A A A A A
×

Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Efežanima 2

1
Nekoć ste bili duhovno mrtvi zbog svojih prijestupa i grijeha.
2
Živjeli ste u grijehu, kao što živi svijet. Slijedili ste vladara zlih sila nad Zemljom, istog duha koji sada djeluje među onima koji su neposlušni Bogu.
3
Mi smo isto nekoć živjeli među njima. Udovoljavali smo svojoj tjelesnoj naravi i zadovoljavali požude svojeg tijela i svojih misli. U takvom smo stanju, poput svih ostalih, zavrijedili Božji bijes.
4
No Bog je pun milosti i velika je njegova ljubav prema nama.
5
Dok smo još bili duhovno mrtvi zbog svojih prijestupa, on nas je oživio zajedno s Kristom. Spašeni ste Božjom milošću!
6
On je nas, koji smo u Kristu Isusu, podigao s Kristom i postavio nas zajedno s njim na prijestolje u Nebeskom kraljevstvu.
7
Tako da bi svojom dobrotom prema nama u Kristu Isusu pokazao za sva buduća vremena veliko bogatstvo svoje milosti.
8
Božjom ste milošću spašeni po vjeri, i to nije vaša zasluga — to je Božji dar.
9
Niste spašeni svojim djelima, tako da se nitko ne može hvaliti.
10
Mi smo Božje djelo, stvoreni u Kristu Isusu da činimo dobra djela, koja je Bog unaprijed pripremio da ih činimo kroz život.
11
Sjetite se da ste rođeni kao nežidovi. Židovi koji sebe zovu obrezanima prozvali su vas neobrezanima. No njihovo je obrezanje učinjeno samo ljudskom rukom.
12
Isto tako, ranije ste bili bez Krista i izvan zajednice Izraelaca; isključeni iz Božjih saveza i obećanja. Živjeli ste u svijetu bez nade i bez Boga.
13
U prošlosti ste bili daleko od Boga, ali sada ste u Isusu Kristu dovedeni blizu Bogu, po Kristovoj krvi.
14
Sâm Krist naš je mir. On je ujedinio Židove i ostale narode. Svojim je tijelom srušio zid neprijateljstva koji ih je razdvajao.
15
Židovski je zakon imao mnogo pravila i odredbi, ali Krist ga je poništio da bi od dviju skupina ljudi stvorio u sebi jedan novi narod i tako uspostavio mir.
16
Svojom smrću na križu, Krist je ukinuo neprijateljstvo dviju skupina i učinio ih jednim tijelom. Tako ih je obje pomirio s Bogom.
17
Došao je i propovijedao mir vama, koji ste bili daleko od Boga, i vama, koji ste bili blizu.
18
Po njemu i jedni i drugi imamo pristup Ocu po jednom Duhu.
19
Tako niste više stranci ni tuđinci, nego ste sugrađani svetih i ukućani Božje obitelji.
20
Vi ste građevina izgrađena na temeljima apostola i proroka, a sâm Isus Krist njezin je temeljni kamen.
21
On drži cijelu građevinu na okupu i čini da raste u sveti hram u Gospodinu.
22
U njega ste i vi zajedno ugrađeni da biste bili mjesto gdje Bog prebiva u Duhu.
Efežanima 2:1
Efežanima 2:2
Efežanima 2:3
Efežanima 2:4
Efežanima 2:5
Efežanima 2:6
Efežanima 2:7
Efežanima 2:8
Efežanima 2:9
Efežanima 2:10
Efežanima 2:11
Efežanima 2:12
Efežanima 2:13
Efežanima 2:14
Efežanima 2:15
Efežanima 2:16
Efežanima 2:17
Efežanima 2:18
Efežanima 2:19
Efežanima 2:20
Efežanima 2:21
Efežanima 2:22
Efežanima 1 / Efe 1
Efežanima 2 / Efe 2
Efežanima 3 / Efe 3
Efežanima 4 / Efe 4
Efežanima 5 / Efe 5
Efežanima 6 / Efe 6