A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

Jób 41
A Elífáz, Témání, odpověděl a řekl:
2
Zda se kdo pokusí o promluvení k tobě? Budeš rozmrzen, a le kdo se bude moci zdržet slov?
3
Hle, poučil jsi mnohé a svěšené ruce jsi posiloval,
4
tvá slova pozdvihovala klopýtajícího a klesající kolena jsi upevňoval;
5
nyní však, když dochází na tebe, tu zemdlíváš, zasahuje to i tebe a jsi bezradný.
6
Zda ne ní předmětem tvé důvěry tvá zbožnost, tvou nadějí, i bezúhonnost tvých cest?
7
Vzpomeň, prosím: kdo, jsa nevinen, zahynul? A kde byli pohubeni upřímní?
8
Podle toho, co jsem shledal, strůjcové špatnosti a rozsévači strasti ji žnou;
9
hynou +Božím vanutím, a no, docházejí konce dechem jeho chřípě.
10
Řev lva, a no, hlas ryčícího - a le zuby hřivnatců se vylomí,
11
lev hyne pro nedostatek kořisti a mláďata lvice se rozprchávají.
12
A le ke mně se přikrádalo slovo a mé ucho z něho zachytávalo šepot.
13
V myšlenkách z vidění noci při padání tvrdého spánku na lidi
14
mě obešel strach a chvění a vystrašil množství mých kostí
15
a před mou tváří procházel duch - vlas mého masa se ježil -
16
stál, a le jeho vzhled jsem nerozeznával; naproti mým očím byla jakási podoba; slyšel jsem šelest a hlas:
17
Zda je smrtelník spravedlivější než +Bůh? Je-li muž čistší než jeho Tvůrce?
18
Hle, ve své služebníky nedůvěřuje a svým andělům přičítá chybu,
19
což teprve obyvatelé domů z bláta, jejichž základ je na prachu! Rozmačkávají je rychleji než mola!
20
Od jitra do večera jsou potíráni;, aniž si kdo všímá, hynou navždy.
21
Zda jejich výbornost nebude odstraněna s nimi? Umírají, ne však v moudrosti.Jób 4:1

Jób 4:2

Jób 4:3

Jób 4:4

Jób 4:5

Jób 4:6

Jób 4:7

Jób 4:8

Jób 4:9

Jób 4:10

Jób 4:11

Jób 4:12

Jób 4:13

Jób 4:14

Jób 4:15

Jób 4:16

Jób 4:17

Jób 4:18

Jób 4:19

Jób 4:20

Jób 4:21Jób 1 / Jób 1

Jób 2 / Jób 2

Jób 3 / Jób 3

Jób 4 / Jób 4

Jób 5 / Jób 5

Jób 6 / Jób 6

Jób 7 / Jób 7

Jób 8 / Jób 8

Jób 9 / Jób 9

Jób 10 / Jób 10

Jób 11 / Jób 11

Jób 12 / Jób 12

Jób 13 / Jób 13

Jób 14 / Jób 14

Jób 15 / Jób 15

Jób 16 / Jób 16

Jób 17 / Jób 17

Jób 18 / Jób 18

Jób 19 / Jób 19

Jób 20 / Jób 20

Jób 21 / Jób 21

Jób 22 / Jób 22

Jób 23 / Jób 23

Jób 24 / Jób 24

Jób 25 / Jób 25

Jób 26 / Jób 26

Jób 27 / Jób 27

Jób 28 / Jób 28

Jób 29 / Jób 29

Jób 30 / Jób 30

Jób 31 / Jób 31

Jób 32 / Jób 32

Jób 33 / Jób 33

Jób 34 / Jób 34

Jób 35 / Jób 35

Jób 36 / Jób 36

Jób 37 / Jób 37

Jób 38 / Jób 38

Jób 39 / Jób 39

Jób 40 / Jób 40

Jób 41 / Jób 41

Jób 42 / Jób 42