A A A A A
×

Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Efežanima 5

1
Nastojte biti poput Boga budući da ste njegova voljena djeca.
2
Živite životom ljubavi. Volite druge onakvom ljubavlju kakvom je Krist volio nas, kad je prinio samoga sebe radi nas kao mirisni prinos i Bogu ugodnu žrtvu.
3
Seksualni nemoral, bilo kakva nepristojnost ili pohlepa neka se među vama više i ne spominju jer to ne priliči Božjim ljudima.
4
Neka među vama ne bude nikakvih sramotnih riječi, glupih razgovora ili prostačkih šala — to vam ne priliči! Umjesto toga, zahvaljujte Bogu.
5
Budite sigurni da ni jedan bludnik, ni jedan lakomac, što je isto kao i štovatelj idola, neće biti dio Kristovog i Božjega kraljevstva.
6
Ne dajte se prevariti praznim pričama onih koji opravdavaju takve grijehe. Bog se ljuti na takve neposlušne ljude.
7
Nemojte imati ništa s njima!
8
Govorim vam to jer ste prije bili tama, ali sada ste svjetlo u Gospodinu. Stoga, živite kao djeca svjetla!
9
Plodovi su svjetla dobrota svake vrste, pravedan život i istina.
10
Nastojte uočiti što je Gospodinu ugodno, i to birajte.
11
Ne sudjelujte u beskorisnim djelima tame, nego ih radije razotkrivajte.
12
Sramotno je čak i govoriti o onome što ljudi potajno rade.
13
No sve postane jasno kad se donese na svjetlo,
14
a sve što se razotkrije na svjetlu, postaje svjetlost. Zato se kaže: »Probudi se, ti koji spavaš! Ustani od mrtvih i Krist će te obasjati.«
15
Stoga, pazite kako živite: ne poput lakomislenih ljudi, nego poput mudrih.
16
Mudro koristite vrijeme, jer su ovo zla vremena.
17
Ne budite lakomisleni, nego uočite što želi Gospodin.
18
Nemojte se opijati vinom jer to vodi u propast, nego se ispunjavajte Duhom.
19
Razgovarajte jedni s drugima u psalmima, pjesmama slavljenja i duhovnim pjesmama. Pjevajte Gospodinu i slavite ga svim srcem!
20
Uvijek za sve zahvaljujte Bogu, našem Ocu, u ime našega Gospodina Isusa Krista.
21
Budite spremni poslušati jedni druge iz poštovanja prema Kristu.
22
Žene, pokoravajte se svojim muževima kao što se pokoravate Gospodinu.
23
Muž je glava ženi, kao što je Krist glava Crkvi. Crkva je Kristovo tijelo — on sâm je Spasitelj Tijela.
24
Isto kao što se Crkva pokorava Kristu, tako neka se i žene pokoravaju svojim muževima u svemu.
25
Muževi, volite svoje žene kao što je Krist volio Crkvu i dao svoj život za nju.
26
Krist je umro da bi Crkvu učinio svetom. Oprao ju je u vodi i učinio čistom govoreći joj svoju Riječ.
27
Krist je umro da bi Crkvu uzeo k sebi kao prekrasnu nevjestu koja nema mrlje, bore ni bilo kakvog nedostatka, nego je sveta i bezgrešna.
28
Tako i muževi trebaju voljeti svoje žene kao što vole svoja tijela. Onaj tko voli svoju ženu, voli samoga sebe.
29
Jer, nitko ne mrzi svoje tijelo, nego ga hrani i brine se za njega, baš kao i Krist za Crkvu.
30
Mi smo dijelovi njegovog Tijela.
31
»Zato će muškarac ostaviti oca i majku te će se sjediniti sa svojom ženom, i njih će dvoje postati jedno.«
32
Ovo je tajna i govorim vam da se to odnosi na Krista i Crkvu.
33
Dakle, svatko od vas mora voljeti svoju ženu kao što voli samoga sebe, a žena mora poštovati svoga muža.
Efežanima 5:1
Efežanima 5:2
Efežanima 5:3
Efežanima 5:4
Efežanima 5:5
Efežanima 5:6
Efežanima 5:7
Efežanima 5:8
Efežanima 5:9
Efežanima 5:10
Efežanima 5:11
Efežanima 5:12
Efežanima 5:13
Efežanima 5:14
Efežanima 5:15
Efežanima 5:16
Efežanima 5:17
Efežanima 5:18
Efežanima 5:19
Efežanima 5:20
Efežanima 5:21
Efežanima 5:22
Efežanima 5:23
Efežanima 5:24
Efežanima 5:25
Efežanima 5:26
Efežanima 5:27
Efežanima 5:28
Efežanima 5:29
Efežanima 5:30
Efežanima 5:31
Efežanima 5:32
Efežanima 5:33
Efežanima 1 / Efe 1
Efežanima 2 / Efe 2
Efežanima 3 / Efe 3
Efežanima 4 / Efe 4
Efežanima 5 / Efe 5
Efežanima 6 / Efe 6