A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

Jób 31
Potom otevřel Jób svá ústa a jal se proklínat svůj den;
2
ujal se tedy Jób slova a řekl:
3
Nechť hyne den, v něm ž jsem se rodil, i noc, jež řekla: Byl počat muž íček!
4
Nechť se onen den stává tmou, nechť jej +Bůh shora nevyhledává, aniž na něj světlo září!
5
Nechť jej zpět požaduje tma a stín smrti, nechť na něm pobývá černava, nechť jej děsí chmury dne!
6
Ona noc - nechť ji bere temno, nechť se neraduje mezi dny roku, nechť nevchází v počet MĚSÍCŮ!
7
Hle, kéž ona noc byla neplodnou, kéž v ni nevcházelo plesání!
8
Nechť ji zatracují proklínači dne, hotoví vzbudit Draka!
9
Nechť temnými zůstávají hvězdy jejího soumraku, nechť čeká na světlo a nebude ho, aniž bude hledět na oční víčka úsvitu,
10
neboť mi nezavřel dveře lůna, aniž před mýma očima skryl strast!
11
Nač to, že jsem hned z dělohy neumíral, abych z lůna vyšel a musel skonat?
12
Proč mě přivítala kolena? A co prsy, tak že bych mohl sát?
13
Ano, nyní bych ležel a měl bych klid, to by se mi odpočívalo
14
s králi a rádci země, již pro sebe vybudovali zříceniny,
15
nebo s knížaty měvšími zlato, již naplnili své domy stříbrem,
16
nebo bych nebyl - jako zahrabaný potrat, jako nemluvňata; neuviděla světla.
17
Tam zlovolníci zanechali řádění, a síly zbavení tam odpočívají,
18
vězňové jsou spolu nerušeni, neslyší hlasu pohaněče;
19
malý i veliký tam je, a nevolník je svoboden od svého pána.
20
Nač dává světlo trpícímu a den za hořk l ému v duši,
21
těm, již touží po smrti, a není jí, a č ji hledají usilovněji než skryté poklady,
22
již se veselí až k jásotu, - radují se, - když nacházejí hrob,
23
muži, jehož cesta se skryla, vůkol něhož +Bůh zavedl obklíčení?
24
Vždyť místo mého pokrmu přichází mé vzdychání a jako vody se vylévají mé výkřiky,
25
neboť jsem se strachoval postrachu a přepadl mě, a přichází mi, čeho jsem se hrozil;
26
nebyl jsem bezstarostný, aniž jsem měl klid aniž jsem odpočíval, a přišla bouře.Jób 3:1

Jób 3:2

Jób 3:3

Jób 3:4

Jób 3:5

Jób 3:6

Jób 3:7

Jób 3:8

Jób 3:9

Jób 3:10

Jób 3:11

Jób 3:12

Jób 3:13

Jób 3:14

Jób 3:15

Jób 3:16

Jób 3:17

Jób 3:18

Jób 3:19

Jób 3:20

Jób 3:21

Jób 3:22

Jób 3:23

Jób 3:24

Jób 3:25

Jób 3:26Jób 1 / Jób 1

Jób 2 / Jób 2

Jób 3 / Jób 3

Jób 4 / Jób 4

Jób 5 / Jób 5

Jób 6 / Jób 6

Jób 7 / Jób 7

Jób 8 / Jób 8

Jób 9 / Jób 9

Jób 10 / Jób 10

Jób 11 / Jób 11

Jób 12 / Jób 12

Jób 13 / Jób 13

Jób 14 / Jób 14

Jób 15 / Jób 15

Jób 16 / Jób 16

Jób 17 / Jób 17

Jób 18 / Jób 18

Jób 19 / Jób 19

Jób 20 / Jób 20

Jób 21 / Jób 21

Jób 22 / Jób 22

Jób 23 / Jób 23

Jób 24 / Jób 24

Jób 25 / Jób 25

Jób 26 / Jób 26

Jób 27 / Jób 27

Jób 28 / Jób 28

Jób 29 / Jób 29

Jób 30 / Jób 30

Jób 31 / Jób 31

Jób 32 / Jób 32

Jób 33 / Jób 33

Jób 34 / Jób 34

Jób 35 / Jób 35

Jób 36 / Jób 36

Jób 37 / Jób 37

Jób 38 / Jób 38

Jób 39 / Jób 39

Jób 40 / Jób 40

Jób 41 / Jób 41

Jób 42 / Jób 42