A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014

Jób 12

1
A Jób odpověděl a řekl:
2
Věru, že lidé jste vy, a moudrost bude muset vymřít s vámi!
3
I já mám srdce tak jako vy, ne jsem méně než vy; a kdo by nevěděl věci podobné těmto?
4
Jsem někdo, jenž je pro smích svým přátelům, volá k +Bohu, jenž mu odpovídá; spravedlivý, dokonalý je pro smích;
5
pochodeň, připravená těm, jejichž noha se potácí, je, podle myšlení bezpečně se cítícího, k pohrdání.
6
Stany ničitelů se těší klidu, a bezpečnost mají popuzovači BOHA, jimž +Bůh svou rukou naděluje.
7
Avšak otaž se, prosím, zvěře, a ť tě vyučuje, a letounstva nebes, a ť ti podává zprávu,
8
nebo promluv k zemi, a ť tě vyučuje, a ť ti vyprávějí ryby moře;
9
kdo v tomto všem nepoznává, že toto učinila ruka Hospodina,
10
v jehož ruce je duše všeho živého a duch všeho masa člověka?
11
Zda ucho nepodrobuje zkoušce slova, jako si patro ochutnává pokrm?
12
Je mezi kmety moudrost? Je pochopení v délce dní?
13
Moudrost i moc je u něho, radu i pochopení má on!
14
Hle, co on boří, nemůže být budováno, zavírá-li nad někým, nemůže být otvíráno,
15
hle, působí zadržení mezi vodami, takže se vysušují, a když je vypouští, podvracejí zem.
16
Síla a rozumnost je u něho, jeho je svedený i svůdce,
17
rádce odvádí bosé a soudce činí blázny,
18
uvolňuje kázeň králů a na jejich kyčle uvazuje provaz,
19
kněží odvádí bosé a upevněné sráží,
20
osvědčeným odnímá řeč a starce obírá o schopnost úsudku,
21
na velmože vylévá pohrdání a popouští opasek bohatýrů.
22
Z tmy odhaluje hlubiny a na světlo vyvádí stín smrti,
23
národům dává rozrůstat se a hubí je, dává národům rozšíření a odklízí je,
24
odnímá rozum hlav národností země a nechává je bloudit v pustotě bez cesty;
25
tápou ve tmě a bez světla, i nechává je bloudit jako opilého.
Jób 12:1
Jób 12:2
Jób 12:3
Jób 12:4
Jób 12:5
Jób 12:6
Jób 12:7
Jób 12:8
Jób 12:9
Jób 12:10
Jób 12:11
Jób 12:12
Jób 12:13
Jób 12:14
Jób 12:15
Jób 12:16
Jób 12:17
Jób 12:18
Jób 12:19
Jób 12:20
Jób 12:21
Jób 12:22
Jób 12:23
Jób 12:24
Jób 12:25
Jób 1 / Jób 1
Jób 2 / Jób 2
Jób 3 / Jób 3
Jób 4 / Jób 4
Jób 5 / Jób 5
Jób 6 / Jób 6
Jób 7 / Jób 7
Jób 8 / Jób 8
Jób 9 / Jób 9
Jób 10 / Jób 10
Jób 11 / Jób 11
Jób 12 / Jób 12
Jób 13 / Jób 13
Jób 14 / Jób 14
Jób 15 / Jób 15
Jób 16 / Jób 16
Jób 17 / Jób 17
Jób 18 / Jób 18
Jób 19 / Jób 19
Jób 20 / Jób 20
Jób 21 / Jób 21
Jób 22 / Jób 22
Jób 23 / Jób 23
Jób 24 / Jób 24
Jób 25 / Jób 25
Jób 26 / Jób 26
Jób 27 / Jób 27
Jób 28 / Jób 28
Jób 29 / Jób 29
Jób 30 / Jób 30
Jób 31 / Jób 31
Jób 32 / Jób 32
Jób 33 / Jób 33
Jób 34 / Jób 34
Jób 35 / Jób 35
Jób 36 / Jób 36
Jób 37 / Jób 37
Jób 38 / Jób 38
Jób 39 / Jób 39
Jób 40 / Jób 40
Jób 41 / Jób 41
Jób 42 / Jób 42