A A A A A
×

Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Mateju 1

1
Ovo je obiteljsko stablo Isusa Krista. On potječe iz Davidove obitelji, a David potječe iz Abrahamove obitelji.
2
Abraham je bio Izakov otac. Izak je bio Jakovljev otac. Jakov je bio otac Jude i njegove braće.
3
Juda je bio otac Faresa i Zare, a njihova je majka bila Tamara. Fares je bio Esromov otac. Esrom je bio Aramov otac.
4
Aram je bio Aminadabov otac. Aminadab je bio Naasonov otac. Naason je bio Salmonov otac.
5
Salmon je bio Boazov otac. Boazova je majka bila Rahaba. Boaz je bio Obedov otac, a Obedova je majka bila Ruta. Obed je bio Jišajev otac.
6
Jišaj je bio otac kralja Davida. David je bio Salomonov otac, a Salomonova je majka bila Urijina žena.
7
Salomon je bio Roboamov otac. Roboam je bio Abijin otac. Abija je bio Asin otac.
8
Asa je bio Jozafatov otac. Jozafat je bio Joramov otac. Joram je bio Ozijin otac.
9
Ozija je bio Joatamov otac. Joatam je bio Ahazov otac. Ahaz je bio Ezekijin otac.
10
Ezekija je bio Manasijin otac. Manasija je bio Amonov otac. Amon je bio Jozijin otac.
11
Jozija je bio otac Jehonije i njegove braće. Bilo je to u vrijeme kad je izraelski narod bio odveden u Babilon.
12
Nakon progonstva u Babilonu: Jehonija je bio Salatielov otac. Salatiel je bio Zerubabelov otac.
13
Zerubabel je bio Abijudov otac. Abijud je bio Elijakimov otac. Elijakim je bio Azorov otac.
14
Azor je bio Sadokov otac. Sadok je bio Ahimov otac. Ahim je bio Elijudov otac.
15
Elijud je bio Eleazarov otac. Eleazar je bio Matanov otac. Matan je bio Jakovljev otac.
16
Jakov je bio otac Josipa, muža Marije, koja je rodila Isusa koji se zove Krist.
17
Dakle, bilo je ukupno četrnaest naraštaja od Abrahama do Davida. I četrnaest naraštaja od Davida do progonstva u Babilon. I četrnaest naraštaja od progonstva u Babilon do Krista.
18
Rođenje Isusa Krista dogodilo se ovako: njegova je majka Marija bila zaručena s Josipom, ali prije nego što su se vjenčali, otkrilo se da je Marija zatrudnjela po Svetom Duhu.
19
Njezin je muž Josip bio dobar čovjek i nije ju želio izložiti javnoj sramoti pa je odlučio tajno raskinuti zaruke.
20
No dok je o tome razmišljao, u snu mu se pojavio Gospodinov anđeo i rekao mu: »Josipe, Davidov sine , ne boj se uzeti Mariju za ženu jer ono što je u njoj, začeto je po Svetom Duhu.
21
Ona će roditi sina, a ti ga nazovi Isus , jer će spasiti svoj narod od njegovih grijeha.«
22
Sve se to dogodilo da bi se ispunilo što je Gospodin rekao po proroku:
23
»Evo, djevica će zatrudnjeti i roditi sina. Dat će mu ime Emanuel, što znači ‘Bog je s nama’.«
24
Kad se Josip probudio, učinio je kako mu je zapovjedio Gospodinov anđeo. Uzeo je Mariju i odveo je svojoj kući da mu bude žena.
25
Ali nije živio s njom, kao što bi muž živio sa ženom, dok nije rodila sina kojemu je dao ime Isus.
Mateju 1:1
Mateju 1:2
Mateju 1:3
Mateju 1:4
Mateju 1:5
Mateju 1:6
Mateju 1:7
Mateju 1:8
Mateju 1:9
Mateju 1:10
Mateju 1:11
Mateju 1:12
Mateju 1:13
Mateju 1:14
Mateju 1:15
Mateju 1:16
Mateju 1:17
Mateju 1:18
Mateju 1:19
Mateju 1:20
Mateju 1:21
Mateju 1:22
Mateju 1:23
Mateju 1:24
Mateju 1:25
Mateju 1 / Mat 1
Mateju 2 / Mat 2
Mateju 3 / Mat 3
Mateju 4 / Mat 4
Mateju 5 / Mat 5
Mateju 6 / Mat 6
Mateju 7 / Mat 7
Mateju 8 / Mat 8
Mateju 9 / Mat 9
Mateju 10 / Mat 10
Mateju 11 / Mat 11
Mateju 12 / Mat 12
Mateju 13 / Mat 13
Mateju 14 / Mat 14
Mateju 15 / Mat 15
Mateju 16 / Mat 16
Mateju 17 / Mat 17
Mateju 18 / Mat 18
Mateju 19 / Mat 19
Mateju 20 / Mat 20
Mateju 21 / Mat 21
Mateju 22 / Mat 22
Mateju 23 / Mat 23
Mateju 24 / Mat 24
Mateju 25 / Mat 25
Mateju 26 / Mat 26
Mateju 27 / Mat 27
Mateju 28 / Mat 28