A A A A A
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Djela Apostolska 17

1
Pavao i Sila su prošli kroz gradove Amfipol i Apoloniju te stigli u Solun. U tom gradu nalazila se židovska sinagoga
2
i Pavao je, po svome običaju, otišao u nju. Sljedeća tri šabata u njoj je raspravljao sa Židovima o Svetim pismima.
3
Objašnjavao im je i iznosio dokaze o tome da je Krist morao trpjeti i ustati iz mrtvih. Govorio im je: »Taj Isus o kojem vam govorim — on je Krist.«
4
Neki su od Židova uvidjeli da je to istina i pridružili se Pavlu i Sili. Pridružio im se i velik broj Grka koji su štovali pravoga Boga, kao i mnogo istaknutih žena.
5
No Židovi, koji nisu povjerovali, postali su zavidni. Na trgu su okupili neke pokvarene ljude i izazvali pobunu u gradu. Stali su pred Jasonovu kuću i pokušali pronaći Pavla i Silu. Htjeli su ih izvesti pred narod.
6
Budući da ih nisu pronašli, dovukli su Jasona i neke druge vjernike pred gradske vlasti, vičući: »Ovi ljudi stvaraju nevolje po čitavom svijetu, a sad su došli i k nama!
7
A Jason ih je primio u svoju kuću. Svi oni rade protivno carskim odredbama: tvrde da postoji drugi kralj, neki Isus.«
8
Kad je narod to čuo, uznemirio se, a isto tako i gradske vlasti.
9
Naredili su da Jason i ostali plate jamčevinu, a onda su ih pustili.
10
Vjernici su iste noći poslali Pavla i Silu u grad Bereju. Kad su Pavao i Sila stigli onamo, otišli su u židovsku sinagogu.
11
Tu su Židovi bili plemenitiji od onih u Solunu i vrlo su spremno saslušali poruku. Svaki su dan proučavali Sveta pisma da se uvjere govori li Pavao istinu.
12
Mnogi su Židovi povjerovali, kao i mnogi istaknuti Grci — muškarci i žene.
13
Židovi iz Soluna saznali su da Pavao objavljuje Božju riječ u Bereji pa su i oni požurili onamo. Počeli su huškati narod i stvarati neprilike.
14
Braća su odmah poslala Pavla prema obali, dok su Sila i Timotej ostali u Bereji.
15
Oni koji su pratili Pavla, otpratili su ga do Atene, a zatim su se vratili u Bereju. Po njima je Pavao poslao poruku Timoteju i Sili da mu se što prije pridruže.
16
Dok je Pavao čekao Timoteja i Silu u Ateni, jako se uznemirio promatrajući kako je grad pun idola.
17
Tako je u sinagogi počeo razgovarati sa Židovima i Grcima koji su štovali pravoga Boga. Svakodnevno je raspravljao i na trgu, sa svima koji bi se ondje zatekli.
18
Neki su se epikurejski i stoički filozofi upustili u rasprave s njim. Neki su se od njih pitali: »Što ovaj blebeće? Što želi reći?« Drugi su govorili: »Čini se da govori o nekim tuđim bogovima.« To su rekli jer im je Pavao prenosio Radosnu vijest o Isusu i njegovom uskrsnuću.
19
Odveli su ga na sastanak vijeća, na Areopagu, i upitali ga: »Možemo li znati kakvo je to novo učenje o kojem govoriš?
20
Puniš nam uši nekim čudnim tvrdnjama pa bismo htjeli znati što one znače.«
21
Atenjani, a i stranci koji su ondje živjeli, trošili su sve svoje vrijeme na slušanje ili pričanje priča i novotarija.
22
Pavao je tada ustao pred vijećem Areopaga i počeo govoriti: »Atenjani! Vidim da ste u svakom pogledu vrlo pobožni.
23
Dok sam hodao uokolo i promatrao predmete što ih štujete, naišao sam na žrtvenik s natpisom: ‘Nepoznatom Bogu’. Ja vam upravo i nosim glas o tome Bogu kojeg ne poznajete, a štujete ga.
24
On je Bog koji je stvorio svijet i sve na njemu. On je Gospodar neba i zemlje i zato ne prebiva u hramovima koje je sagradio čovjek.
25
On je taj koji svima daje život, dah i sve ostalo. On ne treba pomoć ljudi, kao da bi mu nešto nedostajalo.
26
Od jednoga je čovjeka stvorio sve narode da nastane svu Zemlju i odredio im vrijeme i mjesto gdje će živjeti.
27
Učinio je to kako bi ga ljudi tražili, kako bi ispružili ruke prema njemu i pronašli ga. No on uistinu nije daleko ni od koga od nas.
28
‘U njemu živimo, hodamo i postojimo.’ Kao što su i neki od vaših pjesnika rekli: ‘Mi od njega potječemo.’
29
Budući da od njega potječemo, ne smijemo misliti da je Bog poput tvorevine od srebra, zlata ili kamena, koju su načinile ljudska vještina i mašta.
30
Bog je u prošlosti prelazio preko tolikog neznanja, ali sada zapovijeda svim ljudima da se svi i svagdje obrate.
31
On je odredio dan kad će pravedno suditi svijetu, preko čovjeka kojega je za to odredio. Podigao ga je iz mrtvih i time nam pružio dokaz za to.«
32
Kad su čuli za uskrsnuće od mrtvih, neki od okupljenih su se podsmjehnuli, dok su drugi rekli: »Drugi ćeš nam put pričati o tome.«
33
I Pavao je otišao od njih.
34
Neki su mu se pridružili i postali vjernici. Među njima je bio i Dionizije — član vijeća na Areopagu, žena po imenu Damara i još neki.
Djela Apostolska 17:1
Djela Apostolska 17:2
Djela Apostolska 17:3
Djela Apostolska 17:4
Djela Apostolska 17:5
Djela Apostolska 17:6
Djela Apostolska 17:7
Djela Apostolska 17:8
Djela Apostolska 17:9
Djela Apostolska 17:10
Djela Apostolska 17:11
Djela Apostolska 17:12
Djela Apostolska 17:13
Djela Apostolska 17:14
Djela Apostolska 17:15
Djela Apostolska 17:16
Djela Apostolska 17:17
Djela Apostolska 17:18
Djela Apostolska 17:19
Djela Apostolska 17:20
Djela Apostolska 17:21
Djela Apostolska 17:22
Djela Apostolska 17:23
Djela Apostolska 17:24
Djela Apostolska 17:25
Djela Apostolska 17:26
Djela Apostolska 17:27
Djela Apostolska 17:28
Djela Apostolska 17:29
Djela Apostolska 17:30
Djela Apostolska 17:31
Djela Apostolska 17:32
Djela Apostolska 17:33
Djela Apostolska 17:34
Djela Apostolska 1 / DjApo 1
Djela Apostolska 2 / DjApo 2
Djela Apostolska 3 / DjApo 3
Djela Apostolska 4 / DjApo 4
Djela Apostolska 5 / DjApo 5
Djela Apostolska 6 / DjApo 6
Djela Apostolska 7 / DjApo 7
Djela Apostolska 8 / DjApo 8
Djela Apostolska 9 / DjApo 9
Djela Apostolska 10 / DjApo 10
Djela Apostolska 11 / DjApo 11
Djela Apostolska 12 / DjApo 12
Djela Apostolska 13 / DjApo 13
Djela Apostolska 14 / DjApo 14
Djela Apostolska 15 / DjApo 15
Djela Apostolska 16 / DjApo 16
Djela Apostolska 17 / DjApo 17
Djela Apostolska 18 / DjApo 18
Djela Apostolska 19 / DjApo 19
Djela Apostolska 20 / DjApo 20
Djela Apostolska 21 / DjApo 21
Djela Apostolska 22 / DjApo 22
Djela Apostolska 23 / DjApo 23
Djela Apostolska 24 / DjApo 24
Djela Apostolska 25 / DjApo 25
Djela Apostolska 26 / DjApo 26
Djela Apostolska 27 / DjApo 27
Djela Apostolska 28 / DjApo 28