A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

Jób 111
A Cófar, Naamáthí, odpověděl a řekl:
2
Zda se nemá množství slov zodpovědět? A je-li mluvka v právu?
3
Mají tvé lži umlčet muže? A když se posmíváš, není schopného tě okřiknout,
4
když pravíš: Má nauka je čistá a neposkvrněným jsem se projevil v tvých očích?
5
Avšak kéž +Bůh promluví a otvírá své rty proti tobě
6
a oznamuje ti tajemství moudrosti, neboť rozumnost má své rozmanitosti. A věz, že ti +Bůh něco z tvé nepravosti uvádí v zapomenutí.
7
Zda můžeš +Boha najít zpytováním? Můžeš-li Všemocného až po nejzazší mez vystihnout?
8
Výšky nebes - co si můžeš počít? Je hlubší než šeól - co můžeš poznat?
9
Její míra je delší než země a širší než moře.
10
Chce-li mimo přejít a uvěznit a svolávat, kdo ho pak může odehnat?
11
Vždyť on zná člověka marnosti a vidí špatnost, aniž se musí projevit pozorným;
12
a le dutohlavec bude nabývat rozumu, a ž se mladý divoký osel bude rodit jako člověk.
13
Jestliže ty připravíš své srdce a rozprostřeš k němu své dlaně
14
( je- li v tvé ruce špatnost, vzdal ji, aniž smíš v svých stanech ponechávat usazeno bezpráví ),
15
ano, tehdy budeš smět pozvednout svou tvář bez poskvrny a staneš se upevněným a nebudeš se bát,
16
neboť ty zapomeneš na strast, budeš na ni vzpomínat jako na vody, jež přešly,
17
a tvůj věk bude vyvstávat nad poledne; a nechť se stmívá, bude to jako jitro.
18
I nabudeš důvěry, neboť bude naděje, i rozhlédneš se a budeš uléhat v bezpečí
19
a roztáhneš se a nebude nahánějícího strach, a mnozí vyhledají tvou přízeň,
20
kdežto oči zlovolných budou nadobro zemdlívat a možnost úniku jim zanikne, i bude jejich nadějí vydechnutí duše.Jób 11:1

Jób 11:2

Jób 11:3

Jób 11:4

Jób 11:5

Jób 11:6

Jób 11:7

Jób 11:8

Jób 11:9

Jób 11:10

Jób 11:11

Jób 11:12

Jób 11:13

Jób 11:14

Jób 11:15

Jób 11:16

Jób 11:17

Jób 11:18

Jób 11:19

Jób 11:20Jób 1 / Jób 1

Jób 2 / Jób 2

Jób 3 / Jób 3

Jób 4 / Jób 4

Jób 5 / Jób 5

Jób 6 / Jób 6

Jób 7 / Jób 7

Jób 8 / Jób 8

Jób 9 / Jób 9

Jób 10 / Jób 10

Jób 11 / Jób 11

Jób 12 / Jób 12

Jób 13 / Jób 13

Jób 14 / Jób 14

Jób 15 / Jób 15

Jób 16 / Jób 16

Jób 17 / Jób 17

Jób 18 / Jób 18

Jób 19 / Jób 19

Jób 20 / Jób 20

Jób 21 / Jób 21

Jób 22 / Jób 22

Jób 23 / Jób 23

Jób 24 / Jób 24

Jób 25 / Jób 25

Jób 26 / Jób 26

Jób 27 / Jób 27

Jób 28 / Jób 28

Jób 29 / Jób 29

Jób 30 / Jób 30

Jób 31 / Jób 31

Jób 32 / Jób 32

Jób 33 / Jób 33

Jób 34 / Jób 34

Jób 35 / Jób 35

Jób 36 / Jób 36

Jób 37 / Gióp 37

Jób 38 / Gióp 38

Jób 39 / Gióp 39

Jób 40 / Gióp 40

Jób 41 / Gióp 41

Jób 42 / Gióp 42