
Žalmy 104:35
Žalmy 1 / Žal 1
Žalmy 2 / Žal 2
Žalmy 3 / Žal 3
Žalmy 4 / Žal 4
Žalmy 5 / Žal 5
Žalmy 6 / Žal 6
Žalmy 7 / Žal 7
Žalmy 8 / Žal 8
Žalmy 9 / Žal 9
Žalmy 10 / Žal 10
Žalmy 11 / Žal 11
Žalmy 12 / Žal 12
Žalmy 13 / Žal 13
Žalmy 14 / Žal 14
Žalmy 15 / Žal 15
Žalmy 16 / Žal 16
Žalmy 17 / Žal 17
Žalmy 18 / Žal 18
Žalmy 19 / Žal 19
Žalmy 20 / Žal 20
Žalmy 21 / Žal 21
Žalmy 22 / Žal 22
Žalmy 23 / Žal 23
Žalmy 24 / Žal 24
Žalmy 25 / Žal 25
Žalmy 26 / Žal 26
Žalmy 27 / Žal 27
Žalmy 28 / Žal 28
Žalmy 29 / Žal 29
Žalmy 30 / Žal 30
Žalmy 31 / Žal 31
Žalmy 32 / Žal 32
Žalmy 33 / Žal 33
Žalmy 34 / Žal 34
Žalmy 35 / Žal 35
Žalmy 36 / Žal 36
Žalmy 37 / Žal 37
Žalmy 38 / Žal 38
Žalmy 39 / Žal 39
Žalmy 40 / Žal 40
Žalmy 41 / Žal 41
Žalmy 42 / Žal 42
Žalmy 43 / Žal 43
Žalmy 44 / Žal 44
Žalmy 45 / Žal 45
Žalmy 46 / Žal 46
Žalmy 47 / Žal 47
Žalmy 48 / Žal 48
Žalmy 49 / Žal 49
Žalmy 50 / Žal 50
Žalmy 51 / Žal 51
Žalmy 52 / Žal 52
Žalmy 53 / Žal 53
Žalmy 54 / Žal 54
Žalmy 55 / Žal 55
Žalmy 56 / Žal 56
Žalmy 57 / Žal 57
Žalmy 58 / Žal 58
Žalmy 59 / Žal 59
Žalmy 60 / Žal 60
Žalmy 61 / Žal 61
Žalmy 62 / Žal 62
Žalmy 63 / Žal 63
Žalmy 64 / Žal 64
Žalmy 65 / Žal 65
Žalmy 66 / Žal 66
Žalmy 67 / Žal 67
Žalmy 68 / Žal 68
Žalmy 69 / Žal 69
Žalmy 70 / Žal 70
Žalmy 71 / Žal 71
Žalmy 72 / Žal 72
Žalmy 73 / Žal 73
Žalmy 74 / Žal 74
Žalmy 75 / Žal 75
Žalmy 76 / Žal 76
Žalmy 77 / Žal 77
Žalmy 78 / Žal 78
Žalmy 79 / Žal 79
Žalmy 80 / Žal 80
Žalmy 81 / Žal 81
Žalmy 82 / Žal 82
Žalmy 83 / Žal 83
Žalmy 84 / Žal 84
Žalmy 85 / Žal 85
Žalmy 86 / Žal 86
Žalmy 87 / Žal 87
Žalmy 88 / Žal 88
Žalmy 89 / Žal 89
Žalmy 90 / Žal 90
Žalmy 91 / Žal 91
Žalmy 92 / Žal 92
Žalmy 93 / Žal 93
Žalmy 94 / Žal 94
Žalmy 95 / Žal 95
Žalmy 96 / Žal 96
Žalmy 97 / Žal 97
Žalmy 98 / Žal 98
Žalmy 99 / Žal 99
Žalmy 100 / Žal 100
Žalmy 101 / Žal 101
Žalmy 102 / Žal 102
Žalmy 103 / Žal 103
Žalmy 104 / Žal 104
Žalmy 105 / Žal 105
Žalmy 106 / Žal 106
Žalmy 107 / Žal 107
Žalmy 108 / Žal 108
Žalmy 109 / Žal 109
Žalmy 110 / Žal 110
Žalmy 111 / Žal 111
Žalmy 112 / Žal 112
Žalmy 113 / Žal 113
Žalmy 114 / Žal 114
Žalmy 115 / Žal 115
Žalmy 116 / Žal 116
Žalmy 117 / Žal 117
Žalmy 118 / Žal 118
Žalmy 119 / Žal 119
Žalmy 120 / Žal 120
Žalmy 121 / Žal 121
Žalmy 122 / Žal 122
Žalmy 123 / Žal 123
Žalmy 124 / Žal 124
Žalmy 125 / Žal 125
Žalmy 126 / Žal 126
Žalmy 127 / Žal 127
Žalmy 128 / Žal 128
Žalmy 129 / Žal 129
Žalmy 130 / Žal 130
Žalmy 131 / Žal 131
Žalmy 132 / Žal 132
Žalmy 133 / Žal 133
Žalmy 134 / Žal 134
Žalmy 135 / Žal 135
Žalmy 136 / Žal 136
Žalmy 137 / Žal 137
Žalmy 138 / Žal 138
Žalmy 139 / Žal 139
Žalmy 140 / Žal 140
Žalmy 141 / Žal 141
Žalmy 142 / Žal 142
Žalmy 143 / Žal 143
Žalmy 144 / Žal 144
Žalmy 145 / Žal 145
Žalmy 146 / Žal 146
Žalmy 147 / Žal 147
Žalmy 148 / Žal 148
Žalmy 149 / Žal 149
Žalmy 150 / Žal 150