A A A A A
×

Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Luki 11

1
Jednom je Isus molio na nekome mjestu. Kad je završio s molitvom, jedan od učenika mu je rekao: »Gospodine, nauči nas kako moliti! I Ivan je naučio svoje učenike.«
2
Stoga, Isus im je rekao: »Kad molite, ovako molite: ‘Oče, neka se sveti tvoje ime! Neka dođe tvoje Kraljevstvo!
3
Kruh naš svagdašnji daj nam svaki dan!
4
I oprosti nam naše grijehe, jer i mi opraštamo svim svojim dužnicima! I ne daj da budemo kušani!’«
5
Zatim im je rekao: »Uzmimo da netko od vas ima prijatelja koji dođe k njemu usred noći i kaže: ‘Prijatelju, daj mi tri kruha!
6
Svratio mi je jedan prijatelj, a ja mu nemam što ponuditi.’
7
A čovjek mu iznutra odgovori: ‘Nemoj me gnjaviti! Vrata su već zaključana. Djeca i ja smo u krevetu. Ne mogu ustati da ti išta dam.’
8
Kažem vam, ako taj čovjek i ne ustane zbog prijateljstva i dâ vam što tražite, ustat će zbog vaše upornosti i dati vam koliko vam je potrebno.
9
I zato vam kažem: molite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se!
10
Jer, svatko tko moli — prima, tko traži — nalazi, a tko kuca — otvara mu se.
11
Ima li tko od vas sina? Što bi otac učinio kad bi ga sin zamolio ribu? Bi li mu dao zmiju?
12
A ako bi ga sin zamolio jaje, bi li mu otac dao škorpiona?
13
Znači, ako vi, zli kakvi jeste, znate davati dobre darove svojoj djeci, to više nebeski Otac daje Svetog Duha onima koji ga mole.«
14
Jednom je Isus istjerivao zloga duha iz nijemog čovjeka. Čim je zao duh izašao, čovjek je progovorio. Ljudi su ostali zadivljeni.
15
No neki su rekli: »On istjeruje zle duhove uz pomoć Sotone , vladara zlih duhova.«
16
Drugi su ga opet željeli iskušati i zatražili su od njega znak s Neba.
17
Ali Isus je znao što misle pa im je rekao: »Svako će kraljevstvo, koje je podijeljeno unutar sebe, propasti. I podijeljena će se obitelj raspasti.
18
Ako je Sotona podijeljen u sebi, kako se njegovo kraljevstvo može održati? Vi kažete da ja istjerujem zle duhove uz pomoć Sotone.
19
No ako ja istjerujem zle duhove uz njegovu pomoć, uz čiju ih pomoć istjeruju vaši učenici? Tako oni sami dokazuju da imate krivo.
20
Ipak, ako ja Božjom silom istjerujem zle duhove, onda je jasno da je Božje kraljevstvo stiglo k vama.
21
Dok snažan čovjek, potpuno naoružan, čuva svoju kuću, njegov je imetak siguran.
22
Ali ako ga tko jači od njega napadne i svlada, oduzet će mu oružje u koje se uzdao, a plijen će razdijeliti.
23
Tko nije uz mene, taj je protiv mene. A onaj tko je sa mnom, ne skuplja, taj rasipa.«
24
»Kad nečisti duh izađe iz čovjeka, luta bezvodnim predjelima tražeći mir. A kad ga ne nađe, kaže: ‘Vratit ću se kući iz koje sam otišao.’
25
Vrati se i nađe kuću pometenu i uređenu.
26
Onda ode i dovede sedam zlih duhova, još gorih od sebe, i svi uđu u čovjeka i tamo se nastane. Tako čovjekovo konačno stanje postane gore od prijašnjega.«
27
Dok je Isus ovako govorio, javila se neka žena iz gomile i rekla mu: »Blagoslovljena utroba majke koja te nosila i prsa koja su te dojila!«
28
A on joj je odvratio: »Blagoslovljeniji su oni koji slušaju Božje učenje i izvršavaju ga!«
29
Kako se narod sve više skupljao, počeo je govoriti: »Ovaj je naraštaj zao; traži znak, ali neće dobiti nikakav znak, osim znaka proroka Jone .
30
Jer, kako je Jona bio znak Ninivljanima, tako će Sin Čovječji biti znak ovom naraštaju.
31
Kraljica Juga će na Sudu ustati protiv ljudi ovog naraštaja i osudit će ih jer je ona došla s kraja zemlje da čuje Salomonovu mudrost, a evo, ovdje je netko veći od Salomona, a vi ne želite slušati.
32
Ninivljani će ustati na Sudu protiv ljudi ovog naraštaja i osudit će ih jer su se obratili na Jonino propovijedanje, a evo, ovdje je netko veći od Jone, a vi ne želite slušati.«
33
»Nitko ne pali svjetiljku pa je stavlja na skriveno mjesto ili pod posudu. Naprotiv, stavlja je na postolje, tako da oni koji ulaze mogu vidjeti svjetlo.
34
Tvoje je oko svjetiljka tvojemu tijelu. Ako ti je oko dobronamjerno , sav si ispunjen svjetlošću, ali ako ti je oko zlonamjerno , ispunjen si tamom.
35
Zato pazi dobro da svjetlo u tebi ne bude tama!
36
Ako ti je, dakle, cijelo tijelo ispunjeno svjetlom i ni jedan njegov dio nije u tami, onda će sve biti u svjetlu kao kad te obasjava svjetlost svjetiljke.«
37
Kad je Isus završio svoj govor, neki ga je farizej pozvao na objed. Isus je ušao u njegovu kuću i smjestio se za stol.
38
A farizej ga je promatrao i zapanjio se što prije jela nije oprao ruke.
39
Gospodin mu je rekao: »Vi farizeji čistite izvana zdjelu i čašu, ali iznutra ste puni pohlepe i zla.
40
Bezumnici! Nije li onaj koji je stvorio ono izvana stvorio i ono iznutra?
41
Ali obratite pozornost na ono što je unutra. Dajte siromašnima, pa ćete biti potpuno čisti.
42
Ali jao vama, farizeji, jer dajete desetinu i od metvice, rutvice i svih drugih trava, a zanemarujete pravdu i ljubav prema Bogu. To ste trebali činiti, a ono prvo ne zanemariti.
43
Jao vama, farizeji, jer volite najbolja mjesta u sinagogama i pozdrave pune poštovanja na trgovima!
44
Jao vama, jer ste kao neobilježeni grobovi po kojima ljudi gaze, a da i ne znaju!«
45
Tada mu je jedan učitelj Zakona odgovorio: »Učitelju, to što govoriš vrijeđa i nas.«
46
»Jao vama, učitelji Zakona — rekao mu je Isus — jer stavljate na ljude težak teret, a sami nećete ni prstom maknuti!
47
Jao vama, jer gradite grobnice prorocima, a vaši su ih preci ubili!
48
Time svjedočite da odobravate djela svojih predaka jer su oni ubili proroke, a vi im gradite grobnice.
49
Zbog toga je i rekla Božja mudrost: ‘Poslat ću im proroke i apostole; neke će od njih ubiti, a neke će progoniti.’
50
Zato će ljudi ovog naraštaja biti kažnjeni za prolivenu krv svih proroka od početka svijeta:
51
od Abela do Zaharije, čiju su krv prolili ubivši ga na putu od žrtvenika do Hrama. Da, kažem vam, ljudi ovog naraštaja platit će za to.
52
Jao vama, učitelji Zakona, jer ste sakrili ključ znanja. Vi sami niste ga stekli, a spriječili ste u tome one koji su ga pokušavali steći.«
53
Kad je Isus napustio kuću, učitelji Zakona i farizeji počeli su navaljivati na njega i zasipati ga mnogim pitanjima.
54
Nastojali su ga uhvatiti u zamku njegovim riječima.
Luki 11:1
Luki 11:2
Luki 11:3
Luki 11:4
Luki 11:5
Luki 11:6
Luki 11:7
Luki 11:8
Luki 11:9
Luki 11:10
Luki 11:11
Luki 11:12
Luki 11:13
Luki 11:14
Luki 11:15
Luki 11:16
Luki 11:17
Luki 11:18
Luki 11:19
Luki 11:20
Luki 11:21
Luki 11:22
Luki 11:23
Luki 11:24
Luki 11:25
Luki 11:26
Luki 11:27
Luki 11:28
Luki 11:29
Luki 11:30
Luki 11:31
Luki 11:32
Luki 11:33
Luki 11:34
Luki 11:35
Luki 11:36
Luki 11:37
Luki 11:38
Luki 11:39
Luki 11:40
Luki 11:41
Luki 11:42
Luki 11:43
Luki 11:44
Luki 11:45
Luki 11:46
Luki 11:47
Luki 11:48
Luki 11:49
Luki 11:50
Luki 11:51
Luki 11:52
Luki 11:53
Luki 11:54
Luki 1 / Luki 1
Luki 2 / Luki 2
Luki 3 / Luki 3
Luki 4 / Luki 4
Luki 5 / Luki 5
Luki 6 / Luki 6
Luki 7 / Luki 7
Luki 8 / Luki 8
Luki 9 / Luki 9
Luki 10 / Luki 10
Luki 11 / Luki 11
Luki 12 / Luki 12
Luki 13 / Luki 13
Luki 14 / Luki 14
Luki 15 / Luki 15
Luki 16 / Luki 16
Luki 17 / Luki 17
Luki 18 / Luki 18
Luki 19 / Luki 19
Luki 20 / Luki 20
Luki 21 / Luki 21
Luki 22 / Luki 22
Luki 23 / Luki 23
Luki 24 / Luki 24