A A A A A
×

Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Brojeva 17

1
BOG je rekao Mojsiju:
2
»Razgovaraj s Izraelcima. Neka ti daju dvanaest štapova, po jedan od glavara svakoga plemena. Ime svakoga glavara napiši na njegovom štapu.
3
Na Levijevom štapu napiši Aronovo ime. Treba biti po jedan štap za vođu svakoga plemena.
4
Zatim stavi štapove u Šator sastanka ispred Kovčega saveza, ondje gdje se sastajem s tobom.
5
Štap čovjeka kojeg ja izaberem, proklijat će. Tako ću ušutkati ovo neprekidno gunđanje Izraelaca protiv vas.«
6
Mojsije je to prenio Izraelcima pa su mu glavari dali štapove. Bilo je dvanaest štapova — po jedan za glavara svakoga plemena, a među njima je bio i Aronov štap.
7
Mojsije je stavio štapove pred BOGA u Šator saveza.
8
Kad je sutradan Mojsije ušao u Šator saveza, a ono — Aronov štap, od Levijevog plemena, ne samo da je proklijao nego i propupao, procvjetao i rodio zrele bademe!
9
Tada je Mojsije pred sve Izraelce donio sve štapove koji su bili pred BOGOM, a oni su ih pregledali te je svatko uzeo svoj.
10
BOG je rekao Mojsiju: »Vrati Aronov štap pred Kovčeg saveza , da se čuva kao znak upozorenja buntovnicima. Tako ćeš stati na kraj njihovom gunđanju protiv mene pa neće poginuti.«
11
I Mojsije učini baš kao što mu je zapovjedio BOG.
12
Izraelci su rekli Mojsiju: »Poginut ćemo! Propast ćemo! Svi ćemo pomrijeti!
১৩
Tko se samo primakne BOŽJEM Svetom šatoru, poginut će. Zar ćemo svi pomrijeti?«
Brojeva 17:1
Brojeva 17:2
Brojeva 17:3
Brojeva 17:4
Brojeva 17:5
Brojeva 17:6
Brojeva 17:7
Brojeva 17:8
Brojeva 17:9
Brojeva 17:10
Brojeva 17:11
Brojeva 17:12
Brojeva 17:13
Brojeva 1 / শুমা 1
Brojeva 2 / শুমা 2
Brojeva 3 / শুমা 3
Brojeva 4 / শুমা 4
Brojeva 5 / শুমা 5
Brojeva 6 / শুমা 6
Brojeva 7 / শুমা 7
Brojeva 8 / শুমা 8
Brojeva 9 / শুমা 9
Brojeva 10 / শুমা 10
Brojeva 11 / শুমা 11
Brojeva 12 / শুমা 12
Brojeva 13 / শুমা 13
Brojeva 14 / শুমা 14
Brojeva 15 / শুমা 15
Brojeva 16 / শুমা 16
Brojeva 17 / শুমা 17
Brojeva 18 / শুমা 18
Brojeva 19 / শুমা 19
Brojeva 20 / শুমা 20
Brojeva 21 / শুমা 21
Brojeva 22 / শুমা 22
Brojeva 23 / শুমা 23
Brojeva 24 / শুমা 24
Brojeva 25 / শুমা 25
Brojeva 26 / শুমা 26
Brojeva 27 / শুমা 27
Brojeva 28 / শুমা 28
Brojeva 29 / শুমা 29
Brojeva 30 / শুমা 30
Brojeva 31 / শুমা 31
Brojeva 32 / শুমা 32
Brojeva 33 / শুমা 33
Brojeva 34 / শুমা 34
Brojeva 35 / শুমা 35
Brojeva 36 / শুমা 36