A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Marku 101
Isus je napustio to mjesto i otišao u Judeju, preko rijeke Jordan. I opet se oko njega okupilo mnoštvo. Kao i uvijek, Isus ih je poučavao.
2
Došli su mu neki farizeji i upitali ga: »Je li zakonito da se muž razvede od svoje žene?« Pitali su ga to da ga iskušaju.
3
Isus im je odgovorio: »Što vam je naredio Mojsije?«
4
Odgovorili su: »Mojsije je dopustio da muž napiše ženi potvrdu o razvodu i da se tako razvede od nje.«
5
Isus im je rekao: »Mojsije vam je napisao tu zapovijed zbog vašega tvrdog srca.
6
No na početku, pri stvaranju, ‘Bog je stvorio muško i žensko.’
7
‘Zato će muškarac napustiti svoga oca i majku i sjediniti se sa svojom ženom.
8
I njih će dvoje biti jedno.’ Dakle, oni više nisu dvoje, nego jedno.
9
Stoga, čovjek neka ne razdvaja ono što je sjedinio Bog.«
10
Kad su se vratili u kuću, učenici su ga ponovo upitali o tome.
11
I Isus im je rekao: »Tko god se razvede od svoje žene i oženi drugom, čini preljub prema prvoj.
12
I ako se žena razvede od svoga muža i uda za drugoga, također čini preljub.«
13
Ljudi su Isusu dovodili djecu da bi ih dotaknuo, ali učenici su ih prekoravali.
14
Kad je to vidio, Isus se naljutio pa im je rekao: »Pustite djecu k meni! Nemojte ih priječiti, jer Božje kraljevstvo pripada takvima poput njih.
15
Govorim vam istinu. Tko ne prihvati Božje kraljevstvo kao što ga dijete prihvaća, nikada neće ući u njega.«
16
Onda je uzeo djecu u naručje, položio na njih ruke i blagoslovio ih.
17
Kad je Isus krenuo na put, dotrčao je neki čovjek, kleknuo pred njega i upitao ga: »Dobri učitelju, što trebam učiniti da bih dobio vječni život?«
18
Isus mu je rekao: »Zašto me nazivaš dobrim? Nitko nije dobar osim Boga.
19
Znaš zapovijedi: ne počini ubojstvo, ne počini preljub, ne kradi, nemoj lažno svjedočiti, ne varaj, poštuj svoga oca i majku!«
20
Čovjek mu je odgovorio: »Učitelju, poštujem sve to još od svoje mladosti.«
21
Isus ga je pogledao, zavolio ga i rekao mu: »Jedno ti nedostaje: idi i prodaj sve što imaš, podijeli siromašnima i imat ćeš blago na Nebu. Zatim dođi i slijedi me.«
22
Čim mu je Isus to rekao, čovjekovo se lice smrknulo. Rastužio se i otišao. Bio je, naime, vrlo bogat.
23
Isus je prešao pogledom po svojim učenicima i rekao: »Teško je bogatima ući u Božje kraljevstvo.«
24
Učenike su začudile njegove riječi, a Isus im je još jednom rekao: »Djeco moja, kako li je teško bogatašu ući u Božje kraljevstvo!
25
Lakše će deva proći kroz ušicu igle nego što će bogataš ući u Božje kraljevstvo.«
26
Učenici su se još više začudili i govorili jedan drugome: »Tko se onda može spasiti?«
27
Isus ih je pogledao i rekao: »To je ljudima nemoguće, ali ne i Bogu. Bogu je sve moguće.«
28
Na to je Petar rekao Isusu: »Pogledaj! Mi smo ostavili sve i krenuli za tobom.«
29
»Govorim vam istinu — odgovorio je Isus — svatko tko je radi mene i radi Radosne vijesti napustio svoju kuću, braću, sestre, majku, oca, djecu ili polja,
30
dobit će još na ovome svijetu stotinu puta više kuća, braće, sestara, majki, očeva, djece i polja. Uz to sve, doći će i progoni, ali u svijetu koji dolazi dobit će nagradu — vječni život.
31
Mnogi, koji su sada prvi, bit će posljednji, a oni posljednji, bit će prvi.«
32
Bili su na putu u Jeruzalem, a Isus je hodao ispred njih. Njegovi su učenici bili zapanjeni, dok su ljudi što su ih slijedili bili prestrašeni. Isus je ponovo poveo Dvanaestoricu na stranu i počeo im govoriti što će mu se dogoditi.
33
»Slušajte, sada idemo u Jeruzalem. Sin će Čovječji biti predan vodećim svećenicima i učiteljima Zakona. Ovi će ga osuditi na smrt i predati nežidovima. Oni će ga ismijavati,
34
pljuvati, bičevati i ubiti. A tri dana nakon toga on će uskrsnuti.«
35
Jakov i Ivan, Zebedejevi sinovi, došli su Isusu i rekli: »Učitelju, želimo da nam učiniš ono što te budemo tražili.«
36
Isus im je rekao: »Što želite da učinim za vas?«
37
Oni su odgovorili: »Dopusti nam da sjedimo s tobom u tvojoj slavi, jedan s tvoje desne strane, a drugi s lijeve.«
38
Isus im je odgovorio: »Vi ne znate što tražite. Možete li piti istu čašu koju ja pijem? Možete li biti kršteni istim krštenjem kojim ću ja biti kršten?«
39
Oni su odgovorili: »Možemo.« Na to im je Isus rekao: »Da, pit ćete iz iste čaše iz koje ja pijem. Bit ćete kršteni istim krštenjem koje ja primam.
40
No hoćete li sjediti meni zdesna ili slijeva, to ne odlučujem ja. Ta će mjesta dobiti oni za koje su pripremljena.«
41
Kad su ostala desetorica učenika čula ovo, naljutili su se na Jakova i Ivana.
42
Isus ih je pozvao k sebi i rekao: »Vi znate da oni koji vladaju nežidovskim narodima iskazuju svoju moć nad njima, a njihovi velikaši vole gospodariti njima.
43
Ali s vama ne bi smjelo biti tako. Onaj tko želi postati velik među vama, mora svima biti sluga.
44
I tko god želi biti prvi među vama, mora svima biti rob.
45
Jer, ni Sin Čovječji nije došao da mu služe, nego da on služi i da dâ svoj život kao otkupninu za mnoge.«
46
Zatim su stigli u Jerihon. Kad su Isus, njegovi učenici i mnoštvo naroda odlazili iz Jerihona, pokraj ceste je sjedio slijepi prosjak. Zvao se Bartimej, što znači »Timejev sin«.
47
Kad je čuo da je to Isus iz Nazareta, počeo je glasno vikati: »Isuse, Davidov Sine, smiluj mi se!«
48
Mnoštvo ga je korilo i ušutkivalo. No on je vikao još glasnije: »Davidov Sine, smiluj mi se!«
49
Isus je zastao i rekao: »Pozovite ga!« Pozvali su slijepca i rekli mu: »Ne gubi nadu, ustani! Isus te zove.«
50
Slijepac je odbacio svoj kaput, poskočio i prišao Isusu.
51
Isus ga je upitao: »Što želiš da učinim za tebe?« Slijepac mu je odgovorio: »Učitelju, učini da progledam.«
52
Isus mu je rekao: »Idi! Tvoja te vjera ozdravila.« I slijepac je odmah progledao te pošao za Isusom.Marku 10:1

Marku 10:2

Marku 10:3

Marku 10:4

Marku 10:5

Marku 10:6

Marku 10:7

Marku 10:8

Marku 10:9

Marku 10:10

Marku 10:11

Marku 10:12

Marku 10:13

Marku 10:14

Marku 10:15

Marku 10:16

Marku 10:17

Marku 10:18

Marku 10:19

Marku 10:20

Marku 10:21

Marku 10:22

Marku 10:23

Marku 10:24

Marku 10:25

Marku 10:26

Marku 10:27

Marku 10:28

Marku 10:29

Marku 10:30

Marku 10:31

Marku 10:32

Marku 10:33

Marku 10:34

Marku 10:35

Marku 10:36

Marku 10:37

Marku 10:38

Marku 10:39

Marku 10:40

Marku 10:41

Marku 10:42

Marku 10:43

Marku 10:44

Marku 10:45

Marku 10:46

Marku 10:47

Marku 10:48

Marku 10:49

Marku 10:50

Marku 10:51

Marku 10:52Marku 1 / Mar 1

Marku 2 / Mar 2

Marku 3 / Mar 3

Marku 4 / Mar 4

Marku 5 / Mar 5

Marku 6 / Mar 6

Marku 7 / Mar 7

Marku 8 / Mar 8

Marku 9 / Mar 9

Marku 10 / Mar 10

Marku 11 / Mar 11

Marku 12 / Mar 12

Marku 13 / Mar 13

Marku 14 / Mar 14

Marku 15 / Mar 15

Marku 16 / Mar 16