A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Ponovljeni Zakon 151
Na kraju svake sedme godine, dužnicima otpiši sve dugove.
2
Ovako postupi: Svi koji su nekome posudili novac, neka otpišu dug svome bližnjemu. Neka ne potražuju isplatu od bližnjega ili sunarodnjaka jer je BOG proglasio otpis dugova.
3
Od stranca smiješ potraživati isplatu, ali sunarodnjaku otpiši sve što ti duguje.
4
Među vama neće biti siromašnih jer će te tvoj BOG obilno blagosloviti u zemlji koju ti daje u posjed kao nasljedstvo.
5
Ako budeš poslušao svoga BOGA i pomno vršio sav zakon koji ti danas dajem,
6
tvoj će te BOG blagosloviti kao što je obećao. Davat ćeš zajam mnogim narodima, a ni od koga ga nećeš uzimati. Vladat ćeš mnogim narodima, a ni jedan neće vladati nad tobom.
7
Ako se nađe netko siromašan među tvojim sunarodnjacima, u bilo kojem gradu u zemlji koju ti daje tvoj BOG, ne budi tvrdog srca ni škrte ruke prema njemu.
8
Budi široke ruke i spremno mu posudi koliko god treba.
9
Pazi da ti se u glavi ne pojavi zla misao: »Blizu je sedma godina, kad se otpisuju dugovi, pa mi se neće vratiti posuđeni novac«. Pazi da ne zauzmeš neprijateljski stav prema potrebitom sunarodnjaku i ništa mu ne daš. On će se potužiti BOGU na tebe pa ćeš snositi krivnju.
10
Daj mu radosno i bez sustezanja pa će te tvoj BOG blagosloviti u svakom poslu i u svemu što činiš.
11
U zemlji će uvijek biti siromašnih pa ti zapovijedam da budeš široke ruke prema siromašnim i potrebitim sunarodnjacima koji žive u tvojoj zemlji.
12
Ako ti se sunarodnjak, Hebrej ili Hebrejka, proda kao rob, neka ti služi šest godina, a sedme ga godine pusti na slobodu.
13
A kad ga puštaš na slobodu, nemoj ga poslati praznih ruku.
14
Obilato mu daj od svoje sitne stoke, žitarica i vina, daj mu onako kako je tebe blagoslovio tvoj BOG.
15
Sjeti se da si bio rob u Egiptu i da te je tvoj BOG oslobodio. Zato ti ovo danas zapovijedam.
16
Tvoj rob može reći: »Ne želim otići od tebe« jer je zavolio tebe i tvoje ukućane, i jer mu je kod tebe dobro.
17
Tada mu prisloni uho uz vrata i šiljastim mu alatom probuši resicu pa će ti biti rob do kraja života. Jednako postupi i sa svojom ropkinjom.
18
Neka ti ne bude teško pustiti roba na slobodu jer bi najamnog radnika platio dvostruko više. Tvoj će te BOG blagosloviti u svemu što budeš činio.
19
Odvoji za svog BOGA svakoga prvorođenog mužjaka od svoje krupne i sitne stoke. Prvorođenog vola nemoj koristiti za rad i nemoj šišati vunu prvorođenog ovna.
20
Svake godine pojedi njihovo meso pred svojim BOGOM, zajedno sa svojim ukućanima, na mjestu koje će on izabrati.
21
Ako životinja ima bilo kakvu ozbiljnu manu, ako je hroma ili slijepa, nemoj je žrtvovati svome BOGU.
22
U tom slučaju, pojedi je u svome gradu. Neka je svi slobodno jedu, i nečisti i čisti, kao da je gazela ili jelen.
23
Samo nemoj jesti njezinu krv, nego je izlij na zemlju, poput vode.Ponovljeni Zakon 15:1

Ponovljeni Zakon 15:2

Ponovljeni Zakon 15:3

Ponovljeni Zakon 15:4

Ponovljeni Zakon 15:5

Ponovljeni Zakon 15:6

Ponovljeni Zakon 15:7

Ponovljeni Zakon 15:8

Ponovljeni Zakon 15:9

Ponovljeni Zakon 15:10

Ponovljeni Zakon 15:11

Ponovljeni Zakon 15:12

Ponovljeni Zakon 15:13

Ponovljeni Zakon 15:14

Ponovljeni Zakon 15:15

Ponovljeni Zakon 15:16

Ponovljeni Zakon 15:17

Ponovljeni Zakon 15:18

Ponovljeni Zakon 15:19

Ponovljeni Zakon 15:20

Ponovljeni Zakon 15:21

Ponovljeni Zakon 15:22

Ponovljeni Zakon 15:23Ponovljeni Zakon 1 / PoZak 1

Ponovljeni Zakon 2 / PoZak 2

Ponovljeni Zakon 3 / PoZak 3

Ponovljeni Zakon 4 / PoZak 4

Ponovljeni Zakon 5 / PoZak 5

Ponovljeni Zakon 6 / PoZak 6

Ponovljeni Zakon 7 / PoZak 7

Ponovljeni Zakon 8 / PoZak 8

Ponovljeni Zakon 9 / PoZak 9

Ponovljeni Zakon 10 / PoZak 10

Ponovljeni Zakon 11 / PoZak 11

Ponovljeni Zakon 12 / PoZak 12

Ponovljeni Zakon 13 / PoZak 13

Ponovljeni Zakon 14 / PoZak 14

Ponovljeni Zakon 15 / PoZak 15

Ponovljeni Zakon 16 / PoZak 16

Ponovljeni Zakon 17 / PoZak 17

Ponovljeni Zakon 18 / PoZak 18

Ponovljeni Zakon 19 / PoZak 19

Ponovljeni Zakon 20 / PoZak 20

Ponovljeni Zakon 21 / PoZak 21

Ponovljeni Zakon 22 / PoZak 22

Ponovljeni Zakon 23 / PoZak 23

Ponovljeni Zakon 24 / PoZak 24

Ponovljeni Zakon 25 / PoZak 25

Ponovljeni Zakon 26 / PoZak 26

Ponovljeni Zakon 27 / PoZak 27

Ponovljeni Zakon 28 / PoZak 28

Ponovljeni Zakon 29 / PoZak 29

Ponovljeni Zakon 30 / PoZak 30

Ponovljeni Zakon 31 / PoZak 31

Ponovljeni Zakon 32 / PoZak 32

Ponovljeni Zakon 33 / PoZak 33

Ponovljeni Zakon 34 / PoZak 34