A A A A A
×

Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Mateju 26

1
Nakon što je Isus sve to izgovorio, obratio se učenicima:
2
»Znate da je za dva dana Pasha i Sin Čovječji bit će predan da ga razapnu.«
3
U to su se doba svećenički poglavari i narodni starješine okupili u palači vrhovnoga svećenika, po imenu Kaifa,
4
te su se dogovorili da Isusa na prevaru uhvate i ubiju.
5
No rekli su: »Ne smijemo to učiniti tijekom blagdana, da se narod ne bi pobunio.«
6
Isus je boravio u Betaniji, u kući gubavca Šimuna.
7
I dok je bio za stolom, pristupila mu je neka žena s alabastrenom posudom punom skupocjenog mirisa te ga izlila na njegovu glavu.
8
Kad su to vidjeli učenici, razljutili su se i rekli: »Čemu takvo rasipanje?
9
Miris se mogao skupo prodati, a novac dati siromašnima.«
10
Isus je znao o čemu govore pa im je rekao: »Zašto zamjerate ovoj ženi? Ona mi je iskazala djelo ljubavi.
11
Jer, siromašne ćete uvijek imati pokraj sebe, a mene nećete.
12
Kad je izlila ovaj miris na moje tijelo, učinila je to kao pripremu za moj ukop.
13
Istinu vam kažem: gdje god se ova Radosna vijest bude objavljivala po svijetu, spominjat će se i ovo što je ona učinila — kao sjećanje na nju.«
14
Tada je jedan od Dvanaestorice, zvan Juda Iskariotski, otišao svećeničkim poglavarima.
15
Upitao ih je: »Što ćete mi dati ako vam predam Isusa?« A oni su mu izbrojali trideset srebrnjaka.
16
Od toga je trenutka Juda tražio povoljnu priliku da im preda Isusa.
17
Prvog su dana Blagdana beskvasnih kruhova učenici pristupili Isusu i upitali ga: »Gdje želiš da ti pripremimo pashalnu večeru?«
18
A on im je odgovorio: »Idite u grad k tomu i tomu pa mu recite: ‘Učitelj kaže: Bliži se zakazano vrijeme. Proslavit ću Pashu sa svojim učenicima u tvojoj kući.’«
19
Učenici su učinili kako im je Isus naredio te su pripremili pashalnu večeru.
20
Kad je došla večer, Isus je bio za stolom s dvanaestoricom učenika.
21
Dok su jeli, rekao je: »Istinu vam kažem: jedan od vas će me izdati.«
22
Oni su se jako rastužili pa su ga jedan po jedan pitali: »Da nisam ja, Gospodine?«
23
A on je odgovorio: »Onaj koji umoči svoju ruku sa mnom u zdjelu — taj će me izdati.
24
Sin Čovječji otići će kao što je o njemu pisano, ali teško onomu tko izda Sina Čovječjega. Bilo bi mu bolje da se nije niti rodio.«
25
Juda, koji ga je namjeravao izdati, upitao je: »Da nisam ja, Učitelju?« Isus mu je odgovorio: »Ti kažeš.«
26
Dok su jeli, Isus je uzeo kruh, blagoslovio ga i razlomio te dao svojim učenicima govoreći: »Uzmite i jedite! Ovo je moje tijelo.«
27
Onda je uzeo čašu, zahvalio Bogu pa je dao učenicima govoreći:
28
»Pijte iz nje svi, jer ovo je moja krv koja utemeljuje novi Savez i prolijeva se za mnoge, za oproštenje njihovih grijeha.
29
I kažem vam da više neću piti od ovoga trsovog roda do onoga dana kad ga budem, novoga, pio s vama u Kraljevstvu svog Oca.«
30
Zatim su otpjevali hvalospjev Bogu te se zaputili na Maslinsku goru.
31
Tada im je Isus rekao: »Svi ćete se vi još noćas zbog mene pokolebati jer je pisano: ‘Ubit ću pastira i ovce će se iz stada razbježati.’
32
Ali kad ustanem od mrtvih, ići ću pred vama u Galileju.«
33
Tada mu reče Petar: »Ako se drugi zbog tebe i pokolebaju, ja neću nikad!«
34
A Isus mu je na to odgovorio: »Istinu ti kažem: još noćas, prije negoli pijetao zapjeva, zatajit ćeš me tri puta.«
35
»Čak i kad bih morao umrijeti s tobom, nikada te se ne bih odrekao«, odgovorio je Petar. Tako su rekli i svi ostali učenici.
36
Zatim je Isus otišao s učenicima u mjesto zvano Getsemani pa im rekao: »Sjednite, dok ja odem onamo moliti.«
37
Sa sobom je poveo Petra i obojicu Zebedejevih sinova. No obuzela ga je tuga i tjeskoba
38
pa im je rekao: »Moja je duša nasmrt žalosna. Ostanite ovdje i bdijte sa mnom!«
39
Otišao je malo dalje od njih, pao licem na zemlju i počeo moliti, govoreći: »Oče moj, ako je moguće, neka me mimoiđe ova čaša ! No neka ne bude kako ja hoću, nego kako ti hoćeš.«
40
Tada se vratio učenicima i našao ih kako spavaju pa je rekao Petru: »Tako, niste mogli ostati budni sa mnom ni jedan sat!
41
Bdijte i molite, da ne padnete u iskušenje! Vaš duh želi činiti što je dobro, ali tijelo je slabo.«
42
Ponovo je otišao od njih i molio govoreći: »Oče moj, ako nije moguće da me mimoiđe ova čaša, neka se izvrši tvoja volja!«
43
Zatim se vratio i opet ih je našao kako spavaju. Oči su im se same sklapale.
44
Ostavio ih je i ponovo otišao pa je molio i treći put istim riječima.
45
Zatim je otišao učenicima i rekao im: »Zar još uvijek spavate i odmarate? Evo, došlo je vrijeme kada će Sin Čovječji biti predan u ruke grešnika.
46
Ustanite! Idemo! Evo, ovdje je onaj koji će me izdati!«
47
Dok je Isus još govorio, došao je Juda, jedan od Dvanaestorice. S njim je bilo silno mnoštvo, naoružano mačevima i toljagama, koje su poslali svećenički poglavari i narodni starješine.
48
Isusov je izdajnik s njima dogovorio znak. Rekao im je: »Koga poljubim, taj je. Njega uhvatite!«
49
I odmah je pristupio Isusu te mu rekao: »Zdravo, Učitelju!« i poljubio ga.
50
A Isus mu je rekao: »Prijatelju, učini to radi čega si došao!« Ljudi su tada prišli Isusu, zgrabili ga i uhitili.
51
A jedan od onih koji su bili s Isusom posegnuo je za svojim mačem, izvukao ga, udario njime slugu vrhovnoga svećenika i odrezao mu uho.
52
No Isus mu je rekao: »Vrati svoj mač u korice, jer svi koji se mača hvataju, od mača i pogibaju.
53
Zar ne shvaćaš da mogu zamoliti svoga Oca i on bi mi odmah poslao više od dvanaest vojski anđela?
54
Ali kako bi se onda ispunila Sveta pisma, koja kažu da tako mora biti?«
55
Zatim se obratio mnoštvu: »Zar ste došli da me uhvatite s mačevima i toljagama, kao da sam lopov? Svaki sam dan sjedio u Hramu i poučavao, a niste me uhvatili.
56
No ovo se sve dogodilo da se ispuni ono što su pisali proroci.« Tada su ga svi učenici napustili i pobjegli.
57
Oni koji su uhvatili Isusa odveli su ga k vrhovnom svećeniku Kaifi, kod kojeg su se okupili učitelji Zakona i starješine.
58
Petar je iz daljine slijedio Isusa sve do dvorišta vrhovnoga svećenika pa je ušao i sjeo sa stražarima da vidi što će se dogoditi.
59
Svećenički poglavari i cijelo Veliko vijeće tražili su lažni dokaz protiv Isusa kako bi ga mogli ubiti.
60
Iako su došli mnogi lažni svjedoci, nisu ga pronašli. Napokon su došla dvojica
61
pa su rekla: »Ovaj je rekao: ‘Mogu srušiti Božji Hram i za tri dana ponovo ga sagraditi.’«
62
Tada je ustao vrhovni svećenik i upitao Isusa: »Zar nećeš ništa odgovoriti? Što to ovi svjedoče protiv tebe?«
63
No Isus je šutio. Onda mu je vrhovni svećenik rekao: »Zaklinjem te živim Bogom da nam kažeš jesi li ti Krist, Božji Sin?«
64
A Isus mu je rekao: »Ti tako kažeš. I još vam kažem da ćete nakon ovoga vidjeti Sina Čovječjega kako sjedi zdesna Bogu i dolazi na nebeskim oblacima.«
65
Tada je vrhovni svećenik razderao svoju odjeću i rekao: »Uvrijedio je Boga! Što nam još trebaju svjedoci? Evo, upravo ste čuli uvredu!
66
Što mislite?« A oni su odgovorili: »Zaslužio je smrt!«
67
Onda su mu pljuvali u lice i udarali ga šakama. A drugi su ga pljuskali,
68
govoreći: »Pokaži da si prorok, Kriste. Reci tko te udario?«
69
A Petar je sjedio vani, u dvorištu. Prišla mu je jedna sluškinja i rekla: »I ti si bio s Isusom Galilejcem!«
70
No on je to pred svima zanijekao. Rekao je: »Ne znam što govoriš.«
71
Zatim je otišao prema ulazu, gdje ga je opazila druga sluškinja koja je rekla onima oko sebe: »Ovaj je bio s Isusom iz Nazareta.«
72
Petar je to opet zanijekao, zaklinjući se: »Kunem se da ne poznajem toga čovjeka!«
73
Malo kasnije, pristupili su Petru oni koji su ondje stajali te mu rekli: »Ti zaista jesi jedan od njih. Tvoj te govor odaje.«
74
A on se počeo zaklinjati: »Kunem se da ne poznajem toga čovjeka.« I tada se oglasio pijetao.
75
Petar se tada sjetio Isusovih riječi: »Prije nego što se pijetao oglasi, triput ćeš me se odreći.« Izašao je i gorko zaplakao.
Mateju 26:1
Mateju 26:2
Mateju 26:3
Mateju 26:4
Mateju 26:5
Mateju 26:6
Mateju 26:7
Mateju 26:8
Mateju 26:9
Mateju 26:10
Mateju 26:11
Mateju 26:12
Mateju 26:13
Mateju 26:14
Mateju 26:15
Mateju 26:16
Mateju 26:17
Mateju 26:18
Mateju 26:19
Mateju 26:20
Mateju 26:21
Mateju 26:22
Mateju 26:23
Mateju 26:24
Mateju 26:25
Mateju 26:26
Mateju 26:27
Mateju 26:28
Mateju 26:29
Mateju 26:30
Mateju 26:31
Mateju 26:32
Mateju 26:33
Mateju 26:34
Mateju 26:35
Mateju 26:36
Mateju 26:37
Mateju 26:38
Mateju 26:39
Mateju 26:40
Mateju 26:41
Mateju 26:42
Mateju 26:43
Mateju 26:44
Mateju 26:45
Mateju 26:46
Mateju 26:47
Mateju 26:48
Mateju 26:49
Mateju 26:50
Mateju 26:51
Mateju 26:52
Mateju 26:53
Mateju 26:54
Mateju 26:55
Mateju 26:56
Mateju 26:57
Mateju 26:58
Mateju 26:59
Mateju 26:60
Mateju 26:61
Mateju 26:62
Mateju 26:63
Mateju 26:64
Mateju 26:65
Mateju 26:66
Mateju 26:67
Mateju 26:68
Mateju 26:69
Mateju 26:70
Mateju 26:71
Mateju 26:72
Mateju 26:73
Mateju 26:74
Mateju 26:75
Mateju 1 / Mat 1
Mateju 2 / Mat 2
Mateju 3 / Mat 3
Mateju 4 / Mat 4
Mateju 5 / Mat 5
Mateju 6 / Mat 6
Mateju 7 / Mat 7
Mateju 8 / Mat 8
Mateju 9 / Mat 9
Mateju 10 / Mat 10
Mateju 11 / Mat 11
Mateju 12 / Mat 12
Mateju 13 / Mat 13
Mateju 14 / Mat 14
Mateju 15 / Mat 15
Mateju 16 / Mat 16
Mateju 17 / Mat 17
Mateju 18 / Mat 18
Mateju 19 / Mat 19
Mateju 20 / Mat 20
Mateju 21 / Mat 21
Mateju 22 / Mat 22
Mateju 23 / Mat 23
Mateju 24 / Mat 24
Mateju 25 / Mat 25
Mateju 26 / Mat 26
Mateju 27 / Mat 27
Mateju 28 / Mat 28