A A A A A
×

Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Ponovljeni Zakon 17

1
Kad prinosiš žrtvu svome BOGU, ne smiješ žrtvovati vola ili ovcu s nekom tjelesnom manom — bilo kakvim ozbiljnim nedostatkom. Bilo bi to mrsko tvome BOGU.
2
Možda se među vama, u nekom od gradova koje ti daje tvoj BOG, nađu muškarac ili žena koji čine ono što je zlo pred tvojim BOGOM pa krše njegov savez.
3
Možda će, protivno mojoj zapovijedi, služiti i štovati druge bogove, kao što neki štuju sunce, mjesec ili zvijezde na nebu.
4
Ako čuješ za to, onda pomno istraži slučaj. Ako se optužba pokaže istinitom, ako je zaista ta gadost učinjena u Izraelu,
5
onda muškarca ili ženu, koji su počinili zločin, odvedi na gradska vrata i kamenuj ih do smrti.
6
Smrtna kazna neka se izvrši na temelju svjedočenja dvojice ili trojice svjedoka. Osoba ne smije biti pogubljena na temelju svjedočenja samo jednog svjedoka.
7
Svjedoci neka prvi bace kamenje da bi izvršili smrtnu kaznu, a zatim sav ostali narod. Tako ćeš iskorijeniti zlo iz svoje sredine.
8
Može se dogoditi da sud u tvome gradu ne može donijeti presudu u nekom vrlo teškom slučaju. To može biti ubojstvo, rasprava između dvoje ljudi ili teška tjelesna povreda. Tada iznesi slučaj na posebnome mjestu koje će izabrati tvoj BOG.
9
Savjetuj se sa svećenicima Levitima i sa sucem koji je tada u službi i oni će donijeti presudu.
10
Postupi prema odluci koju će oni donijeti i na mjestu koje će izabrati BOG. Pomno učini sve onako kako te upute.
11
U potpunosti postupi prema zakonu u koji će te uputiti i prema presudi koju će ti dati. Nimalo ne odstupaj od onoga što ti kažu.
12
Tko se drzne ne poslušati svećenika ili suca, koji ondje obavlja službu pred tvojim BOGOM, neka se pogubi. Tako ćeš iskorijeniti zlo iz Izraela.
13
Sav će narod čuti za to i uplašiti se pa više neće biti drski.
14
Ući ćeš u zemlju koju ti daje tvoj BOG, zaposjesti je i nastaniti se u njoj. Tada ćeš reći: »Hajde da nad sobom postavim kralja, kao što su učinili svi narodi oko mene«.
15
Pazi da postaviš kralja kojeg izabere tvoj BOG. Neka to bude čovjek iz tvog naroda. Ne postavljaj nad sobom stranca, nekoga tko nije iz tvog naroda.
16
Kralj si ne smije uzeti previše konja i ne smije slati narod natrag u Egipat u zamjenu za još konja. Jer, BOG vam je rekao da se više ne vraćate tim putem.
17
Ne smije si uzeti previše žena, da mu se srce ne udalji od BOGA. Ne smije si nagomilavati previše srebra ni zlata.
18
Čim kralj počne vladati, neka si prepiše ovaj zakon sa svitka koji čuvaju svećenici Leviti.
19
Neka ga drži kod sebe i neka ga čita cijelog života. Tako će se naučiti strahopoštovanju prema svome BOGU i pomno vršiti sve što zapovijeda zakon.
20
Kralj ne smije sebe smatrati boljim od svojih sunarodnjaka i ne smije nimalo odstupati od zakona. Tako će on i njegovi potomci dugo vladati nad svojim kraljevstvom u Izraelu.
Ponovljeni Zakon 17:1
Ponovljeni Zakon 17:2
Ponovljeni Zakon 17:3
Ponovljeni Zakon 17:4
Ponovljeni Zakon 17:5
Ponovljeni Zakon 17:6
Ponovljeni Zakon 17:7
Ponovljeni Zakon 17:8
Ponovljeni Zakon 17:9
Ponovljeni Zakon 17:10
Ponovljeni Zakon 17:11
Ponovljeni Zakon 17:12
Ponovljeni Zakon 17:13
Ponovljeni Zakon 17:14
Ponovljeni Zakon 17:15
Ponovljeni Zakon 17:16
Ponovljeni Zakon 17:17
Ponovljeni Zakon 17:18
Ponovljeni Zakon 17:19
Ponovljeni Zakon 17:20
Ponovljeni Zakon 1 / PoZak 1
Ponovljeni Zakon 2 / PoZak 2
Ponovljeni Zakon 3 / PoZak 3
Ponovljeni Zakon 4 / PoZak 4
Ponovljeni Zakon 5 / PoZak 5
Ponovljeni Zakon 6 / PoZak 6
Ponovljeni Zakon 7 / PoZak 7
Ponovljeni Zakon 8 / PoZak 8
Ponovljeni Zakon 9 / PoZak 9
Ponovljeni Zakon 10 / PoZak 10
Ponovljeni Zakon 11 / PoZak 11
Ponovljeni Zakon 12 / PoZak 12
Ponovljeni Zakon 13 / PoZak 13
Ponovljeni Zakon 14 / PoZak 14
Ponovljeni Zakon 15 / PoZak 15
Ponovljeni Zakon 16 / PoZak 16
Ponovljeni Zakon 17 / PoZak 17
Ponovljeni Zakon 18 / PoZak 18
Ponovljeni Zakon 19 / PoZak 19
Ponovljeni Zakon 20 / PoZak 20
Ponovljeni Zakon 21 / PoZak 21
Ponovljeni Zakon 22 / PoZak 22
Ponovljeni Zakon 23 / PoZak 23
Ponovljeni Zakon 24 / PoZak 24
Ponovljeni Zakon 25 / PoZak 25
Ponovljeni Zakon 26 / PoZak 26
Ponovljeni Zakon 27 / PoZak 27
Ponovljeni Zakon 28 / PoZak 28
Ponovljeni Zakon 29 / PoZak 29
Ponovljeni Zakon 30 / PoZak 30
Ponovljeni Zakon 31 / PoZak 31
Ponovljeni Zakon 32 / PoZak 32
Ponovljeni Zakon 33 / PoZak 33
Ponovljeni Zakon 34 / PoZak 34