A A A A A
×

Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Luki 3

1
Bilo je to petnaeste godine vladavine cara Tiberija, kad je Poncije Pilat upravljao Judejom. Herod je upravljao Galilejom, njegov brat Filip pokrajinama Iturejom i Trahonitidom, a Lizanije Abilenom.
2
Ana i Kaifa bili su vrhovni svećenici. U to je vrijeme Ivan, Zaharijin sin koji je živio u pustinji, dobio zapovijed od Boga
3
da obiđe čitav kraj oko Jordana i govori ljudima Božju poruku da se krste u znak obraćenja kako bi im bili oprošteni grijesi.
4
Jer, tako piše u Knjizi proroka Izaije: »Glas jednoga viče u pustinji: ‘Pripremite put Gospodinu, poravnajte mu staze!
5
Napunit će se svaka dolina, spustiti svaka planina. Sve će se krivudave staze ispraviti, neravni putovi postat će ravni.
6
I svi će vidjeti Božje spasenje!’«
7
Mnoštvo je naroda dolazilo k Ivanu da ih on krsti, a on im je govorio: »Vi, zmije otrovnice! Tko vas je upozorio da bježite pred nadolazećim Božjim gnjevom?
8
Pokažite svojim životom da ste se obratili. Činite ono što dokazuje da ste se promijenili i nemojte se pouzdavati u to što je Abraham vaš otac. Jer, ja vam kažem, Bog od ovoga kamenja može stvoriti Abrahamovu djecu.
9
Sjekira je već položena na korijenje drveća. Svako drvo, koje ne donosi dobre plodove, bit će posječeno i bačeno u vatru.«
10
A mnoštvo ga je pitalo: »Što trebamo činiti?«
11
Odgovorio im je: »Svatko tko ima dva ogrtača, neka jedan dâ onome tko ga nema, i svatko tko ima hrane, neka je podijeli s drugima!«
12
I neki su se poreznici došli krstiti pa su ga pitali: »Učitelju, što trebamo činiti?«
13
A on im je odgovorio: »Nemojte uzimati veći porez nego što je propisano!«
14
I neki su ga vojnici pitali: »A što mi trebamo raditi?« Rekao im je: »Nikome ne uzimajte novac silom, nikoga lažno ne optužujte i budite zadovoljni svojom plaćom!«
15
Ljudi su živjeli u iščekivanju Mesijinog dolaska i u sebi se pitali nije li možda Ivan Mesija .
16
On im je svima ovako odgovarao: »Ja vas krstim vodom, ali dolazi onaj tko je moćniji od mene. Ja mu nisam dostojan ni obuću razvezati. On će vas krstiti Svetim Duhom i vatrom.
17
On će očistiti svoje gumno ; žito će spremiti u svoju žitnicu, a pljevu će spaliti u neugasivoj vatri.«
18
Tako im je, kao i mnogim drugim riječima, navješćivao Radosnu vijest.
19
Ivan je javno korio Heroda zbog veze s Herodijadom, ženom njegovog brata, kao i zbog drugih prijestupa koje je počinio.
20
A k tome, Herod je pridodao još jedan prijestup: bacio je Ivana u zatvor.
21
Kad se sav narod krštavao, krstio se i Isus. Dok je molio, nebo se otvorilo
22
i Sveti Duh, u obliku goluba, sišao je na njega. Začuo se glas s neba: »Ti si moj voljeni sin. S tobom sam potpuno zadovoljan.«
23
Isusu je bilo otprilike trideset godina kad je započeo svoju službu. Kako se smatralo, bio je sin Josipa, Elijevog sina.
24
Eli je bio Matatov sin; Matat Levijev; Levi Melkijev sin; Melki Janajev; Janaj Josipov sin;
25
Josip Matatijin; Matatija Amosov sin; Amos Nahumov; Nahum Heslijev sin; Hesli Nagajev;
26
Nagaj Maatov sin; Maat Matatijin; Matatija Semejev sin; Semej Josekov; Josek Jodin sin;
27
Joda Joananov; Joanan Rezin sin; Reza Zorobabelov; Zorobabel Salatielov sin; Salatiel Nerijev;
28
Neri Melkijev sin; Melki Adijev; Adija Kozamov sin; Kozam Elmadamov; Elmadam Erov sin;
29
Er Isusov; Isus Eliezerov sin; Eliezer Jorimov; Jorim Matatov sin, Matat Levijev;
30
Levi Simeonov sin; Simeon Judin; Juda Josipov sin; Josip Jonamov; Jonam Elijakimov sin;
31
Elijakim Melejev; Melej Menin sin; Mena Matatin; Matata Natanov sin; Natan Davidov;
32
David Jesejev sin; Jesej Obedov; Obed Boozov sin; Booz Salin; Sala Naasonov sin;
33
Naason Aminadabov; Aminadab Adminov sin; Admin Arnijev; Arni Esromov sin; Esrom Faresov; Fares Judin sin;
34
Juda Jakovljev; Jakov Izakov sin; Izak Abrahamov; Abraham Tarin sin; Tara Nahorov;
35
Nahor Sarugov sin; Sarug Ragauov; Ragau Falekov sin; Falek Eberov; Eber Salin sin;
36
Sala Kainamov; Kainam Arfaksadov sin; Arfaksad Semov; Sem Noin sin; Noa Lamekov;
37
Lamek Matuzalin sin; Matuzala Henokov; Henok Jaredov sin; Jared Malaleelov; Malaleel Kainamov;
38
Kainan Enosov; Enos Setov sin; Set Adamov; Adam Božji sin.
Luki 3:1
Luki 3:2
Luki 3:3
Luki 3:4
Luki 3:5
Luki 3:6
Luki 3:7
Luki 3:8
Luki 3:9
Luki 3:10
Luki 3:11
Luki 3:12
Luki 3:13
Luki 3:14
Luki 3:15
Luki 3:16
Luki 3:17
Luki 3:18
Luki 3:19
Luki 3:20
Luki 3:21
Luki 3:22
Luki 3:23
Luki 3:24
Luki 3:25
Luki 3:26
Luki 3:27
Luki 3:28
Luki 3:29
Luki 3:30
Luki 3:31
Luki 3:32
Luki 3:33
Luki 3:34
Luki 3:35
Luki 3:36
Luki 3:37
Luki 3:38
Luki 1 / Luki 1
Luki 2 / Luki 2
Luki 3 / Luki 3
Luki 4 / Luki 4
Luki 5 / Luki 5
Luki 6 / Luki 6
Luki 7 / Luki 7
Luki 8 / Luki 8
Luki 9 / Luki 9
Luki 10 / Luki 10
Luki 11 / Luki 11
Luki 12 / Luki 12
Luki 13 / Luki 13
Luki 14 / Luki 14
Luki 15 / Luki 15
Luki 16 / Luki 16
Luki 17 / Luki 17
Luki 18 / Luki 18
Luki 19 / Luki 19
Luki 20 / Luki 20
Luki 21 / Luki 21
Luki 22 / Luki 22
Luki 23 / Luki 23
Luki 24 / Luki 24