A A A A A
×

Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Luki 9

1
Isus je sazvao Dvanaestoricu pa im je dao moć i vlast nad svim zlim duhovima i da iscjeljuju od bolesti.
2
Zatim ih je poslao da govore o Božjem kraljevstvu i ozdravljaju bolesne.
3
Rekao im je: »Ne uzimajte ništa sa sobom na put: ni štap, ni torbu, ni hranu, ni novac, ni dodatni ogrtač!
4
U koju god kuću uđete, u njoj i ostanite sve dok ne krenete dalje.
5
U kojem god gradu vas ne prime lijepo, otiđite odatle i otresite prašinu sa svojih stopala kao svjedočanstvo protiv njih.«
6
I oni su krenuli na put. Prolazili su kroz sva sela, posvuda propovijedali Radosnu vijest i iscjeljivali bolesnike.
7
Kad je upravitelj Herod čuo za sve te događaje, bio je zbunjen jer su neki govorili da je Ivan uskrsnuo od mrtvih.
8
Drugi su govorili da se pojavio Ilija, a treći pak da je jedan od davnih proroka ustao od mrtvih.
9
A Herod je rekao: »Ja sam Ivanu odrubio glavu. Ali tko je ovaj o kojem toliko čujem?« I nastojao je vidjeti Isusa.
10
Kad su se apostoli vratili, ispričali su Isusu sve što su učinili. On ih je zatim poveo sa sobom i povukao se u grad Betsaidu.
11
No mnoštvo je doznalo za to i došlo za njim. On ih je primio i govorio im o Božjem kraljevstvu. Usput je ozdravljao sve kojima je trebalo izlječenje.
12
Dan se počeo primicati kraju. Dvanaestorica su došla k njemu i rekla: »Raspusti mnoštvo da može otići u okolna sela i na imanja pronaći smještaj i hranu jer se nalazimo u zabačenom kraju!«
13
A on im je rekao: »Dajte im vi nešto za jelo!« »Imamo samo pet kruhova i dvije ribe. Želiš li da odemo i kupimo hranu za sve te ljude?« odgovorili su.
14
Bilo je ondje otprilike pet tisuća muškaraca. Tada je Isus rekao svojim učenicima: »Posjedajte ih u skupine po pedeset!«
15
Tako su i učinili i posjedali ljude.
16
Isus je uzeo pet kruhova i dvije ribe, pogledao prema nebu i zahvalio za hranu. Zatim je razlomio kruh i ribe te ih dao svojim učenicima da ih podijele ljudima.
17
Svi su jeli i nasitili se. I još su sakupili komade kruha i ribe koji su preostali — dvanaest punih košara.
18
Jednom, dok je Isus nasamo molio, došli su učenici, a on ih je upitao: »Što govore ljudi, tko sam ja?«
19
Odgovorili su: »Jedni kažu da si Ivan Krstitelj, drugi da si Ilija, a treći da si jedan od drevnih proroka koji je ustao od mrtvih.«
20
Isus ih je upitao: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?« Petar je odgovorio: »Ti si Božji Mesija .«
21
Tada ih je upozorio da nikome ne govore o tome.
22
Isus je rekao: »Potrebno je da Sin Čovječji mnogo toga pretrpi; da ga starješine, svećenici i učitelji Zakona odbace, da bude ubijen i da trećega dana uskrsne.«
23
Zatim je svima rekao: »Ako tko želi poći za mnom, mora se odreći samoga sebe i svakoga dana nositi svoj križ te me slijediti.
24
Jer, tko god želi spasiti svoj život, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život radi mene, spasit će ga.
25
Što koristi čovjeku ako dobije čitav svijet, a samoga sebe izgubi ili uništi?
26
Jer, tko se god srami mene i mojih riječi, toga će se Sin Čovječji posramiti kada dođe u svojoj i Očevoj slavi te slavi svetih anđela.
27
Kažem vam istinu: ima nekih ovdje prisutnih koji neće umrijeti prije nego što vide Božje kraljevstvo.«
28
Otprilike osam dana nakon što im je to rekao, poveo je Petra, Ivana i Jakova sa sobom na planinu da moli.
29
Dok je molio, promijenilo mu se lice, a odjeća mu je postala blistavo bijela.
30
Pojavila su se dvojica i počela razgovarati s njim. Bili su to Mojsije i Ilija.
31
Pojavili su se u velikom sjaju i govorili o smrti koja ga čeka u Jeruzalemu.
32
No Petra i one koji su bili s njim svladao je san. Kad su se probudili, ugledali su Isusovu slavu i dvojicu kako stoje pokraj njega.
33
I dok su ta dvojica odlazili od njega, Petar je rekao Isusu, ni sam ne znajući što govori: »Učitelju, dobro je što smo mi tu. Daj da napravimo tri zaklona: jednoga za tebe, jednoga za Mojsija i jednoga za Iliju.«
34
Dok je još govorio, pojavio se oblak i zasjenio ih. Ušavši u oblak, prestrašili su se.
35
A iz oblaka se začuo glas: »Ovo je moj Sin, njega sam izabrao. Slušajte ga!«
36
Kad je glas utihnuo, Isus se našao sâm. A oni su šutjeli o tome i nikome nisu govorili što su vidjeli.
37
Kad su sutradan sišli s planine, Isusa je dočekalo silno mnoštvo.
38
Neki je čovjek iz gomile povikao: »Učitelju, preklinjem te, pogledaj moga sina, jer on je moje jedino dijete!
39
Duh ga iznenada zgrabi i on počne vrištati. Tjera ga na grčenje, od kojeg mu izlazi pjena na usta i ne pušta ga sve dok ga potpuno ne iscrpi.
40
Molio sam tvoje učenike da ga istjeraju, ali nisu mogli.«
41
Tada je Isus rekao: »O, bezvjerni i pokvareni naraštaju! Koliko dugo još moram biti s vama i podnositi vas? Dovedi ovamo svoga sina!«
42
No još dok se dječak približavao, zli ga je duh oborio na zemlju i on se počeo grčiti. Isus je ukorio nečistog duha, ozdravio dječaka i predao ga natrag njegovom ocu.
43
Svi su ostali zadivljeni Božjom moći. I dok su se ljudi divili svemu što je Isus učinio, on je rekao svojim učenicima:
44
»Dobro slušajte što vam kažem! Sin će Čovječji uskoro biti predan u ruke ljudima.«
45
No oni nisu razumjeli što je rekao. Smisao im je ostao skriven te nisu mogli razumjeti, a bojali su se pitati ga o tome.
46
Među učenicima se razvila rasprava o tome tko je od njih najveći.
47
Isus je znao njihove misli pa je uzeo neko malo dijete i postavio ga pokraj sebe.
48
Rekao im je: »Tko god u moje ime prihvati ovo malo dijete — mene prihvaća, a tko god prihvaća mene — prihvaća Onoga koji me poslao. Jer, onaj koji je najponizniji među vama, taj je najveći.«
49
Zatim je Ivan rekao: »Učitelju, vidjeli smo jednoga da izgoni zle duhove u tvoje ime. Pokušali smo ga zaustaviti jer nije jedan od nas.«
50
A Isus mu je odgovorio: »Ne branite mu, jer onaj koji nije protiv vas, taj je za vas.«
51
Kad je došlo vrijeme da bude uzet natrag na Nebo, Isus se odlučio uputiti u Jeruzalem.
52
Poslao je glasnike pred sobom. Oni su krenuli i stigli u jedno samarijsko selo, da mu tamo sve pripreme.
53
No ljudi ga nisu htjeli primiti jer je išao u Jeruzalem.
54
Kad su to vidjeli učenici Jakov i Ivan, rekli su: »Gospodine, želiš li da zapovjedimo da vatra siđe s neba i uništi ih?«
55
On se okrenuo i prekorio ih.
56
I uputili su se u drugo selo.
57
Dok su tako išli, netko mu je rekao: »Ja ću ići za tobom kamo god pođeš.«
58
Isus mu je rekao: »Lisice imaju jame, ptice gnijezda, a Sin Čovječji nema gdje položiti glavu.«
59
Drugome je rekao: »Pođi za mnom«, a čovjek je odgovorio: »Dopusti da najprije pokopam svoga oca!«
60
A Isus mu je rekao: »Neka mrtvi pokapaju svoje mrtve; ti idi i govori o Božjem kraljevstvu!«
61
Neki je čovjek izjavio: »Ja ću te slijediti, Gospodine, ali daj da se najprije oprostim sa svojom obitelji!«
62
A Isus mu je odgovorio: »Nitko tko položi ruku na plug i onda gleda unatrag nije prikladan za Božje kraljevstvo.«
Luki 9:1
Luki 9:2
Luki 9:3
Luki 9:4
Luki 9:5
Luki 9:6
Luki 9:7
Luki 9:8
Luki 9:9
Luki 9:10
Luki 9:11
Luki 9:12
Luki 9:13
Luki 9:14
Luki 9:15
Luki 9:16
Luki 9:17
Luki 9:18
Luki 9:19
Luki 9:20
Luki 9:21
Luki 9:22
Luki 9:23
Luki 9:24
Luki 9:25
Luki 9:26
Luki 9:27
Luki 9:28
Luki 9:29
Luki 9:30
Luki 9:31
Luki 9:32
Luki 9:33
Luki 9:34
Luki 9:35
Luki 9:36
Luki 9:37
Luki 9:38
Luki 9:39
Luki 9:40
Luki 9:41
Luki 9:42
Luki 9:43
Luki 9:44
Luki 9:45
Luki 9:46
Luki 9:47
Luki 9:48
Luki 9:49
Luki 9:50
Luki 9:51
Luki 9:52
Luki 9:53
Luki 9:54
Luki 9:55
Luki 9:56
Luki 9:57
Luki 9:58
Luki 9:59
Luki 9:60
Luki 9:61
Luki 9:62
Luki 1 / Luki 1
Luki 2 / Luki 2
Luki 3 / Luki 3
Luki 4 / Luki 4
Luki 5 / Luki 5
Luki 6 / Luki 6
Luki 7 / Luki 7
Luki 8 / Luki 8
Luki 9 / Luki 9
Luki 10 / Luki 10
Luki 11 / Luki 11
Luki 12 / Luki 12
Luki 13 / Luki 13
Luki 14 / Luki 14
Luki 15 / Luki 15
Luki 16 / Luki 16
Luki 17 / Luki 17
Luki 18 / Luki 18
Luki 19 / Luki 19
Luki 20 / Luki 20
Luki 21 / Luki 21
Luki 22 / Luki 22
Luki 23 / Luki 23
Luki 24 / Luki 24