A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

Jób 31
Potom otevřel Jób svá ústa a jal se proklínat svůj den;
2
ujal se tedy Jób slova a řekl:
3
Nechť hyne den, v něm ž jsem se rodil, i noc, jež řekla: Byl počat muž íček!
4
Nechť se onen den stává tmou, nechť jej +Bůh shora nevyhledává, aniž na něj světlo září!
5
Nechť jej zpět požaduje tma a stín smrti, nechť na něm pobývá černava, nechť jej děsí chmury dne!
6
Ona noc - nechť ji bere temno, nechť se neraduje mezi dny roku, nechť nevchází v počet MĚSÍCŮ!
7
Hle, kéž ona noc byla neplodnou, kéž v ni nevcházelo plesání!
8
Nechť ji zatracují proklínači dne, hotoví vzbudit Draka!
9
Nechť temnými zůstávají hvězdy jejího soumraku, nechť čeká na světlo a nebude ho, aniž bude hledět na oční víčka úsvitu,
10
neboť mi nezavřel dveře lůna, aniž před mýma očima skryl strast!
11
Nač to, že jsem hned z dělohy neumíral, abych z lůna vyšel a musel skonat?
12
Proč mě přivítala kolena? A co prsy, tak že bych mohl sát?
13
Ano, nyní bych ležel a měl bych klid, to by se mi odpočívalo
14
s králi a rádci země, již pro sebe vybudovali zříceniny,
15
nebo s knížaty měvšími zlato, již naplnili své domy stříbrem,
16
nebo bych nebyl - jako zahrabaný potrat, jako nemluvňata; neuviděla světla.
17
Tam zlovolníci zanechali řádění, a síly zbavení tam odpočívají,
18
vězňové jsou spolu nerušeni, neslyší hlasu pohaněče;
19
malý i veliký tam je, a nevolník je svoboden od svého pána.
20
Nač dává světlo trpícímu a den za hořk l ému v duši,
21
těm, již touží po smrti, a není jí, a č ji hledají usilovněji než skryté poklady,
22
již se veselí až k jásotu, - radují se, - když nacházejí hrob,
23
muži, jehož cesta se skryla, vůkol něhož +Bůh zavedl obklíčení?
24
Vždyť místo mého pokrmu přichází mé vzdychání a jako vody se vylévají mé výkřiky,
25
neboť jsem se strachoval postrachu a přepadl mě, a přichází mi, čeho jsem se hrozil;
26
nebyl jsem bezstarostný, aniž jsem měl klid aniž jsem odpočíval, a přišla bouře.Jób 3:1
Jób 3:2
Jób 3:3
Jób 3:4
Jób 3:5
Jób 3:6
Jób 3:7
Jób 3:8
Jób 3:9
Jób 3:10
Jób 3:11
Jób 3:12
Jób 3:13
Jób 3:14
Jób 3:15
Jób 3:16
Jób 3:17
Jób 3:18
Jób 3:19
Jób 3:20
Jób 3:21
Jób 3:22
Jób 3:23
Jób 3:24
Jób 3:25
Jób 3:26


Jób 1 / Jób 1
Jób 2 / Jób 2
Jób 3 / Jób 3
Jób 4 / Jób 4
Jób 5 / Jób 5
Jób 6 / Jób 6
Jób 7 / Jób 7
Jób 8 / Jób 8
Jób 9 / Jób 9
Jób 10 / Jób 10
Jób 11 / Jób 11
Jób 12 / Jób 12
Jób 13 / Jób 13
Jób 14 / Jób 14
Jób 15 / Jób 15
Jób 16 / Jób 16
Jób 17 / Jób 17
Jób 18 / Jób 18
Jób 19 / Jób 19
Jób 20 / Jób 20
Jób 21 / Jób 21
Jób 22 / Jób 22
Jób 23 / Jób 23
Jób 24 / Jób 24
Jób 25 / Jób 25
Jób 26 / Jób 26
Jób 27 / Jób 27
Jób 28 / Jób 28
Jób 29 / Jób 29
Jób 30 / Jób 30
Jób 31 / Jób 31
Jób 32 / Jób 32
Jób 33 / Jób 33
Jób 34 / Jób 34
Jób 35 / Jób 35
Jób 36 / Jób 36
Jób 37 / Jób 37
Jób 38 / Jób 38
Jób 39 / Jób 39
Jób 40 / Jób 40
Jób 41 / Jób 41
Jób 42 / Jób 42