A A A A A
×

Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Mateju 4

1
Potom je Duh odveo Isusa u pustinju da ga iskuša đavao.
2
Isus je postio četrdeset dana i četrdeset noći pa je ogladnio.
3
Tada mu je prišao napasnik i rekao: »Ako si zaista Božji Sin, reci ovom kamenju da se pretvori u kruh.«
4
No Isus mu je odgovorio: »Pisano je u Svetom pismu: ‘Čovjek ne živi samo od kruha nego i od svake riječi koju Bog izgovori.’«
5
Zatim ga je đavao odveo u sveti grad Jeruzalem i postavio ga na vrh Hrama
6
pa mu rekao: »Ako si Božji Sin, baci se dolje! Jer, pisano je: ‘On će zapovjediti svojim anđelima da te čuvaju i oni će te na rukama nositi, da ti noga o kamen ne udari.’«
7
Isus mu je odgovorio: »Pisano je i ovo: ‘Ne iskušavaj Gospodina, Boga svojega!’«
8
Potom je đavao odveo Isusa na vrlo visoku planinu i pokazao mu sva kraljevstva svijeta i njihovu raskoš
9
pa mu se opet obratio: »Dat ću ti sve ovo ako ćeš mi se pokloniti i mene štovati.«
10
A Isus mu je odgovorio: »Odlazi, Sotono! Jer, pisano je: ‘Štuj Gospodina, Boga svojega i njemu jedinom služi!’«
11
Tada ga je đavao ostavio, a anđeli su došli i služili mu.
12
Kad je Isus čuo da je Ivan zatvoren, vratio se u Galileju.
13
No nije ostao u Nazaretu, nego se nastanio u Kafarnaumu, gradu pokraj Galilejskog jezera, na području Zebulonovog i Naftalijevog plemena.
14
Tako se ispunilo što je rekao prorok Izaija:
15
»Zemlja Zebulonova i zemlja Naftalijeva, uz put prema moru, s one strane rijeke Jordan, Galileja zemlja nežidova!
16
Narod koji živi u tami ugledao je veliko svjetlo; onima koji žive u mračnoj zemlji smrti zasjala je svjetlost.«
17
Otad je Isus počeo propovijedati: »Obratite se, jer je Kraljevstvo nebesko blizu!«
18
Kad je Isus prolazio pokraj Galilejskog jezera, ugledao je dvojicu braće — Šimuna, zvanog Petar, i njegovog brata Andriju kako bacaju mrežu u jezero, jer su bili ribari,
19
pa im je rekao: »Pođite za mnom, a ja ću vas učiniti ribarima ljudi.«
20
Oni su odmah ostavili svoje mreže i krenuli za Isusom.
21
Isus je pošao dalje i ugledao drugu dvojicu braće, Jakova Zebedejevog i njegovog brata Ivana. Bili su u čamcu sa svojim ocem Zebedejem i krpali mreže.
22
Pozvao ih je i oni su odmah krenuli za njim. Ostavili su i čamac i svoga oca.
23
Isus je obišao cijelu Galileju i poučavao u sinagogama , propovijedajući Radosnu vijest o Božjem kraljevstvu. Liječio je i svakovrsne bolesti i slabosti u narodu.
24
Vijest o njemu proširila se po cijeloj Siriji pa su mu dovodili sve koji su bolovali od raznih bolesti i bili u mukama, opsjednute zlim duhovima, padavičare i nepokretne, a on ih je ozdravljao.
25
Slijedilo ga je veliko mnoštvo iz Galileje, Dekapolisa, Jeruzalema, Judeje i s druge strane rijeke Jordan.
Mateju 4:1
Mateju 4:2
Mateju 4:3
Mateju 4:4
Mateju 4:5
Mateju 4:6
Mateju 4:7
Mateju 4:8
Mateju 4:9
Mateju 4:10
Mateju 4:11
Mateju 4:12
Mateju 4:13
Mateju 4:14
Mateju 4:15
Mateju 4:16
Mateju 4:17
Mateju 4:18
Mateju 4:19
Mateju 4:20
Mateju 4:21
Mateju 4:22
Mateju 4:23
Mateju 4:24
Mateju 4:25
Mateju 1 / Mat 1
Mateju 2 / Mat 2
Mateju 3 / Mat 3
Mateju 4 / Mat 4
Mateju 5 / Mat 5
Mateju 6 / Mat 6
Mateju 7 / Mat 7
Mateju 8 / Mat 8
Mateju 9 / Mat 9
Mateju 10 / Mat 10
Mateju 11 / Mat 11
Mateju 12 / Mat 12
Mateju 13 / Mat 13
Mateju 14 / Mat 14
Mateju 15 / Mat 15
Mateju 16 / Mat 16
Mateju 17 / Mat 17
Mateju 18 / Mat 18
Mateju 19 / Mat 19
Mateju 20 / Mat 20
Mateju 21 / Mat 21
Mateju 22 / Mat 22
Mateju 23 / Mat 23
Mateju 24 / Mat 24
Mateju 25 / Mat 25
Mateju 26 / Mat 26
Mateju 27 / Mat 27
Mateju 28 / Mat 28