A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

2 Letopisu 221
A obyvatelé Jerúsaléma uvedli místo něho v kralování Achaz-jáhúa, jeho nejmladšího syna, neboť všechny starší pozabíjela záškodnická banda, jež přišla mezi Araby do tábora; kralování se tedy ujal Achaz-jáhú, syn Jehóráma, krále Júdova.
2
Při započetí svého kralování byl Achazjáhú ve věku dvaceti a dvou let a jeden rok kraloval v Jerúsalémě, a jméno jeho matky Athaljáhú, dcera Omrího.
3
I on se jal chodit cestami domu Acheávova, neboť jeho matka se stala jeho rádkyní k zlovolnému jednání;
4
i jal se činit, co bylo v očích Hospodinových zlé, jako dům Acheávův, neboť oni se mu po smrti jeho otce stali rádci jemu k záhubě.
5
I podle jejich rady se jal chodit a šel s Jehórámem, synem Acheávovým, králem Isráélovým, do války proti Chazáélovi, králi Arámu, v Rámóth-Gileád. A Arammím Jóráma zasáhli,
6
i vrátil se v Jizreeli se dát vyhojit, totiž rány, jimiž ho zasáhli v Rámě při jeho bojování s Chazáélem, králem Arámu, a Azarjáhú, syn Jehórámův, král Júdův, sestoupil podívat se na Jehóráma, syna Acheávova, v Jizreeli, neboť on byl ochromen,
7
a le od Boha nastala Achazjáhúova zkáza jeho příchodem k Jórámovi; když totiž přišel, vytáhl s Jehórámem proti Jéhúovi, synu Nimšího, jehož Hospodin pomazal k vytětí domu Acheávova,
8
a za Jéhúova vykonávání soudu při domě Acheávově se stalo, že zastihl hodnostáře Júdovy a syny bratrů Achazjáhúových, obsluhující Achazjáhúa, a pozabíjel je,
9
a jal se hledat Achazjáhúa a dopadli ho, když on se ukrýval v Šómrónu, a přivedli ho k Jéhúovi a usmrtili ho; a pohřbili ho, neboť řekli: Byl to syn Jehóšáfáta, jenž celým svým srdcem vyhledával Hospodina. A dům Achazjáhúův neměl, kdo by podržel schopnost ke kralování.
10
A když Athaljáhú, matka Achazjáhúova, shledala, že její syn umřel, vstala a všechno símě království domu Júdova zahubila;
11
a le Jehóšaveath, dcera králova, vzala Jóáše, syna Achazjáhúova (totiž ukradla ho zprostřed synů králových, již byli určeni k usmrcení ), a dala jeho a jeho kojnou do ložnice. Tak ho Jehóšaveath, dcera krále Jehóráma, žena Jehójády, kněze (neboť ona byla sestra Achazjáhúova), ukryla před tváří Athaljáhúinou, takže ho neusmrtila;
12
i zůstal s ní, v Božím domě se skrývaje, po šest let. Nad zemí kralovala Athaljáhú.2 Letopisu 22:1

2 Letopisu 22:2

2 Letopisu 22:3

2 Letopisu 22:4

2 Letopisu 22:5

2 Letopisu 22:6

2 Letopisu 22:7

2 Letopisu 22:8

2 Letopisu 22:9

2 Letopisu 22:10

2 Letopisu 22:11

2 Letopisu 22:122 Letopisu 1 / 2Let 1

2 Letopisu 2 / 2Let 2

2 Letopisu 3 / 2Let 3

2 Letopisu 4 / 2Let 4

2 Letopisu 5 / 2Let 5

2 Letopisu 6 / 2Let 6

2 Letopisu 7 / 2Let 7

2 Letopisu 8 / 2Let 8

2 Letopisu 9 / 2Let 9

2 Letopisu 10 / 2Let 10

2 Letopisu 11 / 2Let 11

2 Letopisu 12 / 2Let 12

2 Letopisu 13 / 2Let 13

2 Letopisu 14 / 2Let 14

2 Letopisu 15 / 2Let 15

2 Letopisu 16 / 2Let 16

2 Letopisu 17 / 2Let 17

2 Letopisu 18 / 2Let 18

2 Letopisu 19 / 2Let 19

2 Letopisu 20 / 2Let 20

2 Letopisu 21 / 2Let 21

2 Letopisu 22 / 2Let 22

2 Letopisu 23 / 2Let 23

2 Letopisu 24 / 2Let 24

2 Letopisu 25 / 2Let 25

2 Letopisu 26 / 2Let 26

2 Letopisu 27 / 2Let 27

2 Letopisu 28 / 2Let 28

2 Letopisu 29 / 2Let 29

2 Letopisu 30 / 2Let 30

2 Letopisu 31 / 2Let 31

2 Letopisu 32 / 2Let 32

2 Letopisu 33 / 2Let 33

2 Letopisu 34 / 2Let 34

2 Letopisu 35 / 2Let 35

2 Letopisu 36 / 2Let 36