A A A A A
×

Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Mateju 25

1
»Tada će Kraljevstvo nebesko biti poput deset djevojaka koje su uzele svoje svjetiljke i pošle ususret mladoženji.
2
Pet ih je bilo ludih, a pet mudrih.
3
Lude su djevojke uzele svoje svjetiljke, ali nisu ponijele ulje.
4
No mudre su, zajedno sa svjetiljkama, uzele i ulje u posudama.
5
Budući da je mladoženja kasnio, sve su djevojke zadrijemale i zaspale.
6
No u ponoć začuo se glas: ‘Evo mladoženje! Izađite mu u susret!’
7
Tada su sve djevojke ustale i pripremile svoje svjetiljke.
8
Lude su djevojke rekle mudrima: ‘Dajte nam malo vašega ulja, jer nam se gase svjetiljke.’
9
Ali mudre su im djevojke odgovorile: ‘Ne možemo jer neće biti dovoljno ni za nas ni za vas. Radije otiđite prodavaču i kupite ulje.’
10
Dok su išle kupiti ulje, mladoženja je stigao. One djevojke koje su bile spremne, pošle su s njim na svadbenu svečanost, a vrata su se za njima zatvorila.
11
Kasnije su stigle i ostale djevojke pa su rekle: ‘Gospodine, Gospodine, otvori nam vrata!’
12
A on im je odgovorio: ‘Istinu vam kažem: ja vas ne poznajem.’
13
Stoga, budite spremni, jer ne znate ni dan ni sat kada će doći Sin Čovječji.«
14
»Kraljevstvo je nebesko poput čovjeka koji se spremao na put pa je pozvao sluge i predao im svoju imovinu na upravljanje.
15
Jednom od njih dao je pet talenata , drugome dva talenta, a trećemu jedan. Svakom je dodijelio prema njegovim sposobnostima, a zatim je otputovao.
16
Onaj koji je primio pet talenata odmah je uložio novac te zaradio još pet talenata.
17
Isto tako, onaj koji je primio dva talenta zaradio je još dva.
18
No onaj koji je primio jedan talenat otišao je, iskopao jamu u zemlji i sakrio gospodarev novac.
19
Nakon mnogo vremena vratio se gospodar i zatražio od slugu da mu polože račun.
20
Pristupio mu je onaj koji je dobio pet talenata te je donio još pet talenata. Rekao je: ‘Gospodaru, povjerio si mi pet talenata, a ja sam, evo, zaradio još pet.’
21
Gospodar mu je rekao: ‘Dobro, vjerni i dobri slugo! Bio si pouzdan u malome pa ću te postaviti da upravljaš velikim. Uđi i podijeli radost sa svojim gospodarem!’
22
Zatim mu je pristupio onaj koji je dobio dva talenta pa mu rekao: ‘Gospodaru, povjerio si mi dva talenta, a ja sam, evo, zaradio još dva.’
23
Gospodar mu je odgovorio: ‘Dobro, vjerni i dobri slugo! Bio si pouzdan u malom pa ću te postaviti da upravljaš velikim. Uđi i podijeli radost sa svojim gospodarem!’
24
Tada mu je pristupio onaj koji je dobio jedan talenat te mu rekao: ‘Gospodaru, znao sam da si tvrd čovjek i da ubireš gdje nisi posadio i skupljaš gdje nisi posijao.
25
Bojao sam se pa sam otišao i sakrio talenat u zemlju. Evo, uzmi što je tvoje!’
26
Gospodar mu je na to odgovorio: ‘Zli i lijeni slugo! Znao si da ubirem gdje nisam posadio i da skupljam gdje nisam posijao.
27
Zato si trebao odnijeti moj novac u banku pa bih, kada dođem, uzeo svoje zajedno s kamatama.
28
Zato mu oduzmite talenat i dajte ga onomu koji ima deset talenata!
29
Jer, svakomu tko ima dat će se još, pa će imati u izobilju, a svakomu tko nema, oduzet će se i ono što ima.
30
Stoga, bacite ovoga beskorisnog slugu u tamu, gdje će biti plač i škrgut zuba!’«
31
»Kad Sin Čovječji dođe u svojoj slavi, sa svim svojim anđelima, sjest će na svoje slavno prijestolje.
32
Tada će se pred njim okupiti svi narodi i on će razdvojiti jedne od drugih, kao što pastir razdvaja ovce od jaraca.
33
Ovce će postaviti sa svoje desne strane, a jarce s lijeve.
34
Tada će kralj reći onima s desne strane: ‘Dođite, vi blagoslovljeni od moga Oca, i primite u nasljedstvo Kraljevstvo pripremljeno za vas od postanka svijeta!
35
To je vaša nagrada, jer bio sam gladan, a vi ste me nahranili; bio sam žedan, a vi ste me napojili; bio sam stranac, a vi ste me ugostili;
36
bio sam gol, a vi ste me obukli; bio sam bolestan, a vi ste se brinuli za mene; bio sam u zatvoru, a vi ste me posjetili.’
37
Tada će mu pravednici reći: ‘Gospodine, kad smo te to vidjeli gladnoga i nahranili te, ili žednoga i dali ti piti?
38
Kad smo te vidjeli kao stranca i ugostili te, ili bez odjeće i obukli te?
39
I kad smo te to vidjeli bolesnoga, ili u zatvoru, i posjetili te?’
40
A kralj će im odgovoriti: ‘Istinu vam kažem: kad god ste učinili nešto za jednoga od ove moje najmanje braće, za mene ste učinili!’
41
Zatim će kralj reći i onima sa svoje lijeve strane: ‘Idite od mene, vi prokleti, u vječni plamen koji je pripremljen za đavla i njegove anđele!
42
Jer, bio sam gladan, a niste me nahranili; bio sam žedan, a niste mi dali piti;
43
bio sam stranac, a niste me primili u svoj dom; bio sam bez odjeće, a niste me odjenuli; bio sam bolestan i u zatvoru, a niste me posjetili.’
44
Tada će mu i oni reći: ‘Gospodine, kad smo te to vidjeli gladnog ili žednog, ili kao stranca, ili bez odjeće, ili bolesnog, ili u zatvoru, pa ti nismo pomogli?’
45
A on će im odgovoriti: ‘Istinu vam kažem: kad god niste nešto učinili za jednoga od ovih najmanjih, niste učinili ni za mene.’
46
Takvi će otići u vječnu muku, a pravednici u vječni život.«
Mateju 25:1
Mateju 25:2
Mateju 25:3
Mateju 25:4
Mateju 25:5
Mateju 25:6
Mateju 25:7
Mateju 25:8
Mateju 25:9
Mateju 25:10
Mateju 25:11
Mateju 25:12
Mateju 25:13
Mateju 25:14
Mateju 25:15
Mateju 25:16
Mateju 25:17
Mateju 25:18
Mateju 25:19
Mateju 25:20
Mateju 25:21
Mateju 25:22
Mateju 25:23
Mateju 25:24
Mateju 25:25
Mateju 25:26
Mateju 25:27
Mateju 25:28
Mateju 25:29
Mateju 25:30
Mateju 25:31
Mateju 25:32
Mateju 25:33
Mateju 25:34
Mateju 25:35
Mateju 25:36
Mateju 25:37
Mateju 25:38
Mateju 25:39
Mateju 25:40
Mateju 25:41
Mateju 25:42
Mateju 25:43
Mateju 25:44
Mateju 25:45
Mateju 25:46
Mateju 1 / Mat 1
Mateju 2 / Mat 2
Mateju 3 / Mat 3
Mateju 4 / Mat 4
Mateju 5 / Mat 5
Mateju 6 / Mat 6
Mateju 7 / Mat 7
Mateju 8 / Mat 8
Mateju 9 / Mat 9
Mateju 10 / Mat 10
Mateju 11 / Mat 11
Mateju 12 / Mat 12
Mateju 13 / Mat 13
Mateju 14 / Mat 14
Mateju 15 / Mat 15
Mateju 16 / Mat 16
Mateju 17 / Mat 17
Mateju 18 / Mat 18
Mateju 19 / Mat 19
Mateju 20 / Mat 20
Mateju 21 / Mat 21
Mateju 22 / Mat 22
Mateju 23 / Mat 23
Mateju 24 / Mat 24
Mateju 25 / Mat 25
Mateju 26 / Mat 26
Mateju 27 / Mat 27
Mateju 28 / Mat 28