A A A A A
×

Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Luki 4

1
Isus se vratio s rijeke Jordan pun Svetog Duha. Duh ga je odveo u pustinju, gdje ga je đavao iskušavao četrdeset dana.
2
Za to vrijeme Isus nije ništa jeo, a nakon četrdeset dana je ogladnio.
3
Tada mu je đavao rekao: »Ako si Božji Sin, naredi ovom kamenu da se pretvori u kruh!«
4
Isus mu je odgovorio: »Pisano je: ‘Čovjek ne živi samo od kruha.’«
5
Đavao ga je tada poveo na neko visoko mjesto i u trenu mu pokazao sva kraljevstva na Zemlji.
6
Rekao mu je: »Dat ću ti svu njihovu moć i slavu, jer je u mojim rukama, i ja je mogu dati komu god želim.
7
Ako se meni pokloniš, sve će to biti tvoje.«
8
Isus mu je odgovorio: »Pisano je: ‘Štuj Gospodina, svog Boga, i njemu jedinom služi.’«
9
Zatim je đavao odveo Isusa u Jeruzalem i postavio ga na vrh Hrama. Rekao mu je: »Ako si Božji Sin, baci se odavde!
10
Jer, pisano je: ‘On će zapovjediti svojim anđelima da te čuvaju’
11
i ‘Oni će te na rukama nositi da ti noga o kamen ne udari.’«
12
A Isus mu je odgovorio: »Rečeno je i ovo: ‘Ne iskušavaj Gospodina, svog Boga.’«
13
Pošto je iscrpio sve kušnje, đavao se udaljio od Isusa dok ne nastupi pogodan trenutak.
14
Isus se vratio u Galileju pun sile Duha, a vijest o njemu proširila se po cijelom kraju.
15
Počeo je poučavati u sinagogama i svi su ga slavili.
16
Zatim je otišao u Nazaret, grad u kojem je odrastao. Na šabat je, kao i uvijek, otišao u sinagogu i ustao kako bi čitao.
17
Pružili su mu svitak proroka Izaije. Odmotao ga je i našao mjesto gdje piše:
18
»Na meni je Gospodinov Duh. Ovlastio me da kažem Radosnu vijest siromašnima. Poslao me da objavim slobodu zarobljenima i povratak vida slijepima. Poslao me da oslobodim potlačene i
19
da proglasim godinu milosti Gospodinove.«
20
Zatim je smotao svitak, vratio ga poslužitelju sinagoge i sjeo, a oči svih prisutnih bile su uperene u njega.
21
Rekao im je: »Danas su se ispunile ove riječi, koje ste čuli svojim ušima.«
22
Svi su govorili sve najbolje o njemu i bili su zadivljeni ljepotom riječi koje su izlazile iz njegovih usta. Govorili su: »Nije li to Josipov sin?«
23
A on im je rekao: »Naravno, sada ćete mi navesti onu uzrečicu: ‘Doktore, izliječi samoga sebe!’ Sve što smo čuli da si učinio u Kafarnaumu, učini i ovdje, u svom gradu!«
24
Potom je dodao: »Istinu vam kažem, ni jedan prorok nije prihvaćen u svom zavičaju.
25
Istina je i ovo: u Ilijino vrijeme, kada tri godine i šest mjeseci nije bilo kiše i cijelom je zemljom zavladala velika glad, bilo je mnogo udovica u Izraelu.
26
No Ilija nije bio poslan ni jednoj od njih, već jednoj udovici iz Sarfate, u sidonskom kraju.
27
A u vrijeme proroka Elizeja bilo je mnogo gubavaca u Izraelu, ali nije bio iscijeljen ni jedan od njih, nego Naaman iz Sirije.«
28
Čim su to čuli, svi su se prisutni u sinagogi razbjesnjeli.
29
Ustali su, izbacili ga iz grada i odveli na rub brda na kojem je bio sagrađen grad. Htjeli su ga baciti s litice,
30
ali on je prošao između njih i otišao svojim putem.
31
Isus se uputio u Kafarnaum, grad u Galileji, gdje je poučavao na šabat.
32
Ljudi su bili zadivljeni njegovim poučavanjem jer je govorio s autoritetom.
33
U sinagogi je bio čovjek opsjednut zlim duhom koji je povikao iz svega glasa:
34
»Što hoćeš s nama, Isuse iz Nazareta? Jesi li došao da nas uništiš? Ja znam tko si ti — Božji Svetac!«
35
A Isus ga je ukorio i rekao mu: »Ušuti! Izađi iz njega!« Zao je duh naočigled svih oborio čovjeka na tlo i izašao iz njega, ne učinivši mu nikakvo zlo.
36
Ljudi su ostali zadivljeni i počeli govoriti jedni drugima: »Kakvo li je ovo učenje? Autoritetom i silom zapovijeda zlim duhovima i oni izlaze.«
37
Vijest o njemu proširila se po svim okolnim mjestima.
38
Isus je izašao iz sinagoge i otišao Šimunovoj kući. Šimunova je punica imala jaku groznicu pa su zamolili Isusa da joj pomogne.
39
On se nagnuo nad nju, naredio groznici da napusti ženino tijelo, a groznica ju je ostavila. Žena je istoga trena ustala i počela ih posluživati.
40
Nakon zalaska sunca, ljudi su doveli Isusu svoje bolesnike, koji su bolovali od raznih bolesti. Isus ih je sve ozdravljao, polažući ruke na svakoga od njih.
41
I zli su duhovi izlazili iz mnogih, vičući: »Ti si Božji Sin!« A on im je zaprijetio i zabranio da govore jer su znali da je on Krist.
42
Kad je svanulo, Isus je izašao i otišao na neko pusto mjesto. No mnoštvo ga je tražilo. Kad su ga našli, nastojali su ga spriječiti da ode od njih.
43
A Isus im je rekao: »I u drugim gradovima moram navijestiti Radosnu vijest o Božjem kraljevstvu jer sam zbog toga i poslan.«
44
I nastavio je propovijedati u sinagogama širom Judeje.
Luki 4:1
Luki 4:2
Luki 4:3
Luki 4:4
Luki 4:5
Luki 4:6
Luki 4:7
Luki 4:8
Luki 4:9
Luki 4:10
Luki 4:11
Luki 4:12
Luki 4:13
Luki 4:14
Luki 4:15
Luki 4:16
Luki 4:17
Luki 4:18
Luki 4:19
Luki 4:20
Luki 4:21
Luki 4:22
Luki 4:23
Luki 4:24
Luki 4:25
Luki 4:26
Luki 4:27
Luki 4:28
Luki 4:29
Luki 4:30
Luki 4:31
Luki 4:32
Luki 4:33
Luki 4:34
Luki 4:35
Luki 4:36
Luki 4:37
Luki 4:38
Luki 4:39
Luki 4:40
Luki 4:41
Luki 4:42
Luki 4:43
Luki 4:44
Luki 1 / Luki 1
Luki 2 / Luki 2
Luki 3 / Luki 3
Luki 4 / Luki 4
Luki 5 / Luki 5
Luki 6 / Luki 6
Luki 7 / Luki 7
Luki 8 / Luki 8
Luki 9 / Luki 9
Luki 10 / Luki 10
Luki 11 / Luki 11
Luki 12 / Luki 12
Luki 13 / Luki 13
Luki 14 / Luki 14
Luki 15 / Luki 15
Luki 16 / Luki 16
Luki 17 / Luki 17
Luki 18 / Luki 18
Luki 19 / Luki 19
Luki 20 / Luki 20
Luki 21 / Luki 21
Luki 22 / Luki 22
Luki 23 / Luki 23
Luki 24 / Luki 24