A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Izaija 641
O, kad bi razderao nebesa i sišao! Planine bi se zatresle pred tobom!
2
Kao što vatra zapali grančice i čini da voda proključa, siđi i objavi svoje ime svojim neprijateljima, da narodi zadrhte pred tobom!
3
Jer, kad si činio strašna djela, koja nismo očekivali, silazio si i planine su se tresle pred tobom.
4
Od pradavnih vremena nijedno uho nije čulo, nijedno oko vidjelo drugoga Boga osim tebe, koji radi za one što mu vjeruju.
5
Ti dolaziš k onima koji rado čine ono što je pravo, koji se sjećaju tvojih puteva. Ali, kad si se razljutio, mi smo sagriješili, i neprestano griješimo. Kako da se onda spasimo?
6
Svi smo postali prljavi od grijeha. Sva su naša pravedna djela kao prljave, krvave krpe . Svi se sušimo kao list, a naši grijesi nas odnose kao vjetar.
7
Nitko ne priziva tvoje ime, niti se trudi da do tebe dopre, jer si se sakrio od nas i učinio da patimo pritisnuti svojim grijesima.
8
A ipak, BOŽE, ti si naš Otac. Mi smo glina, ti si lončar — svi smo tvoje djelo.
9
Ne budi previše ljut, BOŽE, ne sjećaj se zauvijek naših grijeha. Pogledaj na nas, molimo te, jer svi smo tvoj narod.
10
Tvoji sveti gradovi postali su pustinje; Sion je pustoš, Jeruzalem pustolina.
11
Spaljen je naš sveti i slavni Hram, gdje su ti preci iskazivali hvalu, i sve što nam je dragocjeno u ruševinu je pretvoreno.
12
Zar ćeš se poslije svega, BOŽE, i dalje suzdržavati? Zar ćeš i dalje šutjeti i prekomjerno nas kažnjavati?Izaija 64:1
Izaija 64:2
Izaija 64:3
Izaija 64:4
Izaija 64:5
Izaija 64:6
Izaija 64:7
Izaija 64:8
Izaija 64:9
Izaija 64:10
Izaija 64:11
Izaija 64:12


Izaija 1 / Iza 1
Izaija 2 / Iza 2
Izaija 3 / Iza 3
Izaija 4 / Iza 4
Izaija 5 / Iza 5
Izaija 6 / Iza 6
Izaija 7 / Iza 7
Izaija 8 / Iza 8
Izaija 9 / Iza 9
Izaija 10 / Iza 10
Izaija 11 / Iza 11
Izaija 12 / Iza 12
Izaija 13 / Iza 13
Izaija 14 / Iza 14
Izaija 15 / Iza 15
Izaija 16 / Iza 16
Izaija 17 / Iza 17
Izaija 18 / Iza 18
Izaija 19 / Iza 19
Izaija 20 / Iza 20
Izaija 21 / Iza 21
Izaija 22 / Iza 22
Izaija 23 / Iza 23
Izaija 24 / Iza 24
Izaija 25 / Iza 25
Izaija 26 / Iza 26
Izaija 27 / Iza 27
Izaija 28 / Iza 28
Izaija 29 / Iza 29
Izaija 30 / Iza 30
Izaija 31 / Iza 31
Izaija 32 / Iza 32
Izaija 33 / Iza 33
Izaija 34 / Iza 34
Izaija 35 / Iza 35
Izaija 36 / Iza 36
Izaija 37 / Iza 37
Izaija 38 / Iza 38
Izaija 39 / Iza 39
Izaija 40 / Iza 40
Izaija 41 / Iza 41
Izaija 42 / Iza 42
Izaija 43 / Iza 43
Izaija 44 / Iza 44
Izaija 45 / Iza 45
Izaija 46 / Iza 46
Izaija 47 / Iza 47
Izaija 48 / Iza 48
Izaija 49 / Iza 49
Izaija 50 / Iza 50
Izaija 51 / Iza 51
Izaija 52 / Iza 52
Izaija 53 / Iza 53
Izaija 54 / Iza 54
Izaija 55 / Iza 55
Izaija 56 / Iza 56
Izaija 57 / Iza 57
Izaija 58 / Iza 58
Izaija 59 / Iza 59
Izaija 60 / Iza 60
Izaija 61 / Iza 61
Izaija 62 / Iza 62
Izaija 63 / Iza 63
Izaija 64 / Iza 64
Izaija 65 / Iza 65
Izaija 66 / Iza 66