A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

1 Mojžíšova 401
A po těchto věcech se stalo, že číšník krále Egypta a jeho pekař se provinili vůči svému pánu, vůči králi Egypta;
2
a farao se na své dva dvořany, na představeného číšníků a na představeného pekařů, rozzlobil
3
a dal je pod dozor domu velitele osobní stráže do věže, místa, kde byl vězněn Josef.
4
A velitel osobní stráže k nim Josefa přidělil, a by je obsluhoval, i byli pod dozorem řadu dní.
5
A oni oba dostali sen, každý svůj sen, v jedné noci, každý podle výkladu svého snu, číšník i pekař, kteří patřili králi Egypta, kteří byli vězněni ve věži.
6
A Josef k nim za jitra přišel a uviděl je, a hle je - mračili se.
7
I otázal se faraonových dvořanů, kteří s ním byli pod dozorem domu jeho pána, výrokem: Proč jsou dnes vaše tváře mrzuté?
8
A řekli k němu: Dostali jsme sen a není schopného vyložit jej. A Josef k nim řekl: Zda ne přísluší výklady Bohu? Nuže, vyrozprávějte mi.
9
I vyrozprávěl Josefovi svůj sen představený číšníků a řekl mu: V mém snu bylo, že hle, před mou tváří vinná réva
10
a na té vinné révě tři výhonky, a ona jako by pučela, její květ vzešel, její trsy vytvořily zralé hrozny.
11
A v mé ruce byla faraonova číše, i vzal jsem ty hrozny a vytlačil jsem je do faraonovy číše a tu číši jsem dal na faraonovu dlaň.
12
A Josef mu řekl: Toto je jeho výklad: Ty tři výhonky - ony jsou tři dni;
13
ještě tři dni a farao bude pozvedat tvou hlavu a uvede tě zpět na tvé místo a budeš po dávat faraonovu číši v jeho ruku podle dřívějšího pořádku, když jsi byl jeho číšníkem.
14
Jen kdybys mě podržel ve své paměti, až se ti dobře povede, a uskutečnil, prosím, při mně laskavost a chtěl mě připomenout faraonovi a pomoci mi ven z tohoto domu,
15
neboť jsem ze země Hebreů byl doslova ukraden a ani zde jsem nic neprovedl, proč by mě byli měli strčit v díru.
16
A když představený pekařů shledal, že dobře vyložil, řekl k Josefovi: I já ve svém snu - nuže, hle, na mé hlavě tři koše bílého chleba
17
a ve vrchním koši - ode všeho pokrmu faraonova, výrobky pekaře, a z toho koše z mé hlavy je žralo ptactvo.
18
A Josef odpověděl a řekl: Toto je jeho výklad: Ty tři koše - ony jsou tři dni;
19
ještě tři dni a farao bude pozvedat tvou hlavu z tebe a pověsí tě na dřevo, i bude ptactvo z tebe žrát tvé maso.
20
A v třetí den, den faraonova narození, se stalo, že uspořádal všem svým služebníkům hostinu a vprostřed svých služebníků pozvedl hlavu představeného číšníků a hlavu představeného pekařů;
21
i uvedl představeného číšníků zpět k jeho číšnictví, a by dával číši na faraonovu dlaň,
22
a představeného pekařů pověsil, podle toho, jak jim Josef podal výklad.
23
A le představený číšníků si Josefa nepřipamatoval, nýbrž na něho zapomněl.1 Mojžíšova 40:1
1 Mojžíšova 40:2
1 Mojžíšova 40:3
1 Mojžíšova 40:4
1 Mojžíšova 40:5
1 Mojžíšova 40:6
1 Mojžíšova 40:7
1 Mojžíšova 40:8
1 Mojžíšova 40:9
1 Mojžíšova 40:10
1 Mojžíšova 40:11
1 Mojžíšova 40:12
1 Mojžíšova 40:13
1 Mojžíšova 40:14
1 Mojžíšova 40:15
1 Mojžíšova 40:16
1 Mojžíšova 40:17
1 Mojžíšova 40:18
1 Mojžíšova 40:19
1 Mojžíšova 40:20
1 Mojžíšova 40:21
1 Mojžíšova 40:22
1 Mojžíšova 40:23


1 Mojžíšova 1 / 1Moj 1
1 Mojžíšova 2 / 1Moj 2
1 Mojžíšova 3 / 1Moj 3
1 Mojžíšova 4 / 1Moj 4
1 Mojžíšova 5 / 1Moj 5
1 Mojžíšova 6 / 1Moj 6
1 Mojžíšova 7 / 1Moj 7
1 Mojžíšova 8 / 1Moj 8
1 Mojžíšova 9 / 1Moj 9
1 Mojžíšova 10 / 1Moj 10
1 Mojžíšova 11 / 1Moj 11
1 Mojžíšova 12 / 1Moj 12
1 Mojžíšova 13 / 1Moj 13
1 Mojžíšova 14 / 1Moj 14
1 Mojžíšova 15 / 1Moj 15
1 Mojžíšova 16 / 1Moj 16
1 Mojžíšova 17 / 1Moj 17
1 Mojžíšova 18 / 1Moj 18
1 Mojžíšova 19 / 1Moj 19
1 Mojžíšova 20 / 1Moj 20
1 Mojžíšova 21 / 1Moj 21
1 Mojžíšova 22 / 1Moj 22
1 Mojžíšova 23 / 1Moj 23
1 Mojžíšova 24 / 1Moj 24
1 Mojžíšova 25 / 1Moj 25
1 Mojžíšova 26 / 1Moj 26
1 Mojžíšova 27 / 1Moj 27
1 Mojžíšova 28 / 1Moj 28
1 Mojžíšova 29 / 1Moj 29
1 Mojžíšova 30 / 1Moj 30
1 Mojžíšova 31 / 1Moj 31
1 Mojžíšova 32 / 1Moj 32
1 Mojžíšova 33 / 1Moj 33
1 Mojžíšova 34 / 1Moj 34
1 Mojžíšova 35 / 1Moj 35
1 Mojžíšova 36 / 1Moj 36
1 Mojžíšova 37 / 1Moj 37
1 Mojžíšova 38 / 1Moj 38
1 Mojžíšova 39 / 1Moj 39
1 Mojžíšova 40 / 1Moj 40
1 Mojžíšova 41 / 1Moj 41
1 Mojžíšova 42 / 1Moj 42
1 Mojžíšova 43 / 1Moj 43
1 Mojžíšova 44 / 1Moj 44
1 Mojžíšova 45 / 1Moj 45
1 Mojžíšova 46 / 1Moj 46
1 Mojžíšova 47 / 1Moj 47
1 Mojžíšova 48 / 1Moj 48
1 Mojžíšova 49 / 1Moj 49
1 Mojžíšova 50 / 1Moj 50