A A A A A
×

Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Ponovljeni Zakon 13

1
Može se dogoditi da se među vama pojavi neki prorok, ili netko tko proriče pomoću snova, pa ti najavi neki znak ili čudo.
2
Ako se taj znak ili čudo ostvari, a on ti kaže: »Hajde, idemo za drugim bogovima« (koje dosad nisi poznavao) »i služimo njima«,
3
ne slušaj riječi tog proroka ili sanjaoca. To vas vaš BOG iskušava da bi saznao volite li svog BOGA svim svojim srcem i svom svojom dušom.
4
Morate slijediti svog BOGA. Jedino prema njemu imajte strahopoštovanja. Njegove zapovijedi vršite, njega slušajte, njemu služite i čvrsto ga se držite.
5
Taj prorok ili sanjalac neka se pogubi jer je pozivao na pobunu protiv BOGA koji vas je izveo iz Egipta i otkupio vas iz zemlje ropstva. On te je htio skrenuti s puta koji ti je odredio tvoj BOG. Iskorijeni zlo iz svoje sredine!
6
Netko blizak tebi — tvoj rođeni brat, tvoj sin ili kći, tvoja žena koju voliš, tvoj najbolji prijatelj — mogli bi te potajno nagovarati da krenete štovati druge bogove. Radi se o bogovima koje ni ti ni tvoji preci niste poznavali,
7
bogovima naroda koji vas okružuju, bilo da žive blizu ili daleko, bilo na jednom kraju zemlje ili drugom.
8
Nemoj pristati i ne slušaj ga! Ne sažalijevaj ga, ne iskazuj mu milost i ne štedi ga!
9
Moraš ga ubiti! Ti prvi podigni ruku na njega da ga pogubiš, a onda sav ostali narod.
10
Kamenuj ga do smrti jer te je pokušao odvratiti od tvog BOGA, koji te izveo iz Egipta, iz zemlje ropstva.
11
Tada će sav Izrael to čuti i uplašiti se te više nitko neće činiti takvo zlo.
12
Tvoj BOG dao ti je gradove da živiš u njima. Možda ćeš čuti glasine o nekom gradu,
13
da su se u njemu pojavile ništarije te odvratile stanovnike od tvog BOGA, nagovarajući ih da štuju druge bogove, koje niste poznavali.
14
Raspitaj se o tome i provedi temeljitu istragu. Ako se optužba pokaže istinitom i utvrdi se da je počinjena takva gadost,
15
mačem pobij stanovnike toga grada. Potpuno uništi grad, sve njegove stanovnike, pa čak i stoku.
16
Sakupi svu imovinu nasred trga pa spali cijeli grad sa svom njegovom imovinom, kao žrtvu paljenicu svome BOGU. Grad neka zauvijek ostane u ruševinama. Ne smije se više nikad sagraditi.
17
Ne uzimaj sebi ništa od onoga što je određeno za uništenje pa će BOG odustati od svoje srdžbe i smilovati ti se. U svojoj će te samilosti umnožiti kao što se zakleo tvojim precima.
18
Tako će biti ako poslušaš svog BOGA, ako budeš držao sve njegove zapovijedi, koje ti danas dajem, i budeš činio ono što je ispravno pred tvojim BOGOM.
Ponovljeni Zakon 13:1
Ponovljeni Zakon 13:2
Ponovljeni Zakon 13:3
Ponovljeni Zakon 13:4
Ponovljeni Zakon 13:5
Ponovljeni Zakon 13:6
Ponovljeni Zakon 13:7
Ponovljeni Zakon 13:8
Ponovljeni Zakon 13:9
Ponovljeni Zakon 13:10
Ponovljeni Zakon 13:11
Ponovljeni Zakon 13:12
Ponovljeni Zakon 13:13
Ponovljeni Zakon 13:14
Ponovljeni Zakon 13:15
Ponovljeni Zakon 13:16
Ponovljeni Zakon 13:17
Ponovljeni Zakon 13:18
Ponovljeni Zakon 1 / PoZak 1
Ponovljeni Zakon 2 / PoZak 2
Ponovljeni Zakon 3 / PoZak 3
Ponovljeni Zakon 4 / PoZak 4
Ponovljeni Zakon 5 / PoZak 5
Ponovljeni Zakon 6 / PoZak 6
Ponovljeni Zakon 7 / PoZak 7
Ponovljeni Zakon 8 / PoZak 8
Ponovljeni Zakon 9 / PoZak 9
Ponovljeni Zakon 10 / PoZak 10
Ponovljeni Zakon 11 / PoZak 11
Ponovljeni Zakon 12 / PoZak 12
Ponovljeni Zakon 13 / PoZak 13
Ponovljeni Zakon 14 / PoZak 14
Ponovljeni Zakon 15 / PoZak 15
Ponovljeni Zakon 16 / PoZak 16
Ponovljeni Zakon 17 / PoZak 17
Ponovljeni Zakon 18 / PoZak 18
Ponovljeni Zakon 19 / PoZak 19
Ponovljeni Zakon 20 / PoZak 20
Ponovljeni Zakon 21 / PoZak 21
Ponovljeni Zakon 22 / PoZak 22
Ponovljeni Zakon 23 / PoZak 23
Ponovljeni Zakon 24 / PoZak 24
Ponovljeni Zakon 25 / PoZak 25
Ponovljeni Zakon 26 / PoZak 26
Ponovljeni Zakon 27 / PoZak 27
Ponovljeni Zakon 28 / PoZak 28
Ponovljeni Zakon 29 / PoZak 29
Ponovljeni Zakon 30 / PoZak 30
Ponovljeni Zakon 31 / PoZak 31
Ponovljeni Zakon 32 / PoZak 32
Ponovljeni Zakon 33 / PoZak 33
Ponovljeni Zakon 34 / PoZak 34