A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

1 Mojžíšova 391
A Josef byl dopraven dolů do Egypta a z ruky Jišmáélím, kteří ho tam dolů dopravili, ho koupil Pótifar, dvořan faraonův, velitel osobní stráže, Egypťan.
2
A s Josefem byl Hospodin, i stal se mužem působícím prospěch; a byl v domě svého pána, Egypťana.
3
A jeho pán shledal, že s ním je Hospodin, a vše, co on konal, činil Hospodin prospěšným v jeho ruce.
4
A Josef našel v jeho očích přízeň a obsluhoval ho, i ustanovil ho nad svým domem a vše, co měl, svěřil v jeho ruku.
5
A od té doby, co ho ustanovil ve svém domě a nade vším, co měl, bylo tak, že Hospodin domu toho Egypťana pro Josefa požehnal, i bylo Hospodinovo požehnání ve všem, co měl, v domě i v poli.
6
A ponechal vše, co mu patřilo, v ruce Josefově a o nic se při něm nestaral, leda o chléb, jejž on jídal. A Josef byl krásný zjevem a krásný vzhledem;
7
a po těchto věcech se stalo, že k Josefovi se žena jeho pána jala pozvedat své oči a říkat: Ulehni se mnou.
8
I odmítal a k ženě svého pána říkal: Hle, můj pán při mně neví, co je v jeho domě, a vše, co má, svěřil v mou ruku;
9
v tomto domě není většího než já a z mé pravomoci nevyňal nic kromě tebe, protože ty jsi jeho žena; i jak bych mohl spáchat toto veliké zlo, takže bych zhřešil vůči Bohu!
10
A za jejího mluvení k Josefovi den po dni bylo tak, že na ni neuposlechl stran ulehnutí vedle ní, stran setrvání s ní.
11
A za jednoho takovéhoto dne se stalo, že vešel do domu vykonat svou povinnost, a nikoho z mužů domu tam, v domě, nebylo;
12
i chytila ho za jeho roucho s výrokem: Ulehni se mnou. I nechal své roucho v její ruce a prchl a vyšel ven.
13
A jak uviděla, že své roucho nechal v její ruce a prchl ven, stalo se,
14
že povolala muže svého domu a pronesla k nim výrok: Vizte, přivedl nám jakéhosi Hebrea na posměch z nás - přišel ke mně ulehnout se mnou, i vzkřikla jsem silným hlasem,
15
a jak uslyšel, že jsem zvýšila svůj hlas a vzkřikla, stalo se, že nechal své roucho vedle mne a prchl a vyšel ven.
16
A uložila jeho roucho, do příchodu jeho pána do svého domu, vedle sebe
17
a promluvila k němu podle těchto slov výrokem: Ten hebrejský nevolník, jehož jsi nám přivedl, ke mně přišel na posměch ze mne,
18
a le za mého zvýšení mého hlasu, neboť jsem vzkřikla, se stalo, že nechal své roucho vedle mne a prchl ven.
19
A jak uslyšel jeho pán slova své ženy, jež k němu promluvila výrokem: Podle těchto slov mi učinil tvůj nevolník, se stalo, že vzplanul jeho hněv;
20
a Josefův pán ho vzal a vsadil ho do věže, místa, kde byli vězněni vězňové krále, i byl tam, ve věži.
21
A le s Josefem byl Hospodin a obrátil k němu milosrdenství, i vložil svou přízeň v oči velitele věže
22
a velitel věže v ruku Josefovu svěřil všechny vězně, kteří ve věži byli, a vykonavatelem všeho, co tam vykonávali, se stal on.
23
A velitel věže nehleděl vůbec na nic v jeho ruce, neboť s ním byl Hospodin a vše, co on vykonával, činil Hospodin prospěšným.1 Mojžíšova 39:1
1 Mojžíšova 39:2
1 Mojžíšova 39:3
1 Mojžíšova 39:4
1 Mojžíšova 39:5
1 Mojžíšova 39:6
1 Mojžíšova 39:7
1 Mojžíšova 39:8
1 Mojžíšova 39:9
1 Mojžíšova 39:10
1 Mojžíšova 39:11
1 Mojžíšova 39:12
1 Mojžíšova 39:13
1 Mojžíšova 39:14
1 Mojžíšova 39:15
1 Mojžíšova 39:16
1 Mojžíšova 39:17
1 Mojžíšova 39:18
1 Mojžíšova 39:19
1 Mojžíšova 39:20
1 Mojžíšova 39:21
1 Mojžíšova 39:22
1 Mojžíšova 39:23


1 Mojžíšova 1 / 1Moj 1
1 Mojžíšova 2 / 1Moj 2
1 Mojžíšova 3 / 1Moj 3
1 Mojžíšova 4 / 1Moj 4
1 Mojžíšova 5 / 1Moj 5
1 Mojžíšova 6 / 1Moj 6
1 Mojžíšova 7 / 1Moj 7
1 Mojžíšova 8 / 1Moj 8
1 Mojžíšova 9 / 1Moj 9
1 Mojžíšova 10 / 1Moj 10
1 Mojžíšova 11 / 1Moj 11
1 Mojžíšova 12 / 1Moj 12
1 Mojžíšova 13 / 1Moj 13
1 Mojžíšova 14 / 1Moj 14
1 Mojžíšova 15 / 1Moj 15
1 Mojžíšova 16 / 1Moj 16
1 Mojžíšova 17 / 1Moj 17
1 Mojžíšova 18 / 1Moj 18
1 Mojžíšova 19 / 1Moj 19
1 Mojžíšova 20 / 1Moj 20
1 Mojžíšova 21 / 1Moj 21
1 Mojžíšova 22 / 1Moj 22
1 Mojžíšova 23 / 1Moj 23
1 Mojžíšova 24 / 1Moj 24
1 Mojžíšova 25 / 1Moj 25
1 Mojžíšova 26 / 1Moj 26
1 Mojžíšova 27 / 1Moj 27
1 Mojžíšova 28 / 1Moj 28
1 Mojžíšova 29 / 1Moj 29
1 Mojžíšova 30 / 1Moj 30
1 Mojžíšova 31 / 1Moj 31
1 Mojžíšova 32 / 1Moj 32
1 Mojžíšova 33 / 1Moj 33
1 Mojžíšova 34 / 1Moj 34
1 Mojžíšova 35 / 1Moj 35
1 Mojžíšova 36 / 1Moj 36
1 Mojžíšova 37 / 1Moj 37
1 Mojžíšova 38 / 1Moj 38
1 Mojžíšova 39 / 1Moj 39
1 Mojžíšova 40 / 1Moj 40
1 Mojžíšova 41 / 1Moj 41
1 Mojžíšova 42 / 1Moj 42
1 Mojžíšova 43 / 1Moj 43
1 Mojžíšova 44 / 1Moj 44
1 Mojžíšova 45 / 1Moj 45
1 Mojžíšova 46 / 1Moj 46
1 Mojžíšova 47 / 1Moj 47
1 Mojžíšova 48 / 1Moj 48
1 Mojžíšova 49 / 1Moj 49
1 Mojžíšova 50 / 1Moj 50