A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014

Žalmy 1031
(Od Dávida.) Veleb, má duše, Hospodina, a všechny mé vnitřnosti jeho svaté jméno,
2
veleb, má duše, Hospodina, a nechť nezapomínáš žádného z jeho dobrodiní!
3
On odpouští všechny tvé nepravosti, on uzdravuje všechny tvé choroby,
4
on vykupuje tvůj život z propasti, on tě věnčí laskavostí a hojným smilováním,
5
on tvé stáří sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako orlí.
6
Hospodin uplatňuje spravedlnost a právo pro všechny vydírané,
7
své cesty dával na vědomí Mojžíšovi, své skutky dětem Isráélovým;
8
Hospodin je soucitný a milostivý, zdlouhavý k hněvu a oplývající laskavostí;
9
nechce se do nekonečna přít, ani se navždy horšit,
10
neučinil nám podle našich hříchů, aniž na nás uvalil odplatu podle našich nepravostí,
11
nýbrž podle výše nebes nad zemí se vzmohla jeho laskavost nad jeho ctiteli,
12
podle vzdálenosti vzcházení od západu od nás vzdálil naše přestoupení;
13
podle smilovávání otce nad svými dětmi se Hospodin smilovává nad svými ctiteli.
14
Vždyť on zná naše utvoření, pamatuje si, že my jsme prach;
15
smrtelník - jeho dni jsou jako tráva; jako květ pole, tak kvete -
16
když přes něho přejde vítr, již ho není, aniž ho ještě jeho místo uznává,
17
a le laskavost Hospodinova? Od věčnosti a po věčnost nad jeho ctiteli, i jeho spravedlnost vůči dětem dětí,
18
dbajícím jeho smlouvy a pamětlivým jeho nařízení k vykonávání jich.
19
Hospodin v nebesích zřídil svůj trůn a jeho královská moc vládne nade vším;
20
velebte Hospodina, jeho andělé, mocní silou, vykonávající jeho slovo posloucháním na hlas jeho slova,
21
velebte Hospodina, všechny jeho zástupy, obsluhující ho, vykonávající jeho zálibu,
22
velebte Hospodina, všechna jeho díla ve všech místech jeho vlády, veleb Hospodina, má duše!Žalmy 103:1

Žalmy 103:2

Žalmy 103:3

Žalmy 103:4

Žalmy 103:5

Žalmy 103:6

Žalmy 103:7

Žalmy 103:8

Žalmy 103:9

Žalmy 103:10

Žalmy 103:11

Žalmy 103:12

Žalmy 103:13

Žalmy 103:14

Žalmy 103:15

Žalmy 103:16

Žalmy 103:17

Žalmy 103:18

Žalmy 103:19

Žalmy 103:20

Žalmy 103:21

Žalmy 103:22Žalmy 1 / Žal 1

Žalmy 2 / Žal 2

Žalmy 3 / Žal 3

Žalmy 4 / Žal 4

Žalmy 5 / Žal 5

Žalmy 6 / Žal 6

Žalmy 7 / Žal 7

Žalmy 8 / Žal 8

Žalmy 9 / Žal 9

Žalmy 10 / Žal 10

Žalmy 11 / Žal 11

Žalmy 12 / Žal 12

Žalmy 13 / Žal 13

Žalmy 14 / Žal 14

Žalmy 15 / Žal 15

Žalmy 16 / Žal 16

Žalmy 17 / Žal 17

Žalmy 18 / Žal 18

Žalmy 19 / Žal 19

Žalmy 20 / Žal 20

Žalmy 21 / Žal 21

Žalmy 22 / Žal 22

Žalmy 23 / Žal 23

Žalmy 24 / Žal 24

Žalmy 25 / Žal 25

Žalmy 26 / Žal 26

Žalmy 27 / Žal 27

Žalmy 28 / Žal 28

Žalmy 29 / Žal 29

Žalmy 30 / Žal 30

Žalmy 31 / Žal 31

Žalmy 32 / Žal 32

Žalmy 33 / Žal 33

Žalmy 34 / Žal 34

Žalmy 35 / Žal 35

Žalmy 36 / Žal 36

Žalmy 37 / Žal 37

Žalmy 38 / Žal 38

Žalmy 39 / Žal 39

Žalmy 40 / Žal 40

Žalmy 41 / Žal 41

Žalmy 42 / Žal 42

Žalmy 43 / Žal 43

Žalmy 44 / Žal 44

Žalmy 45 / Žal 45

Žalmy 46 / Žal 46

Žalmy 47 / Žal 47

Žalmy 48 / Žal 48

Žalmy 49 / Žal 49

Žalmy 50 / Žal 50

Žalmy 51 / Žal 51

Žalmy 52 / Žal 52

Žalmy 53 / Žal 53

Žalmy 54 / Žal 54

Žalmy 55 / Žal 55

Žalmy 56 / Žal 56

Žalmy 57 / Žal 57

Žalmy 58 / Žal 58

Žalmy 59 / Žal 59

Žalmy 60 / Žal 60

Žalmy 61 / Žal 61

Žalmy 62 / Žal 62

Žalmy 63 / Žal 63

Žalmy 64 / Žal 64

Žalmy 65 / Žal 65

Žalmy 66 / Žal 66

Žalmy 67 / Žal 67

Žalmy 68 / Žal 68

Žalmy 69 / Žal 69

Žalmy 70 / Žal 70

Žalmy 71 / Žal 71

Žalmy 72 / Žal 72

Žalmy 73 / Žal 73

Žalmy 74 / Žal 74

Žalmy 75 / Žal 75

Žalmy 76 / Žal 76

Žalmy 77 / Žal 77

Žalmy 78 / Žal 78

Žalmy 79 / Žal 79

Žalmy 80 / Žal 80

Žalmy 81 / Žal 81

Žalmy 82 / Žal 82

Žalmy 83 / Žal 83

Žalmy 84 / Žal 84

Žalmy 85 / Žal 85

Žalmy 86 / Žal 86

Žalmy 87 / Žal 87

Žalmy 88 / Žal 88

Žalmy 89 / Žal 89

Žalmy 90 / Žal 90

Žalmy 91 / Žal 91

Žalmy 92 / Žal 92

Žalmy 93 / Žal 93

Žalmy 94 / Žal 94

Žalmy 95 / Žal 95

Žalmy 96 / Žal 96

Žalmy 97 / Žal 97

Žalmy 98 / Žal 98

Žalmy 99 / Žal 99

Žalmy 100 / Žal 100

Žalmy 101 / Žal 101

Žalmy 102 / Žal 102

Žalmy 103 / Žal 103

Žalmy 104 / Žal 104

Žalmy 105 / Žal 105

Žalmy 106 / Žal 106

Žalmy 107 / Žal 107

Žalmy 108 / Žal 108

Žalmy 109 / Žal 109

Žalmy 110 / Žal 110

Žalmy 111 / Žal 111

Žalmy 112 / Žal 112

Žalmy 113 / Žal 113

Žalmy 114 / Žal 114

Žalmy 115 / Žal 115

Žalmy 116 / Žal 116

Žalmy 117 / Žal 117

Žalmy 118 / Žal 118

Žalmy 119 / Žal 119

Žalmy 120 / Žal 120

Žalmy 121 / Žal 121

Žalmy 122 / Žal 122

Žalmy 123 / Žal 123

Žalmy 124 / Žal 124

Žalmy 125 / Žal 125

Žalmy 126 / Žal 126

Žalmy 127 / Žal 127

Žalmy 128 / Žal 128

Žalmy 129 / Žal 129

Žalmy 130 / Žal 130

Žalmy 131 / Žal 131

Žalmy 132 / Žal 132

Žalmy 133 / Žal 133

Žalmy 134 / Žal 134

Žalmy 135 / Žal 135

Žalmy 136 / Žal 136

Žalmy 137 / Žal 137

Žalmy 138 / Žal 138

Žalmy 139 / Žal 139

Žalmy 140 / Žal 140

Žalmy 141 / Žal 141

Žalmy 142 / Žal 142

Žalmy 143 / Žal 143

Žalmy 144 / Žal 144

Žalmy 145 / Žal 145

Žalmy 146 / Žal 146

Žalmy 147 / Žal 147

Žalmy 148 / Žal 148

Žalmy 149 / Žal 149

Žalmy 150 / Žal 150