A A A A A
×

Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Luki 20

1
Jednom je Isus poučavao u Hramu i objavljivao ljudima Radosnu vijest. Vodeći svećenici i učitelji Zakona došli su k njemu zajedno s drugim židovskim vođama
2
pa su mu rekli: »Kaži nam, kojim pravom činiš sve to? Tko te ovlastio?«
3
Isus im je odgovorio: »I ja ću vama postaviti jedno pitanje. Kažite mi:
4
je li Ivanovo krštenje bilo od Boga ili od ljudi?«
5
Oni su počeli razmatrati pitanje među sobom: »Ako kažemo: ‘od Boga’, on će reći: ‘zašto mu onda niste vjerovali?’
6
A ako kažemo: ‘od ljudi’, svi će nas kamenovati jer su uvjereni da je Ivan bio prorok.«
7
I tako su mu odgovorili da ne znaju odakle je Ivanovo krštenje.
8
Tada im je Isus rekao: »Ni ja vama neću reći kojim pravom ovo činim.«
9
Isus je zatim ispričao narodu sljedeću usporedbu: »Neki je čovjek posadio vinograd, iznajmio ga vinogradarima i otputovao na dulje vrijeme.
10
Kad je došlo vrijeme berbe, poslao je slugu k vinogradarima da mu predaju njegov dio uroda. No vinogradari su pretukli slugu i poslali ga natrag praznih ruku.
11
Čovjek je zatim poslao drugog slugu, ali i njega su pretukli, izrugali ga i poslali natrag praznih ruku.
12
Poslao im je i trećeg slugu, ali i njega su ranili i izbacili.
13
Na to je vlasnik vinograda rekao: ‘Što da učinim? Poslat ću svoga voljenog sina. Možda će njemu iskazati poštovanje.’
14
No kad su ga vinogradari ugledali, posavjetovali su se i rekli: ‘Ovo je nasljednik. Ubijmo ga, pa će nasljedstvo pripasti nama!’
15
I tako su ga vinogradari izbacili iz vinograda i ubili. Što će, dakle, vlasnik vinograda učiniti s njima?
16
Doći će i pogubiti ih, a vinograd dodijeliti drugima.« Kad su ljudi to čuli, rekli su: »To se nikada ne smije dogoditi!«
17
A Isus ih je pogledao i rekao: »Što onda znači ono što je pisano: ‘Kamen, koji su odbacili graditelji, postao je temeljni kamen.’
18
Svatko tko padne na njega, razbit će se, a onaj na koga on padne, bit će smrvljen.«
19
Učitelji Zakona i vodeći svećenici znali su da je ova usporedba namijenjena njima. Htjeli su istoga trena uhititi Isusa, ali su se bojali naroda.
20
Učitelji Zakona i svećenici pratili su Isusa i slali za njim uhode koji su se pretvarali da su iskreni kako bi ga uhvatili u riječi, da bi ga predali vladajućem upravitelju.
21
Stoga, uhode su ga upitali: »Učitelju, znamo da govoriš i poučavaš istinu i da kod tebe nema pristranosti, već da ispravno učiš Božjem putu.
22
Je li ispravno da mi plaćamo porez caru ili nije?«
23
Isus je bio svjestan njihovog lukavstva pa im je rekao:
24
»Pokažite mi srebrnjak! Čija je to slika i čije ime na njemu?«
25
Oni su odgovorili: »Carevo.« A on im je rekao: »Onda dajte caru što je carevo, a Bogu što je Božje.«
26
I nisu ga pred narodom mogli uhvatiti u riječi. Njegov ih je odgovor zadivio pa su zašutjeli.
27
Neki su saduceji došli k Isusu — saduceji smatraju da nema uskrsnuća — i upitali ga:
28
»Učitelju, Mojsije nam je zapisao da, ako oženjen čovjek umre bez djece, njegov se brat treba oženiti njegovom udovicom i s njom imati djecu na ime svoga brata.
29
Bila su sedmorica braće. Prvi se oženio i umro bez djece.
30
Zatim se drugi oženio bratovom udovicom,
31
a nakon toga i treći. Ista je sudbina snašla svu sedmoricu: umrli su, a da nisu imali djece.
32
Poslije je umrla i žena.
33
O uskrsnuću mrtvih, čija će ona biti žena kad su je sva sedmorica imala za ženu?«
34
Tada im je Isus rekao: »Ljudi ovoga svijeta žene se i udaju,
35
ali oni, koji su dostojni uskrsnuća od mrtvih, nakon ovoga života, neće se ni ženiti ni udavati.
36
Oni neće moći više niti umrijeti jer će biti poput anđela. Oni su Božja djeca jer su djeca uskrsnuća.
37
No u slučaju s gorućim grmom čak je i Mojsije jasno pokazao da ljudi ustaju od mrtvih jer je nazvao Gospodina ‘Bogom Abrahama, Izaka i Jakova.’
38
A Bog nije Bog mrtvih, nego živih, jer oni koji mu pripadaju — žive.«
39
Na to su neki učitelji Zakona odgovorili: »Učitelju, dobro si rekao!«
40
I nitko ga se više nije usudio ništa pitati.
41
Isus im je zatim rekao: »Kako to da Krista nazivaju Davidovim potomkom?
42
Pa David sâm kaže u knjizi Psalama: ‘Gospodin je rekao mome Gospodinu: Sjedni mi s desne strane
43
dok tvoje neprijatelje ne položim pod tvoje noge.’
44
Dakle, ako ga David naziva Gospodinom, kako mu onda Krist može biti potomak?«
45
Dok je narod to slušao, Isus se obratio svojim učenicima:
46
»Čuvajte se učitelja Zakona! Oni vole hodati uokolo u dugim haljinama i vole da ih na trgovima pozdravljaju s poštovanjem. Vole najbolja mjesta u sinagogama i počasna mjesta na gozbama.
47
Na prevaru uzimaju imovinu udovicama, a mole duge molitve da se prikažu pobožnima. Oni će biti strože suđeni.«
Luki 20:1
Luki 20:2
Luki 20:3
Luki 20:4
Luki 20:5
Luki 20:6
Luki 20:7
Luki 20:8
Luki 20:9
Luki 20:10
Luki 20:11
Luki 20:12
Luki 20:13
Luki 20:14
Luki 20:15
Luki 20:16
Luki 20:17
Luki 20:18
Luki 20:19
Luki 20:20
Luki 20:21
Luki 20:22
Luki 20:23
Luki 20:24
Luki 20:25
Luki 20:26
Luki 20:27
Luki 20:28
Luki 20:29
Luki 20:30
Luki 20:31
Luki 20:32
Luki 20:33
Luki 20:34
Luki 20:35
Luki 20:36
Luki 20:37
Luki 20:38
Luki 20:39
Luki 20:40
Luki 20:41
Luki 20:42
Luki 20:43
Luki 20:44
Luki 20:45
Luki 20:46
Luki 20:47
Luki 1 / Luki 1
Luki 2 / Luki 2
Luki 3 / Luki 3
Luki 4 / Luki 4
Luki 5 / Luki 5
Luki 6 / Luki 6
Luki 7 / Luki 7
Luki 8 / Luki 8
Luki 9 / Luki 9
Luki 10 / Luki 10
Luki 11 / Luki 11
Luki 12 / Luki 12
Luki 13 / Luki 13
Luki 14 / Luki 14
Luki 15 / Luki 15
Luki 16 / Luki 16
Luki 17 / Luki 17
Luki 18 / Luki 18
Luki 19 / Luki 19
Luki 20 / Luki 20
Luki 21 / Luki 21
Luki 22 / Luki 22
Luki 23 / Luki 23
Luki 24 / Luki 24