A A A A A
×

Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Mateju 21

1
Kad su se približili Jeruzalemu i stigli do Betfage na Maslinskoj gori, Isus je poslao dvojicu svojih učenika
2
govoreći im: »Idite u ovo selo, što je ispred vas, odmah ćete pronaći privezanu magaricu i magare s njom. Odvežite ih i dovedite k meni!
3
Ako vam netko nešto kaže, recite mu: ‘Trebaju Gospodinu, ali on će ih odmah vratiti.’«
4
To se dogodilo tako da se ispuni ono što je bilo rečeno po proroku:
5
»Recite gradu Sionu: ‘Evo, tvoj kralj ti dolazi! Ponizan je i jaše na magarcu, na magaretu, magaričinom potomku.’«
6
Učenici su otišli i učinili kako im je Isus zapovjedio.
7
Doveli su magaricu i mlado magare, stavili na njih svoje ogrtače, a Isus je na njih sjeo.
8
Jedni su prostirali svoje ogrtače putem, dok su drugi trgali grane s drveća i stavljali ih po putu.
9
Narod, koji je išao ispred i iza Isusa, klicao je: »Slava Davidovom Sinu! Blagoslovljen onaj koji dolazi u Gospodinovo ime! Slava Bogu na Nebu!«
10
Kad je Isus ušao u Jeruzalem, cijeli se grad uskomešao. Svi su se pitali: »Tko je to?«
11
A narod je odgovarao: »To je Isus, prorok iz Nazareta u Galileji.«
12
Zatim je Isus ušao u Hram i istjerao sve koji su ondje kupovali i prodavali. Mjenjačima novca prevrnuo je stolove, a prodavačima golubova klupe.
13
Rekao im je: »Pisano je: ‘Moja kuća zvat će se kuća molitve’, a vi je pretvarate u ‘pljačkaško sklonište’ .«
14
U Hramu su mu pristupili slijepi i hromi, a on ih je ozdravljao.
15
Kad su svećenički poglavari i učitelji Zakona vidjeli čuda koja je učinio i djecu što viču u Hramu: »Slava Davidovom Sinu!«, jako su se razljutili pa mu rekli:
16
»Čuješ li što ova djeca govore?« A Isus im je odgovorio: »Da. Zar niste nikada pročitali: ‘Učinio si da te slave djeca i dojenčad’?«
17
Zatim ih je ostavio pa je iz Jeruzalema otišao u Betaniju, gdje je prenoćio.
18
Rano ujutro, dok se vraćao u Jeruzalem, Isus je ogladnio.
19
Pokraj puta je ugledao smokvu i otišao do nje, ali na njoj nije našao ništa osim lišća. Zato joj je rekao: »Nikad više ne imala ploda!« I smokva se osušila istoga trena.
20
Kad su učenici to vidjeli, začudili su se i upitali: »Kako to da se smokva odmah osušila?«
21
A Isus im je odgovorio: »Istinu vam kažem: ako vjerujete i ne posumnjate, moći ćete učiniti ne samo ovo što sam ja učinio sa smokvom nego, ako kažete ovoj gori: ‘Digni se i baci u more!’, to će se i dogoditi.
22
Ako budete vjerovali, sve što zatražite u molitvi, primit ćete.«
23
Isus je ušao u Hram i, dok je tu poučavao, prišli su mu svećenički poglavari i narodne starješine te ga upitali: »Kakvu vlast imaš da ovo činiš i tko ti ju je dao?«
24
A Isus im je odgovorio: »Upitat ću vas samo jedno pa, ako mi odgovorite, reći ću vam kakvom vlašću ovo činim.
25
Kad je Ivan krstio, je li to krštenje bilo od Boga ili od ljudi?« Oni su počeli raspravljati među sobom, govoreći: »Ako kažemo: ‘Od Boga’, pitat će nas: ‘Zašto mu onda niste vjerovali?’
26
No, ako kažemo: ‘Od ljudi’, onda… Bojimo se naroda jer Ivana svi smatraju prorokom.«
27
Zato su odgovorili Isusu: »Ne znamo.« Na to im je rekao: »Onda ni ja vama neću reći kakvom vlašću ovo činim.«
28
»Sada mi recite što mislite o ovome: neki je čovjek imao dvojicu sinova. Otišao je prvome i rekao mu: ‘Sine, idi danas raditi u moj vinograd!’
29
No sin je odgovorio: ‘Neću.’ Ali kasnije se predomislio i otišao.
30
Zatim je otac otišao drugom sinu i rekao mu to isto. Sin je odgovorio: ‘Idem, gospodaru’, ali nije otišao.
31
Koji je od ove dvojice učinio što je otac želio?« Odgovorili su: »Prvi sin.« Isus im je rekao: »Istinu vam kažem: poreznici i bludnice ući će u Božje kraljevstvo prije vas.
32
Jer, Ivan Krstitelj vam je došao pokazati put pravednog života, a vi mu niste povjerovali. No povjerovali su mu poreznici i bludnice. Čak i nakon što ste to vidjeli, niste se pokajali i niste mu povjerovali.«
33
»Poslušajte još jednu usporedbu. Bio neki vlasnik imanja koji je posadio vinograd. Ogradio ga je, iskopao jamu za vinsku prešu i podigao stražarski toranj. Zatim je dao vinograd u zakup vinogradarima i otputovao.
34
Kad je došlo vrijeme berbe, poslao je svoje sluge da uzmu njegov dio.
35
No vinogradari su zgrabili sluge; jednoga su pretukli, drugoga ubili, a trećega kamenovali.
36
Poslao je druge sluge, brojnije od prvih, ali i s njima su jednako postupili.
37
Napokon je poslao svoga sina, misleći: ‘Moga će sina poštovati.’
38
No kad su vinogradari ugledali sina, rekli su među sobom: ‘On je nasljednik! Hajde, ubijmo ga i uzmimo mu nasljedstvo!’
39
I zgrabili su sina, izbacili ga iz vinograda i ubili.
40
Dakle, što će vlasnik vinograda učiniti s ovim vinogradarima kad dođe?«
41
Odgovorili su mu: »Pobit će ih bez milosti jer su bili zli, a vinograd će dati u zakup drugim vinogradarima, onima koji će mu predati urod u vrijeme berbe.«
42
Isus im je rekao: »Sigurno ste čitali u Svetom pismu: ‘Kamen, koji su odbacili graditelji, postao je temeljni kamen. Gospodin je to učinio i čudesno je to vidjeti!’
43
Zbog toga će vam, kažem vam, Božje kraljevstvo biti oduzeto i dano ljudima koji donose plodove primjerene Kraljevstvu.
44
Tko god padne na taj kamen, smrskat će se, a na koga padne taj kamen, zdrobit će ga.«
45
Kad su svećenički poglavari i farizeji čuli Isusove usporedbe, shvatili su da govori o njima.
46
Zato su ga htjeli uhvatiti, ali su se bojali naroda jer je narod vjerovao da je Isus prorok.
Mateju 21:1
Mateju 21:2
Mateju 21:3
Mateju 21:4
Mateju 21:5
Mateju 21:6
Mateju 21:7
Mateju 21:8
Mateju 21:9
Mateju 21:10
Mateju 21:11
Mateju 21:12
Mateju 21:13
Mateju 21:14
Mateju 21:15
Mateju 21:16
Mateju 21:17
Mateju 21:18
Mateju 21:19
Mateju 21:20
Mateju 21:21
Mateju 21:22
Mateju 21:23
Mateju 21:24
Mateju 21:25
Mateju 21:26
Mateju 21:27
Mateju 21:28
Mateju 21:29
Mateju 21:30
Mateju 21:31
Mateju 21:32
Mateju 21:33
Mateju 21:34
Mateju 21:35
Mateju 21:36
Mateju 21:37
Mateju 21:38
Mateju 21:39
Mateju 21:40
Mateju 21:41
Mateju 21:42
Mateju 21:43
Mateju 21:44
Mateju 21:45
Mateju 21:46
Mateju 1 / Mat 1
Mateju 2 / Mat 2
Mateju 3 / Mat 3
Mateju 4 / Mat 4
Mateju 5 / Mat 5
Mateju 6 / Mat 6
Mateju 7 / Mat 7
Mateju 8 / Mat 8
Mateju 9 / Mat 9
Mateju 10 / Mat 10
Mateju 11 / Mat 11
Mateju 12 / Mat 12
Mateju 13 / Mat 13
Mateju 14 / Mat 14
Mateju 15 / Mat 15
Mateju 16 / Mat 16
Mateju 17 / Mat 17
Mateju 18 / Mat 18
Mateju 19 / Mat 19
Mateju 20 / Mat 20
Mateju 21 / Mat 21
Mateju 22 / Mat 22
Mateju 23 / Mat 23
Mateju 24 / Mat 24
Mateju 25 / Mat 25
Mateju 26 / Mat 26
Mateju 27 / Mat 27
Mateju 28 / Mat 28