A A A A A
×

Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Brojeva 14

1
Te je noći čitava zajednica zapomagala i plakala u sav glas.
2
Svi su Izraelci gunđali protiv Mojsija i Arona. Cijela im je zajednica rekla: »Da smo bar umrli u Egiptu! Ili da smo barem umrli u ovoj pustinji!
3
Zašto nas BOG vodi u tu zemlju, da poginemo od mača, a naše žene i djeca da im budu plijen? Zar nam ne bi bilo bolje da se vratimo u Egipat?«
4
Ljudi su govorili jedan drugome: »Izaberimo drugog vođu i vratimo se u Egipat.«
5
Tada su se Mojsije i Aron bacili ničice pred cijelom izraelskom zajednicom koja se ondje okupila.
6
Jošua, Nunov sin, i Kaleb, Jefuneov sin, koji su bili u izviđanju zemlje, razderali su svoju odjeću.
7
Zatim su rekli čitavoj izraelskoj zajednici: »Zemlja koju smo prošli i izvidjeli izuzetno je dobra.
8
Ako je BOG zadovoljan nama, uvest će nas u tu zemlju i dat će nam je. Zemlja je to kojom teče med i mlijeko.
9
Samo se nemojte buniti protiv BOGA i ne bojte se naroda te zemlje jer su oni lak zalogaj za nas. Bez zaštite su, a s nama je BOG. Ne bojte ih se!«
10
Međutim, cijela im je zajednica zaprijetila da će ih kamenovati. I tada se svim Izraelcima kod Šatora sastanka pokazala BOŽJA slava.
11
BOG je rekao Mojsiju: »Dokle će me ovaj narod prezirati? Dokle će odbijati vjerovati u mene unatoč svim znamenjima koja sam učinio među njima?
12
Ubit ću ih pomorom i oduzeti im nasljedstvo. Zatim ću od tebe načiniti narod koji će biti veći i jači od njih.«
13
Tada je Mojsije rekao BOGU: »Ali, Egipćani, od kojih si svojom snagom izbavio ovaj narod, čut će za to
14
i ispričati stanovnicima ove zemlje. Oni su već čuli da si ti, BOG, s ovim narodom i da mu se ti, BOG, pokazuješ licem u lice. Znaju da tvoj oblak stoji nad njim. Znaju da ideš pred njim u stupu od oblaka danju i u stupu od vatre noću.
15
Ako pogubiš čitav narod odjednom, narodi, koji su čuli za tebe, reći će:
16
‘BOG nije mogao dovesti ovaj narod u zemlju koju im je obećao pa ih je pobio u pustinji.’
17
Pokaži sad svoju snagu, Gospodaru moj, kao što si obećao:
18
‘BOG se teško razljuti, pun je vjernosti i ljubavi, i oprašta grijeh i prijestup. No krivca ne ostavlja nekažnjenog. Kažnjava djecu za grijehe njihovih otaca do trećeg i četvrtog naraštaja.’
19
Zbog svoje velike vjernosti i ljubavi, oprosti grijeh ovome narodu, kao što si im praštao od Egipta dosad.«
20
»Opraštam im, kao što si tražio«, odgovori BOG.
21
»Ali, zaklinjem se svojim životom i BOŽJOM slavom, koja će ispuniti svu zemlju,
22
ni jedan od ljudi koji su vidjeli moju slavu i znakove koje sam učinio u Egiptu i u pustinji, a ipak me deset puta iskušavali,
23
neće vidjeti zemlju što sam je zakletvom obećao njihovim precima. Neće je vidjeti ni jedan od onih koji su me prezreli.
24
Jedino ću svoga slugu Kaleba, budući da ima drugačiji duh i slijedi me svim srcem, dovesti u zemlju koju je izvidio. Naslijedit će je on i njegovi potomci.
25
S obzirom na to da Amalečani i Kanaanci žive u dolinama, sutra se okrenite i idite u pustinju, putem prema Crvenome moru.«
26
BOG je rekao Mojsiju i Aronu:
27
»Dokle ću trpjeti tu zlu zajednicu koja gunđa protiv mene? Čuo sam pritužbe Izraelaca protiv mene.
28
Zato im reci: ‘Zaklinjem se svojim životom, kaže BOG, učinit ću s vama baš kao što ste govorili.
29
Po ovoj će pustinji popadati vaša trupla. Pomrijet ćete svi od dvadeset godina i stariji koji ste bili prebrojani tijekom popisa i koji ste gunđali protiv mene.
30
Ni jedan od vas neće ući u zemlju za koju sam se zakleo da ćete se u njoj nastaniti, osim Kaleba, Jefuneovog sina, i Jošue, Nunovog sina.
31
A vašu djecu, za koju ste rekli da će biti ratni plijen, uvest ću u zemlju koju ste odbacili i oni će uživati u njoj.
32
Što se vas tiče, vaša će trupla popadati po pustinji.
33
Vaša će djeca četrdeset godina biti pastiri u pustinji i ispaštati zbog vaše nevjernosti, sve dok ondje ne padne vaše posljednje truplo.
34
Četrdeset godina — jednu godinu za svaki od četrdeset dana izviđanja zemlje — ispaštat ćete za svoje grijehe i znat ćete kako je to kad sam protiv vas.’
35
Ja, BOG, rekao sam svoje. Sigurno ću to učiniti cijeloj ovoj zloj zajednici koja se udružila protiv mene. U ovoj ćete pustinji skončati. Ovdje ćete umrijeti.«
36
Ljudi, koje je Mojsije bio poslao u izviđanje zemlje, proširili su nepovoljan izvještaj nakon što su se vratili i naveli cijelu zajednicu da gunđa protiv njega.
37
Oni, koji su dali nepovoljan izvještaj o zemlji, poginuli su pred BOGOM.
38
Od ljudi koji su izviđali zemlju živi su ostali samo Jošua, Nunov sin, i Kaleb, Jefuneov sin.
39
Kad je Mojsije to prenio svim Izraelcima, bili su jako žalosni.
40
Rano su ujutro sljedećeg dana krenuli u gorski kraj. »Sagriješili smo«, rekli su. »Sad idemo gore do mjesta koje nam je BOG obećao.«
41
Mojsije im je rekao: »Zašto kršite BOŽJU zapovijed? Neće vam uspjeti.
42
Ne idite gore! BOG nije s vama. Neprijatelji će vas poraziti.
43
Ondje su Amalečani i Kanaanci. Poginut ćete od mača. Okrenuli ste se od BOGA i on neće biti s vama.«
44
No oni su u svojoj oholosti ipak otišli u gorski kraj iako ni Mojsije ni kovčeg BOŽJEG saveza nisu krenuli iz tabora.
45
Tada su odozgo došli Amalečani i Kanaanci, koji su živjeli u gorskom kraju, potukli ih i progonili sve do Horme.
Brojeva 14:1
Brojeva 14:2
Brojeva 14:3
Brojeva 14:4
Brojeva 14:5
Brojeva 14:6
Brojeva 14:7
Brojeva 14:8
Brojeva 14:9
Brojeva 14:10
Brojeva 14:11
Brojeva 14:12
Brojeva 14:13
Brojeva 14:14
Brojeva 14:15
Brojeva 14:16
Brojeva 14:17
Brojeva 14:18
Brojeva 14:19
Brojeva 14:20
Brojeva 14:21
Brojeva 14:22
Brojeva 14:23
Brojeva 14:24
Brojeva 14:25
Brojeva 14:26
Brojeva 14:27
Brojeva 14:28
Brojeva 14:29
Brojeva 14:30
Brojeva 14:31
Brojeva 14:32
Brojeva 14:33
Brojeva 14:34
Brojeva 14:35
Brojeva 14:36
Brojeva 14:37
Brojeva 14:38
Brojeva 14:39
Brojeva 14:40
Brojeva 14:41
Brojeva 14:42
Brojeva 14:43
Brojeva 14:44
Brojeva 14:45
Brojeva 1 / Bro 1
Brojeva 2 / Bro 2
Brojeva 3 / Bro 3
Brojeva 4 / Bro 4
Brojeva 5 / Bro 5
Brojeva 6 / Bro 6
Brojeva 7 / Bro 7
Brojeva 8 / Bro 8
Brojeva 9 / Bro 9
Brojeva 10 / Bro 10
Brojeva 11 / Bro 11
Brojeva 12 / Bro 12
Brojeva 13 / Bro 13
Brojeva 14 / Bro 14
Brojeva 15 / Bro 15
Brojeva 16 / Bro 16
Brojeva 17 / Bro 17
Brojeva 18 / Bro 18
Brojeva 19 / Bro 19
Brojeva 20 / Bro 20
Brojeva 21 / Bro 21
Brojeva 22 / Bro 22
Brojeva 23 / Bro 23
Brojeva 24 / Bro 24
Brojeva 25 / Bro 25
Brojeva 26 / Bro 26
Brojeva 27 / Bro 27
Brojeva 28 / Bro 28
Brojeva 29 / Bro 29
Brojeva 30 / Bro 30
Brojeva 31 / Bro 31
Brojeva 32 / Bro 32
Brojeva 33 / Bro 33
Brojeva 34 / Bro 34
Brojeva 35 / Bro 35
Brojeva 36 / Bro 36