A A A A A
×

Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Brojeva 29

1
»Prvog dana sedmoga mjeseca održite sveti skup i ne obavljajte svoje poslove jer je to dan kad ćete trubiti trubama.
2
Kao ugodan miris BOGU, prinesite žrtvu paljenicu od jednog junca, jednog ovna i sedam jednogodišnjih janjaca. Sve životinje moraju biti bez tjelesne mane.
3
Uz junca spremite žitni prinos od tri kilograma krupice zamiješane s uljem, uz ovna od dva kilograma krupice,
4
a uz svakog od sedam janjaca žitni prinos od jednog kilograma krupice.
5
Prinesite i jednog jarca kao žrtvu očišćenja, da se za vas izvrši obred očišćenja.
6
Sve te žrtve prinesite uz žrtve paljenice koje se prinose za mladoga mjeseca i uz svakodnevne žrtve paljenice, s pripadajućim prinosima žita i pića, kao što je propisano. Žrtve su to koje se BOGU daruju vatrom, kao ugodan miris.«
7
»Desetog dana sedmog mjeseca održite sveti skup. Postite i ne obavljajte nikakav posao.
8
Kao ugodan miris BOGU, prinesite žrtvu paljenicu od jednog junca, jednog ovna i sedam jednogodišnjih janjaca. Sve životinje moraju biti bez tjelesne mane.
9
Uz junca spremite žitni prinos od tri kilograma krupice zamiješane s uljem, uz ovna od dva kilograma krupice,
10
a uz svakog od sedam janjaca žitni prinos od jednog kilograma krupice.
11
Prinesite i jednog jarca kao žrtvu očišćenja. Bit će to povrh žrtve za grijeh, koja se prinosi taj dan, i povrh redovne žrtve paljenice s pripadajućim prinosom žita i prinosima pića.«
12
»Petnaestog dana sedmoga mjeseca održite sveti skup i ne obavljajte nikakve poslove. Sedam dana slavite BOŽJI blagdan.
13
Prinesite žrtvu paljenicu koja se daruje vatrom kao ugodan miris BOGU: trinaest junaca, dva ovna i četrnaest jednogodišnjih janjaca. Sve životinje moraju biti bez tjelesne mane.
14
Uz svakog od trinaest junaca spremite žitni prinos od tri kilograma krupice zamiješane s uljem, uz svakog od dva ovna od dva kilograma krupice,
15
a uz svakog od četrnaest janjaca žitni prinos od jednog kilograma krupice.
16
Prinesite i jednog jarca kao žrtvu očišćenja, uz redovnu žrtvu paljenicu s pripadajućim prinosom žita i pića.
17
Drugog dana prinesite dvanaest junaca, dva ovna i četrnaest jednogodišnjih janjaca. Sve životinje moraju biti bez tjelesne mane.
18
Uz junce, ovnove i janjce, prinesite pripadajuće prinose žita i pića prema propisanom broju.
19
Prinesite i jednog jarca kao žrtvu očišćenja, uz redovnu žrtvu paljenicu s pripadajućim prinosom žita i pića.
20
Trećeg dana prinesite jedanaest junaca, dva ovna i četrnaest jednogodišnjih janjaca. Sve životinje moraju biti bez tjelesne mane.
21
Uz junce, ovnove i janjce, prinesite pripadajuće prinose žita i pića prema propisanom broju.
22
Prinesite i jednog jarca kao žrtvu očišćenja, uz redovnu žrtvu paljenicu s pripadajućim prinosom žita i pića.
23
Četvrtog dana prinesite deset junaca, dva ovna i četrnaest jednogodišnjih janjaca. Sve životinje moraju biti bez tjelesne mane.
24
Uz junce, ovnove i janjce, prinesite pripadajuće prinose žita i pića prema propisanom broju.
25
Prinesite i jednog jarca kao žrtvu očišćenja, uz redovnu žrtvu paljenicu s pripadajućim prinosom žita i pića.
26
Petog dana prinesite devet junaca, dva ovna i četrnaest jednogodišnjih janjaca. Sve životinje moraju biti bez tjelesne mane.
27
Uz junce, ovnove i janjce, prinesite pripadajuće prinose žita i pića prema propisanom broju.
28
Prinesite i jednog jarca kao žrtvu očišćenja, uz redovnu žrtvu paljenicu s pripadajućim prinosom žita i pića.
29
Šestog dana prinesite osam junaca, dva ovna i četrnaest jednogodišnjih janjaca. Sve životinje moraju biti bez tjelesne mane.
30
Uz junce, ovnove i janjce, prinesite pripadajuće prinose žita i pića prema propisanom broju.
31
Prinesite i jednog jarca kao žrtvu očišćenja, uz redovnu žrtvu paljenicu s pripadajućim prinosom žita i pića.
32
Sedmog dana prinesite sedam junaca, dva ovna i četrnaest jednogodišnjih janjaca. Sve životinje moraju biti bez tjelesne mane.
33
Uz junce, ovnove i janjce, prinesite pripadajuće prinose žita i pića prema propisanom broju.
34
Prinesite i jednog jarca kao žrtvu očišćenja, uz redovnu žrtvu paljenicu s pripadajućim prinosom žita i pića.
35
Osmog dana održite svečani skup i ne obavljajte nikakve poslove.
36
Prinesite žrtvu paljenicu koja se daruje vatrom kao ugodan miris BOGU: jednog junca, jednog ovna i sedam janjaca. Sve životinje moraju biti bez tjelesne mane.
37
Uz junca, ovna i janjce, prinesite pripadajuće prinose žita i pića prema propisanom broju.
38
Prinesite i jednog jarca kao žrtvu očišćenja, uz redovnu žrtvu paljenicu s pripadajućim prinosom žita i pića.
39
Osim svojih zavjetnih i dragovoljnih žrtava, na određene blagdane BOGU prinosite i svoje žrtve paljenice te slavljenice s pripadajućim prinosima žita i pića.«
40
I Mojsije je prenio Izraelcima sve što mu je BOG bio zapovjedio.
Brojeva 29:1
Brojeva 29:2
Brojeva 29:3
Brojeva 29:4
Brojeva 29:5
Brojeva 29:6
Brojeva 29:7
Brojeva 29:8
Brojeva 29:9
Brojeva 29:10
Brojeva 29:11
Brojeva 29:12
Brojeva 29:13
Brojeva 29:14
Brojeva 29:15
Brojeva 29:16
Brojeva 29:17
Brojeva 29:18
Brojeva 29:19
Brojeva 29:20
Brojeva 29:21
Brojeva 29:22
Brojeva 29:23
Brojeva 29:24
Brojeva 29:25
Brojeva 29:26
Brojeva 29:27
Brojeva 29:28
Brojeva 29:29
Brojeva 29:30
Brojeva 29:31
Brojeva 29:32
Brojeva 29:33
Brojeva 29:34
Brojeva 29:35
Brojeva 29:36
Brojeva 29:37
Brojeva 29:38
Brojeva 29:39
Brojeva 29:40
Brojeva 1 / Bro 1
Brojeva 2 / Bro 2
Brojeva 3 / Bro 3
Brojeva 4 / Bro 4
Brojeva 5 / Bro 5
Brojeva 6 / Bro 6
Brojeva 7 / Bro 7
Brojeva 8 / Bro 8
Brojeva 9 / Bro 9
Brojeva 10 / Bro 10
Brojeva 11 / Bro 11
Brojeva 12 / Bro 12
Brojeva 13 / Bro 13
Brojeva 14 / Bro 14
Brojeva 15 / Bro 15
Brojeva 16 / Bro 16
Brojeva 17 / Bro 17
Brojeva 18 / Bro 18
Brojeva 19 / Bro 19
Brojeva 20 / Bro 20
Brojeva 21 / Bro 21
Brojeva 22 / Bro 22
Brojeva 23 / Bro 23
Brojeva 24 / Bro 24
Brojeva 25 / Bro 25
Brojeva 26 / Bro 26
Brojeva 27 / Bro 27
Brojeva 28 / Bro 28
Brojeva 29 / Bro 29
Brojeva 30 / Bro 30
Brojeva 31 / Bro 31
Brojeva 32 / Bro 32
Brojeva 33 / Bro 33
Brojeva 34 / Bro 34
Brojeva 35 / Bro 35
Brojeva 36 / Bro 36