A A A A A
×

Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Luki 5

1
Jednom je Isus stajao na obali Genezaretskoga jezera, a mnoštvo se tiskalo oko njega da sluša Božju riječ.
2
Isus je spazio na obali dvije lađice iz kojih su izašli ribari i ispirali svoje mreže.
3
Ušao je u lađicu, koja je pripadala Šimunu, i zamolio ga da se malo odmaknu od obale. Zatim je sjeo i iz lađice poučavao ljude.
4
Kad je završio, rekao je Šimunu: »Zaplovite prema pučini! Tamo bacite mreže da uhvatite ribu.«
5
Šimun je odgovorio: »Gospodaru, cijelu smo se noć trudili i ništa nismo ulovili, ali ako ti tako kažeš, bacit ću mreže.«
6
Poslušali su Isusa i ulovili toliko ribe da su im počele pucati mreže.
7
Dali su znak svojim prijateljima iz druge lađice da im dođu pomoći. Kad su oni došli, obje su lađice toliko natovarili da su počele tonuti.
8
Kad je Šimun Petar to vidio, bacio se na koljena pred Isusa i rekao: »Idi od mene, Gospodine, jer sam grešan čovjek!«
9
I on i svi koji su bili s njim ostali su zapanjeni ulovom.
10
Zapanjeni su bili i Jakov i Ivan, Zebedejevi sinovi, koji su ribarili zajedno sa Šimunom. Isus je na to rekao Šimunu: »Ne boj se! Od sada ćeš loviti ljude.«
11
Oni su izvukli lađice iz vode, ostavili sve i krenuli za Isusom.
12
Jednom, dok je bio u nekom gradu, Isus je naišao na čovjeka prekrivenoga gubom. Kad je ugledao Isusa, gubavac je pao ničice i zamolio ga: »Gospodine, ako želiš, možeš me izliječiti.«
13
Isus je ispružio ruku, dodirnuo ga i rekao: »Želim. Ozdravi!« I guba je istoga trena nestala.
14
Isus mu je tada zapovjedio: »Nikome ne govori o ovome, nego idi, pokaži se svećeniku i prinesi žrtvu za svoje očišćenje, kako je zapovjedio Mojsije. To će biti pokazatelj tvog ozdravljenja.«
15
Vijest o Isusu sve se više širila, a ljudi su u velikom broju dolazili da ga čuju i da ih izliječi od bolesti.
16
On bi se često povlačio na pusta mjesta i molio.
17
Jednom, dok je poučavao, sjedili su s njim farizeji i učitelji Zakona koji su stigli iz svih gradova Galileje, Judeje i iz Jeruzalema. A Gospodinova je snaga bila s njim da iscjeljuje bolesne.
18
Tada su došli neki ljudi noseći na ležaju nepokretnog čovjeka. Pokušavali su ga unijeti i staviti pred Isusa,
19
ali ga zbog mnoštva nisu mogli unijeti pa su se popeli na kuću i kroz krov ga, na ležaju, spustili pred Isusa.
20
Kad je Isus vidio njihovu vjeru, rekao je: »Prijatelju, grijesi su ti oprošteni!«
21
Na to su učitelji Zakona i farizeji u sebi počeli razmišljati: »Tko je ovaj što huli? Tko, osim Boga, može opraštati grijehe?«
22
No Isus je znao što misle i odgovorio im: »Zašto tako razmišljate?
23
Što je lakše reći: ‘Grijesi su ti oprošteni’ ili ‘Ustani i hodaj’?
24
Sin Čovječji ima vlast na Zemlji opraštati grijehe. Ako kažem ovom čovjeku: ‘Ustani i hodaj!’, znat ćete da uistinu imam vlast.« Zatim je rekao uzetome: »Govorim tebi, mladiću, ustani, uzmi svoj ležaj i idi kući!«
25
Istoga je trena čovjek pred njihovim očima ustao, pokupio ležaj i otišao svojoj kući slaveći Boga.
26
A svi su bili zadivljeni i veličali su Boga, govoreći puni strahopoštovanja: »Danas smo vidjeli čudesa.«
27
Nakon toga Isus je izašao i sreo poreznika po imenu Levi, koji je sjedio na naplatnome mjestu. Isus mu je rekao: »Pođi za mnom!«
28
A Levi je ostavio sve, ustao i krenuo za njim.
29
Priredio je za Isusa veliku gozbu u svojoj kući, a mnogi poreznici i drugi ljudi jeli su s njima.
30
Farizeji, a među njima i neki učitelji Zakona, prigovarali su Isusovim učenicima: »Zašto jedete i pijete s poreznicima i grešnicima?«
31
A Isus im je na to odgovorio: »Ne trebaju liječnika oni koji su zdravi, nego oni koji su bolesni.
32
Nisam došao da pozovem na obraćenje pravednike, nego grešnike.«
33
Na to su mu oni rekli: »Ivanovi učenici često poste i mole, a isto tako i učenici farizeja. A tvoji jedu i piju.«
34
Isus im je rekao: »Možete li prisiliti goste mladoženje da poste dok je on s njima?
35
No doći će vrijeme kad će im uzeti mladoženju. Tada će i oni postiti.«
36
Ispričao im je i usporedbu: »Nitko ne para tkaninu s nove odjeće da bi je stavio kao zakrpu na staru. Jer, tako će samo novu odjeću poderati, a zakrpa neće pristajati staroj.
37
I nitko ne ulijeva novo vino u stare mjehove jer će oni puknuti, vino će se proliti, a mjehovi uništiti.
38
Novo se vino mora uliti u nove mjehove.
39
Nitko tko pije staro vino, ne želi novo, nego govori: ‘Staro je bolje!’«
Luki 5:1
Luki 5:2
Luki 5:3
Luki 5:4
Luki 5:5
Luki 5:6
Luki 5:7
Luki 5:8
Luki 5:9
Luki 5:10
Luki 5:11
Luki 5:12
Luki 5:13
Luki 5:14
Luki 5:15
Luki 5:16
Luki 5:17
Luki 5:18
Luki 5:19
Luki 5:20
Luki 5:21
Luki 5:22
Luki 5:23
Luki 5:24
Luki 5:25
Luki 5:26
Luki 5:27
Luki 5:28
Luki 5:29
Luki 5:30
Luki 5:31
Luki 5:32
Luki 5:33
Luki 5:34
Luki 5:35
Luki 5:36
Luki 5:37
Luki 5:38
Luki 5:39
Luki 1 / Luki 1
Luki 2 / Luki 2
Luki 3 / Luki 3
Luki 4 / Luki 4
Luki 5 / Luki 5
Luki 6 / Luki 6
Luki 7 / Luki 7
Luki 8 / Luki 8
Luki 9 / Luki 9
Luki 10 / Luki 10
Luki 11 / Luki 11
Luki 12 / Luki 12
Luki 13 / Luki 13
Luki 14 / Luki 14
Luki 15 / Luki 15
Luki 16 / Luki 16
Luki 17 / Luki 17
Luki 18 / Luki 18
Luki 19 / Luki 19
Luki 20 / Luki 20
Luki 21 / Luki 21
Luki 22 / Luki 22
Luki 23 / Luki 23
Luki 24 / Luki 24