Instagram
English
A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014
1 Letopisu 20
1
A za času návratu roku, za času vyjíždění králů, se stalo, že Jóáv vy vedl mohutné vojsko a zpustošil zem dětí Ammónových, a přitáhl a oblehl Rabbu; a Dávíd zůstal v Jerúsalémě. A Jóáv Rabbu vybil a zbořil ji,
2
a Dávíd vzal korunu jejich krále z jeho hlavy a shledal u ní váhu kikkáru zlata a drahé kameny na ní; i do stala se na hlavu Dávídovu. A vynesl lup z města, veliké množství;
3
a lid, jenž v něm byl, vyvedl a přikázal k pilám a k branám ze železa; a no, k pilám; a tak činil Dávíd všem městům dětí Ammónových. I vrátil se Dávíd a všechen lid v Jerúsalém.
4
A potom se stalo, že povstala bitva s Pelištím v Gezeru; tehdy Sibbechaj, Chusáthí, skolil Sippaje ze zplozenců Ráfy, i byli pokořeni.
5
A ještě na stala bitva s Pelištím a Elchánán, syn Jáírův, skolil Lachmího, bratra Goljátha, Gittího, jehož kopí dřevce bylo jako vratidlo tkalců.
6
A ještě na stala bitva v Gathu, kde se vyskytl muž vysoké postavy, a prstů měl šest a šest, dvacet a čtyři, a i on byl zplozen Ráfou;
7
a když Isráéle potupil, skolil ho Jehónáthán, syn Šimey, bratra Dávídova.
8
Tito byli zplozeni Ráfou v Gathu a padli rukou Dávídovou a rukou jeho služebníků.
1 Letopisu 20:1
1 Letopisu 20:2
1 Letopisu 20:3
1 Letopisu 20:4
1 Letopisu 20:5
1 Letopisu 20:6
1 Letopisu 20:7
1 Letopisu 20:8
1 Letopisu 1 / 1Let 1
1 Letopisu 2 / 1Let 2
1 Letopisu 3 / 1Let 3
1 Letopisu 4 / 1Let 4
1 Letopisu 5 / 1Let 5
1 Letopisu 6 / 1Let 6
1 Letopisu 7 / 1Let 7
1 Letopisu 8 / 1Let 8
1 Letopisu 9 / 1Let 9
1 Letopisu 10 / 1Let 10
1 Letopisu 11 / 1Let 11
1 Letopisu 12 / 1Let 12
1 Letopisu 13 / 1Let 13
1 Letopisu 14 / 1Let 14
1 Letopisu 15 / 1Let 15
1 Letopisu 16 / 1Let 16
1 Letopisu 17 / 1Let 17
1 Letopisu 18 / 1Let 18
1 Letopisu 19 / 1Let 19
1 Letopisu 20 / 1Let 20
1 Letopisu 21 / 1Let 21
1 Letopisu 22 / 1Let 22
1 Letopisu 23 / 1Let 23
1 Letopisu 24 / 1Let 24
1 Letopisu 25 / 1Let 25
1 Letopisu 26 / 1Let 26
1 Letopisu 27 / 1Let 27
1 Letopisu 28 / 1Let 28
1 Letopisu 29 / 1Let 29