A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Izaija 641
O, kad bi razderao nebesa i sišao! Planine bi se zatresle pred tobom!
2
Kao što vatra zapali grančice i čini da voda proključa, siđi i objavi svoje ime svojim neprijateljima, da narodi zadrhte pred tobom!
3
Jer, kad si činio strašna djela, koja nismo očekivali, silazio si i planine su se tresle pred tobom.
4
Od pradavnih vremena nijedno uho nije čulo, nijedno oko vidjelo drugoga Boga osim tebe, koji radi za one što mu vjeruju.
5
Ti dolaziš k onima koji rado čine ono što je pravo, koji se sjećaju tvojih puteva. Ali, kad si se razljutio, mi smo sagriješili, i neprestano griješimo. Kako da se onda spasimo?
6
Svi smo postali prljavi od grijeha. Sva su naša pravedna djela kao prljave, krvave krpe . Svi se sušimo kao list, a naši grijesi nas odnose kao vjetar.
7
Nitko ne priziva tvoje ime, niti se trudi da do tebe dopre, jer si se sakrio od nas i učinio da patimo pritisnuti svojim grijesima.
8
A ipak, BOŽE, ti si naš Otac. Mi smo glina, ti si lončar — svi smo tvoje djelo.
9
Ne budi previše ljut, BOŽE, ne sjećaj se zauvijek naših grijeha. Pogledaj na nas, molimo te, jer svi smo tvoj narod.
10
Tvoji sveti gradovi postali su pustinje; Sion je pustoš, Jeruzalem pustolina.
11
Spaljen je naš sveti i slavni Hram, gdje su ti preci iskazivali hvalu, i sve što nam je dragocjeno u ruševinu je pretvoreno.
12
Zar ćeš se poslije svega, BOŽE, i dalje suzdržavati? Zar ćeš i dalje šutjeti i prekomjerno nas kažnjavati?Izaija 64:1

Izaija 64:2

Izaija 64:3

Izaija 64:4

Izaija 64:5

Izaija 64:6

Izaija 64:7

Izaija 64:8

Izaija 64:9

Izaija 64:10

Izaija 64:11

Izaija 64:12Izaija 1 / Iza 1

Izaija 2 / Iza 2

Izaija 3 / Iza 3

Izaija 4 / Iza 4

Izaija 5 / Iza 5

Izaija 6 / Iza 6

Izaija 7 / Iza 7

Izaija 8 / Iza 8

Izaija 9 / Iza 9

Izaija 10 / Iza 10

Izaija 11 / Iza 11

Izaija 12 / Iza 12

Izaija 13 / Iza 13

Izaija 14 / Iza 14

Izaija 15 / Iza 15

Izaija 16 / Iza 16

Izaija 17 / Iza 17

Izaija 18 / Iza 18

Izaija 19 / Iza 19

Izaija 20 / Iza 20

Izaija 21 / Iza 21

Izaija 22 / Iza 22

Izaija 23 / Iza 23

Izaija 24 / Iza 24

Izaija 25 / Iza 25

Izaija 26 / Iza 26

Izaija 27 / Iza 27

Izaija 28 / Iza 28

Izaija 29 / Iza 29

Izaija 30 / Iza 30

Izaija 31 / Iza 31

Izaija 32 / Iza 32

Izaija 33 / Iza 33

Izaija 34 / Iza 34

Izaija 35 / Iza 35

Izaija 36 / Iza 36

Izaija 37 / Iza 37

Izaija 38 / Iza 38

Izaija 39 / Iza 39

Izaija 40 / Iza 40

Izaija 41 / Iza 41

Izaija 42 / Iza 42

Izaija 43 / Iza 43

Izaija 44 / Iza 44

Izaija 45 / Iza 45

Izaija 46 / Iza 46

Izaija 47 / Iza 47

Izaija 48 / Iza 48

Izaija 49 / Iza 49

Izaija 50 / Iza 50

Izaija 51 / Iza 51

Izaija 52 / Iza 52

Izaija 53 / Iza 53

Izaija 54 / Iza 54

Izaija 55 / Iza 55

Izaija 56 / Iza 56

Izaija 57 / Iza 57

Izaija 58 / Iza 58

Izaija 59 / Iza 59

Izaija 60 / Iza 60

Izaija 61 / Iza 61

Izaija 62 / Iza 62

Izaija 63 / Iza 63

Izaija 64 / Iza 64

Izaija 65 / Iza 65

Izaija 66 / Iza 66