A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

Jób 121
A Jób odpověděl a řekl:
2
Věru, že lidé jste vy, a moudrost bude muset vymřít s vámi!
3
I já mám srdce tak jako vy, ne jsem méně než vy; a kdo by nevěděl věci podobné těmto?
4
Jsem někdo, jenž je pro smích svým přátelům, volá k +Bohu, jenž mu odpovídá; spravedlivý, dokonalý je pro smích;
5
pochodeň, připravená těm, jejichž noha se potácí, je, podle myšlení bezpečně se cítícího, k pohrdání.
6
Stany ničitelů se těší klidu, a bezpečnost mají popuzovači BOHA, jimž +Bůh svou rukou naděluje.
7
Avšak otaž se, prosím, zvěře, a ť tě vyučuje, a letounstva nebes, a ť ti podává zprávu,
8
nebo promluv k zemi, a ť tě vyučuje, a ť ti vyprávějí ryby moře;
9
kdo v tomto všem nepoznává, že toto učinila ruka Hospodina,
10
v jehož ruce je duše všeho živého a duch všeho masa člověka?
11
Zda ucho nepodrobuje zkoušce slova, jako si patro ochutnává pokrm?
12
Je mezi kmety moudrost? Je pochopení v délce dní?
13
Moudrost i moc je u něho, radu i pochopení má on!
14
Hle, co on boří, nemůže být budováno, zavírá-li nad někým, nemůže být otvíráno,
15
hle, působí zadržení mezi vodami, takže se vysušují, a když je vypouští, podvracejí zem.
16
Síla a rozumnost je u něho, jeho je svedený i svůdce,
17
rádce odvádí bosé a soudce činí blázny,
18
uvolňuje kázeň králů a na jejich kyčle uvazuje provaz,
19
kněží odvádí bosé a upevněné sráží,
20
osvědčeným odnímá řeč a starce obírá o schopnost úsudku,
21
na velmože vylévá pohrdání a popouští opasek bohatýrů.
22
Z tmy odhaluje hlubiny a na světlo vyvádí stín smrti,
23
národům dává rozrůstat se a hubí je, dává národům rozšíření a odklízí je,
24
odnímá rozum hlav národností země a nechává je bloudit v pustotě bez cesty;
25
tápou ve tmě a bez světla, i nechává je bloudit jako opilého.Jób 12:1

Jób 12:2

Jób 12:3

Jób 12:4

Jób 12:5

Jób 12:6

Jób 12:7

Jób 12:8

Jób 12:9

Jób 12:10

Jób 12:11

Jób 12:12

Jób 12:13

Jób 12:14

Jób 12:15

Jób 12:16

Jób 12:17

Jób 12:18

Jób 12:19

Jób 12:20

Jób 12:21

Jób 12:22

Jób 12:23

Jób 12:24

Jób 12:25Jób 1 / Jób 1

Jób 2 / Jób 2

Jób 3 / Jób 3

Jób 4 / Jób 4

Jób 5 / Jób 5

Jób 6 / Jób 6

Jób 7 / Jób 7

Jób 8 / Jób 8

Jób 9 / Jób 9

Jób 10 / Jób 10

Jób 11 / Jób 11

Jób 12 / Jób 12

Jób 13 / Jób 13

Jób 14 / Jób 14

Jób 15 / Jób 15

Jób 16 / Jób 16

Jób 17 / Jób 17

Jób 18 / Jób 18

Jób 19 / Jób 19

Jób 20 / Jób 20

Jób 21 / Jób 21

Jób 22 / Jób 22

Jób 23 / Jób 23

Jób 24 / Jób 24

Jób 25 / Jób 25

Jób 26 / Jób 26

Jób 27 / Jób 27

Jób 28 / Jób 28

Jób 29 / Jób 29

Jób 30 / Jób 30

Jób 31 / Jób 31

Jób 32 / Jób 32

Jób 33 / Jób 33

Jób 34 / Jób 34

Jób 35 / Jób 35

Jób 36 / Jób 36

Jób 37 / Jób 37

Jób 38 / Jób 38

Jób 39 / Jób 39

Jób 40 / Jób 40

Jób 41 / Jób 41

Jób 42 / Jób 42