A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

1 Letopisu 71
A stran synů Jissáschára: Tólá a Púá, Jášív a Šimrón, čtyři.
2
A synové Tóly: Uzzí a Refájá a Jeríél a Jachmaj a Jivsám a Samúél, hlavy domů svých otců. Tólovi byli zdatní hrdinové podle svých rodokmenů; jejich počet v dnech Dávídových byl dvacet a dva tisíce a šest set.
3
A synové Uzzího: Jizrachjá; a synové Jizrachji: Mícháél a Óvadjá a Jóél, Jiššijjá, pět; oni všichni byli hlavami
4
a při nich podle jejich rodokmenů, podle domů jejich otců, byly čety vojska k válce, třicet a šest tisíc, neboť měli mnoho žen a synů.
5
A jejich bratři po všech čeledích Jissáschára byli velmi zdatní hrdinové, osmdesát a sedm tisíc jejich rodopisného seznamu, všech.
6
Benjámín: Bela a Becher a Jedíaél, tři.
7
A synové Bely: Ecbón a Uzzí a Uzzíél a Jerímóth a Írí, pět, hlavy domů svých otců, velmi zdatní hrdinové; a jejich rodopisný seznam: Dvacet a dva tisíce a třicet a čtyři.
8
A synové Bechera: Zemírá a Jóáš a Elíezer a Eljóénaj a Omrí a Jerémóth a Avijjá a Anáthóth a Álámeth; všichni tito byli synové Bechera.
9
A jejich rodopisný seznam podle jejich rodokmenů: Hlavy domů svých otců, zdatní hrdinové, dvacet tisíc a dvě stě.
10
A synové Jedíaéla: Bilhán. A synové Bilhána: Jeíš a Benjámín a Éhúd a Kenaaná a Zéthán a Taršíš a Achíšáchar.
11
Tito všichni byli synové Jedíaéla, podle hlav otců, velmi zdatní hrdinové, sedmnáct tisíc a dvě stě vycházejících k vojsku do války.
12
A Šuppim a Chuppim, synové Íra. - A Chušim, synové Achéra.
13
Synové Naftálího: Jachacíél a Gúní a Jécer a Šallúm, synové Bilhy.
14
Synové Menaššéa: Asríél, jehož porodila jeho souložnice, Arámka; porodila Máchíra, otce Gileáda;
15
a Máchír pojal ženu od Chuppím a od Šuppím; a jméno jeho sestry: Maachá. A jméno druhého Celofchád; a Celofchádovi se do staly dcery.
16
A Maachá, žena Máchírova, porodila syna a nazvala jeho jméno Pereš, a jméno jeho bratra Šáreš; a jeho synové byli Úlám a Rákem.
17
A synové Úláma: Bedán. Toto byli synové Gileáda, syna Máchíra, syna Menaššéa.
18
A jeho sestra Mólecheth porodila Íšhóda a Avíezera a Machlu.
19
A synové Šemídy byli: Achján a Šechem a Likchí a Aníán.
20
A synové Efrájima: Šúthelach, a jeho syn Bered a jeho syn Tachath a jeho syn Eleádá a jeho syn Tachath
21
a jeho syn Zavad a jeho syn Šúthelach, a Ezer a Eleád. A pozabíjeli je muži z Gathu, narození v zemi, neboť sestoupili pobrat jejich stáda;
22
a Efrájim, jejich otec, se po mnoho dní rmoutil a jeho bratři ho přišli utěšovat.
23
A vešel k své ženě, i otěhotněla a porodila syna, i nazval jeho jméno Beríá, neboť se to stalo při pohromě v jeho domě.
24
A jeho dcera byla Šeerá; ta zbudovala Béth-chórón dolní a horní a Uzzen-šeeru.
25
A jeho syn byl Refach a Rešef a jeho syn Telach a jeho syn Tachan,
26
jeho syn Laedán, jeho syn Ammíhúd, jeho syn Elíšámá,
27
jeho syn Nón, jeho syn Jóšua.
28
A jejich držba a jejich bydliště: Béth-Él a jeho osady, a ke vzcházení Naarán a k západu Gezer a jeho osady a Šechem a jeho osady až po Gazu a její osady,
29
a vedle dětí Menaššéových Béth-šean a jeho osady a Taenách a jeho osady a Megiddó a jeho osady a Dór a jeho osady. V těchto bydlely děti Josefa, syna Isráélova.
30
Synové Ášéra: Jimná a Jišvá a Jišví a Beríá; a Sérach, jejich sestra.
31
A synové Beríe: Chever a Malkíél; on byl otcem Birzávitha.
32
A Chever zplodil Jaflétha a Šóméra a Chótháma a Šúu, jejich sestru.
33
A synové Jaflétha: Pásach a Bimhal a Éšvath; toto byli synové Jaflétha.
34
A synové Šóméra: Achí a Rohgá, Jechubbá a Arám.
35
A synové Chelema, jeho bratra: Cófach a Jimná a Šeleš a Ámál.
36
Synové Cófacha: Súach a Charnefer a Šúál a Bérí a Jimrá,
37
Becer a Hód a Šammá a Šilšá a Jithrán a Beérá.
38
A synové Jethera: Jefunné a Pispá a Ará.
39
A synové Ully: Árach a Channíél a Ricjá.
40
Tito všichni byli synové Ášéra, hlavy domů otců, vybraní, velmi zdatní hrdinové, hlavy náčelníků. A jejich rodopisný seznam stran vojenské služby, stran války: Jejich počet byl dvacet a šest tisíc mužů.1 Letopisu 7:1
1 Letopisu 7:2
1 Letopisu 7:3
1 Letopisu 7:4
1 Letopisu 7:5
1 Letopisu 7:6
1 Letopisu 7:7
1 Letopisu 7:8
1 Letopisu 7:9
1 Letopisu 7:10
1 Letopisu 7:11
1 Letopisu 7:12
1 Letopisu 7:13
1 Letopisu 7:14
1 Letopisu 7:15
1 Letopisu 7:16
1 Letopisu 7:17
1 Letopisu 7:18
1 Letopisu 7:19
1 Letopisu 7:20
1 Letopisu 7:21
1 Letopisu 7:22
1 Letopisu 7:23
1 Letopisu 7:24
1 Letopisu 7:25
1 Letopisu 7:26
1 Letopisu 7:27
1 Letopisu 7:28
1 Letopisu 7:29
1 Letopisu 7:30
1 Letopisu 7:31
1 Letopisu 7:32
1 Letopisu 7:33
1 Letopisu 7:34
1 Letopisu 7:35
1 Letopisu 7:36
1 Letopisu 7:37
1 Letopisu 7:38
1 Letopisu 7:39
1 Letopisu 7:40


1 Letopisu 1 / 1Let 1
1 Letopisu 2 / 1Let 2
1 Letopisu 3 / 1Let 3
1 Letopisu 4 / 1Let 4
1 Letopisu 5 / 1Let 5
1 Letopisu 6 / 1Let 6
1 Letopisu 7 / 1Let 7
1 Letopisu 8 / 1Let 8
1 Letopisu 9 / 1Let 9
1 Letopisu 10 / 1Let 10
1 Letopisu 11 / 1Let 11
1 Letopisu 12 / 1Let 12
1 Letopisu 13 / 1Let 13
1 Letopisu 14 / 1Let 14
1 Letopisu 15 / 1Let 15
1 Letopisu 16 / 1Let 16
1 Letopisu 17 / 1Let 17
1 Letopisu 18 / 1Let 18
1 Letopisu 19 / 1Let 19
1 Letopisu 20 / 1Let 20
1 Letopisu 21 / 1Let 21
1 Letopisu 22 / 1Let 22
1 Letopisu 23 / 1Let 23
1 Letopisu 24 / 1Let 24
1 Letopisu 25 / 1Let 25
1 Letopisu 26 / 1Let 26
1 Letopisu 27 / 1Let 27
1 Letopisu 28 / 1Let 28
1 Letopisu 29 / 1Let 29