A A A A A
×

Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Mateju 23

1
Tada je Isus rekao narodu i svojim učenicima:
2
»Učitelji Zakona i farizeji misle da imaju autoritet tumačiti Mojsijev zakon.
3
Stoga, činite i držite se svega što vam kažu, ali ne činite što oni čine, jer oni govore, ali sami ne čine.
4
Oni vežu teška bremena, koja se jedva mogu nositi, i stavljaju ih ljudima na leđa, a sami ni prst neće podići da ih pomaknu.
5
Sva djela čine zato da ih vide ljudi. Proširuju svoje zapise iz Svetog pisma i produžuju rese na svojim haljinama .
6
Vole počasna mjesta na gozbama i prva mjesta u sinagogama.
7
Vole da ih ljudi s poštovanjem pozdravljaju na trgovima i da ih zovu ‘učitelju’.
8
No vi nemojte dopustiti da vas ljudi zovu učiteljima, jer imate samo jednoga Učitelja, a vi ste međusobno braća i sestre.
9
Nemojte nikoga na Zemlji zvati svojim ocem, jer imate samo jednoga Oca, onoga na Nebu.
10
Ne dopustite ljudima ni da vas zovu vođama, jer je samo jedan Vođa, a to je Krist.
11
Najveći među vama neka vam bude sluga.
12
Tko se uzdiže, bit će ponižen, a tko se ponizi, bit će uzvišen.
13
Jao vama, učitelji Zakona i farizeji! Licemjeri jedni! Vi ljudima zatvarate vrata. Sami ne ulazite, a onima koji žele ući, to ne dopuštate.
14
***
15
Jao vama, učitelji Zakona i farizeji! Licemjeri jedni! Putujete kopnom i morem da učinite jednoga čovjeka svojim sljedbenikom, a kad on to postane, učinite ga sinom pakla dvaput gorim od sebe.
16
Jao vama, slijepi vođe! Govorite: ‘Ako se tko zakune Hramom, to nije ništa. Ali ako se tko zakune zlatom, koje je u Hramu, dužan je održati svoju zakletvu.’
17
Vi slijepe budale! Što je važnije: zlato, koje je u Hramu, ili Hram, koji posvećuje to zlato?
18
Kažete i ovo: ‘Ako se tko zakune žrtvenikom, to nije ništa; ali ako se zakune zlatom, koje je na žrtveniku, dužan je održati svoju zakletvu.’
19
Slijepci! Što je važnije: dar koji je na žrtveniku ili žrtvenik koji posvećuje taj dar?
20
Dakle, tko se zakune žrtvenikom, kune se i žrtvenikom i svime što je na žrtveniku.
21
A tko se zakune Hramom, kune se i Hramom i svime što je u njemu.
22
Tko se zakune Nebom, kune se Božjim prijestoljem i Onim koji sjedi na njemu.
23
Jao vama, učitelji Zakona i farizeji! Licemjeri jedni! Dajete Bogu desetinu od svega što posjedujete, čak i od metvice, kopra i kumina, a zanemarujete ono najvažnije u Zakonu: pravednost, milosrđe i vjernost. Toga ste se trebali držati, a ono prvo ne zanemariti.
24
Slijepi vođe! Cijedite komarca, a gutate devu.
25
Jao vama, učitelji Zakona i farizeji! Licemjeri jedni! Čistite svoje čaše i posude izvana, a iznutra su pune prijevare i neumjerenosti.
26
Slijepi farizeji, najprije očistite unutrašnjost čaše, pa će joj i vanjština biti čista!
27
Jao vama, učitelji Zakona i farizeji! Licemjeri jedni! Vi ste poput okrečenih grobova koji izgledaju lijepo izvana, ali iznutra su puni mrtvačkih kostiju i svakakve nečistoće.
28
Tako i vi izvana ljudima izgledate pravedni, a iznutra ste puni licemjerja i bezakonja.
29
Jao vama, učitelji Zakona i farizeji! Gradite grobnice prorocima i ukrašavate grobove pravednika,
30
govoreći: ‘Da smo živjeli u vrijeme svojih predaka, ne bismo s njima sudjelovali u ubijanju proroka.’
31
Tako potvrđujete da ste potomci onih koji su ubijali proroke.
32
Dovršite, dakle, ono što su vaši preci započeli!
33
Zmije i zmijski porodi! Kako ćete izbjeći da ne budete osuđeni na pakao?
34
Zato vam, evo, šaljem proroke, mudrace i učitelje. Neke ćete od njih ubiti i razapeti. A neke ćete bičevati u svojim sinagogama i progoniti ih iz grada u grad.
35
Zato ćete biti krivi za ubojstva svih nedužnih ljudi na Zemlji — od ubojstva nevinog Abela do ubojstva Zaharije , Barahijinog sina, kojeg ste ubili između svetišta i žrtvenika.
36
Istinu vam kažem: krivnja za sve to past će na vas koji sada živite.«
37
»Jeruzaleme, Jeruzaleme, ti koji ubijaš proroke i kamenuješ one koji ti šalje Bog! Koliko li sam puta želio sakupiti tvoju djecu, kao što kvočka skuplja piliće pod svoja krila, ali ti to nisi htio.
38
Sada će tvoja kuća biti prepuštena tebi — pusta!
39
Zaista, kažem vam: nećete me više vidjeti dok ne kažete: ‘Blagoslovljen je onaj koji dolazi u Gospodinovo ime!’ «
Mateju 23:1
Mateju 23:2
Mateju 23:3
Mateju 23:4
Mateju 23:5
Mateju 23:6
Mateju 23:7
Mateju 23:8
Mateju 23:9
Mateju 23:10
Mateju 23:11
Mateju 23:12
Mateju 23:13
Mateju 23:14
Mateju 23:15
Mateju 23:16
Mateju 23:17
Mateju 23:18
Mateju 23:19
Mateju 23:20
Mateju 23:21
Mateju 23:22
Mateju 23:23
Mateju 23:24
Mateju 23:25
Mateju 23:26
Mateju 23:27
Mateju 23:28
Mateju 23:29
Mateju 23:30
Mateju 23:31
Mateju 23:32
Mateju 23:33
Mateju 23:34
Mateju 23:35
Mateju 23:36
Mateju 23:37
Mateju 23:38
Mateju 23:39
Mateju 1 / Mat 1
Mateju 2 / Mat 2
Mateju 3 / Mat 3
Mateju 4 / Mat 4
Mateju 5 / Mat 5
Mateju 6 / Mat 6
Mateju 7 / Mat 7
Mateju 8 / Mat 8
Mateju 9 / Mat 9
Mateju 10 / Mat 10
Mateju 11 / Mat 11
Mateju 12 / Mat 12
Mateju 13 / Mat 13
Mateju 14 / Mat 14
Mateju 15 / Mat 15
Mateju 16 / Mat 16
Mateju 17 / Mat 17
Mateju 18 / Mat 18
Mateju 19 / Mat 19
Mateju 20 / Mat 20
Mateju 21 / Mat 21
Mateju 22 / Mat 22
Mateju 23 / Mat 23
Mateju 24 / Mat 24
Mateju 25 / Mat 25
Mateju 26 / Mat 26
Mateju 27 / Mat 27
Mateju 28 / Mat 28