Instagram
English
A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014
1 Letopisu 8
1
A Benjámín zplodil Belu, svého prvorozeného, a Ašbéla, druhého, a Achracha, třetího,
2
Nóchu, čtvrtého, a Ráfu, pátého.
3
A Belovi se do stali synové: Adár a Gérá a Avíhúd
4
a Avíšúa a Naamán a Achóach
5
a Gérá a Šefúfán a Chúrám. -
6
A toto byli synové Achúda (tito, to byly hlavy otců obyvatel Gevy, a odvedli je k Mánáchathu,
7
totiž Naamán a Achijjách a Gérá, ten je odvedl ): On zplodil Uzzu a Achíchuda.
8
A Šacharajim, od jeho odklizení jich, plodil na území Móáva; jeho ženy byly Chúším i s Baarou,
9
a skrze Chódeš, svou ženu, zplodil Jóváva a Civju a Méšu a Malkáma
10
a Jeúce a Sachju a Mirmu. Toto byli jeho synové, hlavy otců.
11
A skrze Chúšímu zplodil Avítúva a Elpaala;
12
a synové Elpaala: Éver a Mišeám a Šemer - ten zbudoval Ónó a Lód a její osady -
13
a Beriu a Šemu. Ti byli hlavami otců obyvatel Ajjálónu; oni zahnali na útěk obyvatele Gathu.
14
A Achjó, Šášak a Jerémóth
15
a Zevadjá a Arád a Éder
16
a Mícháél a Jišpá a Jóchá byli synové Berie,
17
a Zevadjá a Mešullám a Chizkí a Chéver
18
a Jišmeraj a Jizlíá a Jóváv, synové Elpaala,
19
a Jákím a Zichrí a Zavdí
20
a Elíénaj a Cilthaj a Elíél
21
a Adájá a Berájá a Šimrath, synové Šimeího,
22
a Jišpán a Éver a Elíél
23
a Avdón a Zichrí a Chánán
24
a Chananjá a Élám a Anthóthijjá
25
a Jifdejá a Pení-Él, synové Šákaka,
26
a Šimšeraj a Šecharjá a Athaljá
27
a Jaarešjá a Élijjá a Zichrí, synové Jerócháma.
28
Tito byli hlavami otců podle svých rodokmenů, hlavami; tito bydleli v Jerúsalémě.
29
A v Giveónu bydlel otec Giveónu a jméno jeho ženy Maachá
30
a jeho syn, prvorozený, Avdón, a Cúr a Kíš a Baal a Nádáv
31
a Gedór a Achjó a Zecher.
32
A Miklóth zplodil Šimeu; a ti se také naproti svým bratrům usídlili se svými bratry v Jerúsalémě.
33
A Nér zplodil Kíše a Kíš zplodil Šáúla a Šáúl zplodil Jehónáthána a Malkí-šúu a Avínádáva a Ešbaala;
34
a syn Jehónáthána byl Merív-baal a Merív-baal zplodil Míchu.
35
A synové Míchy: Píthón a Melech a Taeréa a Ácház;
36
a Ácház zplodil Jehóaddu a Jehóaddá zplodil Álemetha a Azmávetha a Zimrího a Zimrí zplodil Mócu
37
a Mócá zplodil Bineu; jeho syn byl Ráfá, jeho syn Eleásá, jeho syn Ácél.
38
A Ácél měl šest synů a toto byla jejich jména: Azríkám, Bóchrú a Jišmáél a Šearjá a Óvadjá a Chánán; tito všichni byli synové Ácéla.
39
A synové Éšeka, jeho bratra: Úlám, jeho prvorozený, Jeúš, druhý, a Elífelet, třetí.
40
A synové Úláma byli zdatní hrdinové, napínající luk a mající mnohé syny a syny synů, sto a padesát. Tito všichni byli ze synů Benjámína.
1 Letopisu 8:1
1 Letopisu 8:2
1 Letopisu 8:3
1 Letopisu 8:4
1 Letopisu 8:5
1 Letopisu 8:6
1 Letopisu 8:7
1 Letopisu 8:8
1 Letopisu 8:9
1 Letopisu 8:10
1 Letopisu 8:11
1 Letopisu 8:12
1 Letopisu 8:13
1 Letopisu 8:14
1 Letopisu 8:15
1 Letopisu 8:16
1 Letopisu 8:17
1 Letopisu 8:18
1 Letopisu 8:19
1 Letopisu 8:20
1 Letopisu 8:21
1 Letopisu 8:22
1 Letopisu 8:23
1 Letopisu 8:24
1 Letopisu 8:25
1 Letopisu 8:26
1 Letopisu 8:27
1 Letopisu 8:28
1 Letopisu 8:29
1 Letopisu 8:30
1 Letopisu 8:31
1 Letopisu 8:32
1 Letopisu 8:33
1 Letopisu 8:34
1 Letopisu 8:35
1 Letopisu 8:36
1 Letopisu 8:37
1 Letopisu 8:38
1 Letopisu 8:39
1 Letopisu 8:40
1 Letopisu 1 / 1Let 1
1 Letopisu 2 / 1Let 2
1 Letopisu 3 / 1Let 3
1 Letopisu 4 / 1Let 4
1 Letopisu 5 / 1Let 5
1 Letopisu 6 / 1Let 6
1 Letopisu 7 / 1Let 7
1 Letopisu 8 / 1Let 8
1 Letopisu 9 / 1Let 9
1 Letopisu 10 / 1Let 10
1 Letopisu 11 / 1Let 11
1 Letopisu 12 / 1Let 12
1 Letopisu 13 / 1Let 13
1 Letopisu 14 / 1Let 14
1 Letopisu 15 / 1Let 15
1 Letopisu 16 / 1Let 16
1 Letopisu 17 / 1Let 17
1 Letopisu 18 / 1Let 18
1 Letopisu 19 / 1Let 19
1 Letopisu 20 / 1Let 20
1 Letopisu 21 / 1Let 21
1 Letopisu 22 / 1Let 22
1 Letopisu 23 / 1Let 23
1 Letopisu 24 / 1Let 24
1 Letopisu 25 / 1Let 25
1 Letopisu 26 / 1Let 26
1 Letopisu 27 / 1Let 27
1 Letopisu 28 / 1Let 28
1 Letopisu 29 / 1Let 29