A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014

Jób 11

1
A Cófar, Naamáthí, odpověděl a řekl:
2
Zda se nemá množství slov zodpovědět? A je-li mluvka v právu?
3
Mají tvé lži umlčet muže? A když se posmíváš, není schopného tě okřiknout,
4
když pravíš: Má nauka je čistá a neposkvrněným jsem se projevil v tvých očích?
5
Avšak kéž +Bůh promluví a otvírá své rty proti tobě
6
a oznamuje ti tajemství moudrosti, neboť rozumnost má své rozmanitosti. A věz, že ti +Bůh něco z tvé nepravosti uvádí v zapomenutí.
7
Zda můžeš +Boha najít zpytováním? Můžeš-li Všemocného až po nejzazší mez vystihnout?
8
Výšky nebes - co si můžeš počít? Je hlubší než šeól - co můžeš poznat?
9
Její míra je delší než země a širší než moře.
10
Chce-li mimo přejít a uvěznit a svolávat, kdo ho pak může odehnat?
11
Vždyť on zná člověka marnosti a vidí špatnost, aniž se musí projevit pozorným;
12
a le dutohlavec bude nabývat rozumu, a ž se mladý divoký osel bude rodit jako člověk.
13
Jestliže ty připravíš své srdce a rozprostřeš k němu své dlaně
14
( je- li v tvé ruce špatnost, vzdal ji, aniž smíš v svých stanech ponechávat usazeno bezpráví ),
15
ano, tehdy budeš smět pozvednout svou tvář bez poskvrny a staneš se upevněným a nebudeš se bát,
16
neboť ty zapomeneš na strast, budeš na ni vzpomínat jako na vody, jež přešly,
17
a tvůj věk bude vyvstávat nad poledne; a nechť se stmívá, bude to jako jitro.
18
I nabudeš důvěry, neboť bude naděje, i rozhlédneš se a budeš uléhat v bezpečí
19
a roztáhneš se a nebude nahánějícího strach, a mnozí vyhledají tvou přízeň,
20
kdežto oči zlovolných budou nadobro zemdlívat a možnost úniku jim zanikne, i bude jejich nadějí vydechnutí duše.
Jób 11:1
Jób 11:2
Jób 11:3
Jób 11:4
Jób 11:5
Jób 11:6
Jób 11:7
Jób 11:8
Jób 11:9
Jób 11:10
Jób 11:11
Jób 11:12
Jób 11:13
Jób 11:14
Jób 11:15
Jób 11:16
Jób 11:17
Jób 11:18
Jób 11:19
Jób 11:20
Jób 1 / Jób 1
Jób 2 / Jób 2
Jób 3 / Jób 3
Jób 4 / Jób 4
Jób 5 / Jób 5
Jób 6 / Jób 6
Jób 7 / Jób 7
Jób 8 / Jób 8
Jób 9 / Jób 9
Jób 10 / Jób 10
Jób 11 / Jób 11
Jób 12 / Jób 12
Jób 13 / Jób 13
Jób 14 / Jób 14
Jób 15 / Jób 15
Jób 16 / Jób 16
Jób 17 / Jób 17
Jób 18 / Jób 18
Jób 19 / Jób 19
Jób 20 / Jób 20
Jób 21 / Jób 21
Jób 22 / Jób 22
Jób 23 / Jób 23
Jób 24 / Jób 24
Jób 25 / Jób 25
Jób 26 / Jób 26
Jób 27 / Jób 27
Jób 28 / Jób 28
Jób 29 / Jób 29
Jób 30 / Jób 30
Jób 31 / Jób 31
Jób 32 / Jób 32
Jób 33 / Jób 33
Jób 34 / Jób 34
Jób 35 / Jób 35
Jób 36 / Jób 36
Jób 37 / Jób 37
Jób 38 / Jób 38
Jób 39 / Jób 39
Jób 40 / Jób 40
Jób 41 / Jób 41
Jób 42 / Jób 42