A A A A A
×

Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Ponovljeni Zakon 29

1
Ovo su riječi saveza, koji je BOG zapovjedio Mojsiju da sklopi s Izraelcima u zemlji Moab, uz savez koji je s njima bio sklopio na planini Horeb.
2
Mojsije je sazvao sve Izraelce pa im rekao: Svojim ste očima vidjeli sve što je BOG u Egiptu učinio s faraonom, svim njegovim službenicima i cijelom njegovom zemljom.
3
Svojim ste očima vidjeli velika iskušenja, znamenja i velika čuda.
4
No BOG vam ni do danas nije dao da razumijete ono što su vaše oči vidjele i vaše uši čule.
5
U četrdeset godina, koliko sam vas vodio kroz pustinju, nije se istrošila ni vaša odjeća ni vaše sandale.
6
Niste jeli kruh ni pili vino ni pivo, nego vas je Bog hranio i pojio da biste spoznali da on jest vaš BOG.
7
Kad ste stigli na ovo mjesto, Sihon, kralj Hešbona, i Og, kralj Bašana, krenuli su u bitku protiv nas, ali smo ih porazili.
8
Zauzeli smo njihovu zemlju i dali je u nasljedstvo Rubenovcima, Gadovcima i polovini Manašeovog plemena.
9
Stoga, pomno vršite riječi ovog saveza, da biste imali uspjeha u svemu što činite.
10
Svi vi danas stojite pred svojim BOGOM — vaši plemenski glavari, starješine i nadglednici, i svi drugi muškarci u Izraelu,
11
vaša djeca i vaše žene, i stranci u vašem taboru, koji vam sijeku drva i donose vodu.
12
Stojite ovdje da biste stupili u savez sa svojim BOGOM, potvrđen zakletvom, i koji vaš BOG danas sklapa s vama.
13
Time će potvrditi da ste njegov narod i da je on vaš Bog, kao što vam je obećao i kao što se zakleo vašim precima Abrahamu, Izaku i Jakovu.
14
No on ne sklapa zakletvom ovaj savez samo s vama,
15
koji danas stojite s nama, ovdje pred našim BOGOM, nego i s našim potomcima koji nisu ovdje.
16
I sami znate kako smo živjeli u Egiptu i kako smo prošli kroz zemlje drugih naroda na putu ovamo.
17
Vidjeli ste njihove ogavne idole od drva, kamena, srebra i zlata.
18
Pazite da danas među vama nema ni muškarca, ni žene, ni obitelji, ni plemena čije se srce okreće od našeg BOGA, da bi služilo bogovima tih naroda. Bilo bi to poput korijena iz kojeg niče gorka i otrovna biljka.
19
Možda netko sluša riječi ove zakletve pa se tješi misleći: »Bit će mi dobro iako i dalje radim po svome.« To bi svima donijelo propast!
20
Takvome BOG neće oprostiti. BOG će se jako razljutiti na tog čovjeka. Sva prokletstva zapisana u ovoj knjizi past će na njega, a BOG će izbrisati njegovo ime pod nebom.
21
BOG će ga od svih Izraelovih plemena odvojiti za propast, u skladu sa svim prokletstvima saveza koja su zapisana u ovome svitku zakona.
22
Sljedeći naraštaj vaše djece i stranci, koji dođu iz dalekih zemalja, vidjet će pošasti i boleštine koje je BOG pustio na zemlju.
23
Cijela će zemlja biti spaljena pustoš sumpora i soli. Ništa neće biti zasijano, ništa neće nicati, ni travka neće rasti. Bit će to poput uništenja Sodome i Gomore, Adme i Seboima, koje je BOG uništio u velikoj srdžbi.
24
Svi će narodi pitati: »Zašto je to BOG učinio ovoj zemlji? Što je uzrokovalo tako veliku srdžbu?«
25
A odgovor će biti: »Ovaj je narod ostavio savez BOGA, Boga svojih predaka, savez koji je s njima sklopio kad ih je izveo iz Egipta.
26
Otišli su i služili drugim bogovima. Štovali su bogove koje nisu poznavali, bogove koje nije odabrao za njih.
27
Zato se BOG razljutio na ovu zemlju i nanio joj sva prokletstva zapisana u ovoj knjizi.
28
U ljutnji, srdžbi i gnjevu, BOG ih je iskorijenio iz njihove zemlje i protjerao u drugu zemlju, gdje su i danas.«
29
Neke su stvari sakrivene i zna ih samo naš BOG. No ove su stvari zauvijek otkrivene za nas i našu djecu, da bismo vršili sve riječi ovog zakona.
Ponovljeni Zakon 29:1
Ponovljeni Zakon 29:2
Ponovljeni Zakon 29:3
Ponovljeni Zakon 29:4
Ponovljeni Zakon 29:5
Ponovljeni Zakon 29:6
Ponovljeni Zakon 29:7
Ponovljeni Zakon 29:8
Ponovljeni Zakon 29:9
Ponovljeni Zakon 29:10
Ponovljeni Zakon 29:11
Ponovljeni Zakon 29:12
Ponovljeni Zakon 29:13
Ponovljeni Zakon 29:14
Ponovljeni Zakon 29:15
Ponovljeni Zakon 29:16
Ponovljeni Zakon 29:17
Ponovljeni Zakon 29:18
Ponovljeni Zakon 29:19
Ponovljeni Zakon 29:20
Ponovljeni Zakon 29:21
Ponovljeni Zakon 29:22
Ponovljeni Zakon 29:23
Ponovljeni Zakon 29:24
Ponovljeni Zakon 29:25
Ponovljeni Zakon 29:26
Ponovljeni Zakon 29:27
Ponovljeni Zakon 29:28
Ponovljeni Zakon 29:29
Ponovljeni Zakon 1 / PoZak 1
Ponovljeni Zakon 2 / PoZak 2
Ponovljeni Zakon 3 / PoZak 3
Ponovljeni Zakon 4 / PoZak 4
Ponovljeni Zakon 5 / PoZak 5
Ponovljeni Zakon 6 / PoZak 6
Ponovljeni Zakon 7 / PoZak 7
Ponovljeni Zakon 8 / PoZak 8
Ponovljeni Zakon 9 / PoZak 9
Ponovljeni Zakon 10 / PoZak 10
Ponovljeni Zakon 11 / PoZak 11
Ponovljeni Zakon 12 / PoZak 12
Ponovljeni Zakon 13 / PoZak 13
Ponovljeni Zakon 14 / PoZak 14
Ponovljeni Zakon 15 / PoZak 15
Ponovljeni Zakon 16 / PoZak 16
Ponovljeni Zakon 17 / PoZak 17
Ponovljeni Zakon 18 / PoZak 18
Ponovljeni Zakon 19 / PoZak 19
Ponovljeni Zakon 20 / PoZak 20
Ponovljeni Zakon 21 / PoZak 21
Ponovljeni Zakon 22 / PoZak 22
Ponovljeni Zakon 23 / PoZak 23
Ponovljeni Zakon 24 / PoZak 24
Ponovljeni Zakon 25 / PoZak 25
Ponovljeni Zakon 26 / PoZak 26
Ponovljeni Zakon 27 / PoZak 27
Ponovljeni Zakon 28 / PoZak 28
Ponovljeni Zakon 29 / PoZak 29
Ponovljeni Zakon 30 / PoZak 30
Ponovljeni Zakon 31 / PoZak 31
Ponovljeni Zakon 32 / PoZak 32
Ponovljeni Zakon 33 / PoZak 33
Ponovljeni Zakon 34 / PoZak 34