A A A A A
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Rimljanima 6

1
Što, dakle, da kažemo? Hoćemo li nastaviti griješiti da bi Božja milost postala obilnija?
2
Naravno da ne! Ali kako možemo mi, koji smo umrli grijehu, i dalje živjeti u grijehu?
3
Zar ne znate da smo mi, koji smo se krstili u Krista Isusa, po krštenju sudjelovali u njegovoj smrti?
4
Krštenjem smo zajedno s njim ukopani u smrt da bismo mogli živjeti novim životom, kao što je i Krist ustao iz smrti po slavnoj snazi svoga Oca.
5
Budući da smo ujedinjeni s njim u njegovoj smrti, bit ćemo ujedinjeni s njim i u njegovom uskrsnuću.
6
Znamo da je naša stara narav razapeta na križu s Kristom kako bi naša grešnost bila uništena i kako više ne bismo bili robovi grijehu.
7
Onaj tko je umro, slobodan je od grijeha.
8
Ako smo umrli s Kristom, vjerujemo da ćemo i živjeti s njim.
9
Znamo da Krist, nakon što je uskrsnuo, neće više umrijeti. Smrt više nema nikakve moći nad njim.
10
Smrt, kojom je Krist umro, bila je smrt grijehu, jednom i zauvijek. Ali Krist sada ima novi život i taj je život s Bogom.
11
Tako i vi smatrajte sebe mrtvima za grijeh, a živima za Boga u Kristu Isusu.
12
Grijeh ne smije dalje vladati vama. Nemojte se pokoravati svojim grešnim željama!
13
Ne dajte dijelove svoga tijela za oruđe kojim ćete činiti grijeh i zlo. Umjesto toga, prinesite Bogu sami sebe, kao one koji su umrli i ponovo oživjeli. Neka vaše tijelo i njegovi udovi budu namijenjeni samo za to da čine ono što je dobro i da služe Bogu.
14
Grijeh više neće vladati vama jer više ne živite pod Zakonom, nego pod Božjom milošću.
15
Što da radimo? Trebamo li griješiti zato što ne živimo pod Zakonom, nego pod Božjom milošću? Naravno da ne!
16
Kad se komu predate da mu služite poput roba, njemu ste poslušni i njegovi ste robovi. Robovi ste onoga koga slušate. Možete robovati grijehu, što će vas odvesti u smrt, ili možete robovati poslušnosti Bogu, što će vas opravdati.
17
Bili ste robovi grijeha, ali hvala Bogu da ste ipak od srca poslušali ono što su vas učili.
18
Oslobođeni ste grijeha i postali ste robovi pravednosti.
19
Govorim vam primjerom koji će vam pomoći da razumijete jer su ove stvari teško razumljive. Kao što ste ranije udove svoga tijela stavili na raspolaganje nečistoći i razvratu te postali robovi zla, sada ih stavite na raspolaganje pravednosti. Tako ćete postati njezini robovi i živjeti samo za Boga.
20
Dok ste robovali grijehu, niste bili podložni pravednosti.
21
Kakvi su bili plodovi takvog života? Radili ste stvari kojih se sada sramite i čija je krajnja posljedica smrt.
22
A sada, kad ste slobodni od grijeha i kada ste postali Božji robovi, rezultat je vaše posvećenje Bogu, a krajnji je rezultat vječni život.
23
Jer, plaća za grijeh je smrt, a dar što ga Bog daje jest vječni život po Isusu Kristu, našem Gospodinu.
Rimljanima 6:1
Rimljanima 6:2
Rimljanima 6:3
Rimljanima 6:4
Rimljanima 6:5
Rimljanima 6:6
Rimljanima 6:7
Rimljanima 6:8
Rimljanima 6:9
Rimljanima 6:10
Rimljanima 6:11
Rimljanima 6:12
Rimljanima 6:13
Rimljanima 6:14
Rimljanima 6:15
Rimljanima 6:16
Rimljanima 6:17
Rimljanima 6:18
Rimljanima 6:19
Rimljanima 6:20
Rimljanima 6:21
Rimljanima 6:22
Rimljanima 6:23
Rimljanima 1 / Rim 1
Rimljanima 2 / Rim 2
Rimljanima 3 / Rim 3
Rimljanima 4 / Rim 4
Rimljanima 5 / Rim 5
Rimljanima 6 / Rim 6
Rimljanima 7 / Rim 7
Rimljanima 8 / Rim 8
Rimljanima 9 / Rim 9
Rimljanima 10 / Rim 10
Rimljanima 11 / Rim 11
Rimljanima 12 / Rim 12
Rimljanima 13 / Rim 13
Rimljanima 14 / Rim 14
Rimljanima 15 / Rim 15
Rimljanima 16 / Rim 16