A A A A A
×

Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Mateju 10

1
Isus je pozvao svojih dvanaestoricu učenika i dao im vlast da istjeruju zle duhove i da liječe svaku slabost i svaku bolest.
2
Ovo su imena dvanaestorice apostola: Šimun — zvani Petar — i njegov brat Andrija; Jakov — Zebedejev sin i njegov brat Ivan; Filip i Bartolomej;
3
Toma i Matej — poreznik; Jakov — Alfejev sin — i Tadej;
4
Šimun Zelot i Juda Iskariotski, koji je izdao Isusa.
5
Isus je poslao ovu dvanaestoricu i naredio im: »Nemojte ići k nežidovima i nemojte ulaziti ni u jedan grad u Samariji!
6
Radije idite k izgubljenim ovcama izraelskoga naroda.
7
Idite i propovijedajte, govoreći: ‘Kraljevstvo nebesko je blizu!’
8
Liječite bolesne, uskrisujte mrtve, ozdravljajte gubave i izgonite zle duhove! Besplatno ste primili, stoga besplatno i dajte!
9
Nemojte nositi u pojasevima ni zlata, ni srebra, ni bakra!
10
Nemojte nositi ni putne torbe, ni dodatne odjeće, ni obuće, ni štapa! Jer, radnik zaslužuje svoju hranu.
11
Kad uđete u grad ili selo, pronađite u njemu nekoga dostojnog pa ostanite kod njega sve dok ne pođete dalje!
12
Kad ulazite u takav dom, zaželite mu mir!
13
Ako je dom dostojan, neka vaš mir ostane u njemu, a ako nije dostojan, neka vam se vaš mir vrati.
14
Ako vas tko ne bude primio ili slušao što govorite, napustite tu kuću ili grad i otresite prašinu sa svojih stopala .
15
Istinu vam kažem: na dan Suda tom će gradu biti gore nego Sodomi i Gomori.«
16
»Budite svjesni da vas šaljem kao ovce među vukove. Stoga, budite mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi!
17
Čuvajte se ljudi, jer će vas predavati na sud i šibati vas u svojim sinagogama.
18
Dovodit će vas pred vladare i kraljeve jer ste moji sljedbenici. To će biti prilika da o meni svjedočite njima i nežidovima.
19
Kad vas budu uhićivali, ne brinite se što i kako ćete govoriti, jer će vam toga trena biti dano što da kažete.
20
Stoga, nećete govoriti vi, nego će Duh vašeg Oca govoriti kroz vas.
21
Brat će predavati brata da ga ubiju, a otac svoje dijete. Djeca će se okrenuti protiv roditelja i ubijati ih.
22
Svi će vas ljudi mrziti zbog moga imena, ali oni koji ustraju do kraja, bit će spašeni.
23
Kad vas budu progonili u jednom gradu, pobjegnite u drugi. Istinu vam kažem: nećete stići obići sve izraelske gradove prije ponovnog dolaska Sina Čovječjega.
24
Učenik nije veći od učitelja niti je sluga veći od svoga gospodara.
25
Dovoljno je učeniku da bude kao njegov učitelj, a slugi da bude kao njegov gospodar. Ako su glavu obitelji nazivali Sotonom , koliko li će tek gore nazivati njegove ukućane?«
26
»Dakle, nemojte ih se bojati, jer sve što je skriveno, bit će otkriveno i, sve što je tajno, saznat će se.
27
Ono što vam govorim u tajnosti, recite u javnosti! I što vam šapućem na uho, razglasite svima javno!
28
Nemojte se bojati onih koji mogu ubiti vaše tijelo, ali ne mogu ubiti vašu dušu! Radije se bojte Boga koji može uništiti i dušu i tijelo u paklu.
29
Za samo jedan novčić možete kupiti dva vrapca. No ni jedan od njih neće uginuti ako to ne dopusti vaš Otac.
30
Vama su čak i vlasi na glavi izbrojene.
31
Dakle, nemojte se bojati, jer ste vredniji od mnoštva vrabaca.«
32
»Tko god mene prizna pred ljudima — pripada meni. I ja ću priznati pred mojim Ocem, koji je na nebu, da on pripada meni.
33
Tko god se odrekne mene pred ljudima — ne pripada meni. I ja ću ga se odreći pred svojim Ocem koji je na nebu.«
34
»Nemojte misliti da sam došao donijeti mir na zemlju. Nisam došao donijeti mir, nego mač.
35
Jer, došao sam okrenuti: ‘sina protiv oca, kćer protiv majke, snahu protiv svekrve.
36
Čovjeku će biti neprijatelji vlastiti ukućani.’
37
Tko voli oca ili majku više nego mene, nije me dostojan slijediti. Tko voli svoga sina ili kćer više nego mene, nije me dostojan slijediti.
38
Tko ne uzme svoj križ i ne ide za mnom, nije me dostojan.
39
Tko voli svoj život više nego mene, izgubit će ga. Ali onaj tko izgubi svoj život radi mene, sačuvat će ga.«
40
»Tko prima vas, prima i mene, a tko prima mene, prima i Onoga koji me poslao.
41
Tko prima proroka zato što je prorok, primit će proročku nagradu. Tko prima pravednog čovjeka zato što je pravedan, primit će nagradu pravednika.
42
A tko pruži samo čašu hladne vode jednomu od ovih malenih, zato što je moj učenik, zaista, kažem vam, sigurno neće izgubiti svoju nagradu.«
Mateju 10:1
Mateju 10:2
Mateju 10:3
Mateju 10:4
Mateju 10:5
Mateju 10:6
Mateju 10:7
Mateju 10:8
Mateju 10:9
Mateju 10:10
Mateju 10:11
Mateju 10:12
Mateju 10:13
Mateju 10:14
Mateju 10:15
Mateju 10:16
Mateju 10:17
Mateju 10:18
Mateju 10:19
Mateju 10:20
Mateju 10:21
Mateju 10:22
Mateju 10:23
Mateju 10:24
Mateju 10:25
Mateju 10:26
Mateju 10:27
Mateju 10:28
Mateju 10:29
Mateju 10:30
Mateju 10:31
Mateju 10:32
Mateju 10:33
Mateju 10:34
Mateju 10:35
Mateju 10:36
Mateju 10:37
Mateju 10:38
Mateju 10:39
Mateju 10:40
Mateju 10:41
Mateju 10:42
Mateju 1 / Mat 1
Mateju 2 / Mat 2
Mateju 3 / Mat 3
Mateju 4 / Mat 4
Mateju 5 / Mat 5
Mateju 6 / Mat 6
Mateju 7 / Mat 7
Mateju 8 / Mat 8
Mateju 9 / Mat 9
Mateju 10 / Mat 10
Mateju 11 / Mat 11
Mateju 12 / Mat 12
Mateju 13 / Mat 13
Mateju 14 / Mat 14
Mateju 15 / Mat 15
Mateju 16 / Mat 16
Mateju 17 / Mat 17
Mateju 18 / Mat 18
Mateju 19 / Mat 19
Mateju 20 / Mat 20
Mateju 21 / Mat 21
Mateju 22 / Mat 22
Mateju 23 / Mat 23
Mateju 24 / Mat 24
Mateju 25 / Mat 25
Mateju 26 / Mat 26
Mateju 27 / Mat 27
Mateju 28 / Mat 28