A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Izaija 531
»Tko je povjerovao našoj poruci? Kome se otkrilo BOŽJE djelo?«
2
»Iznikao je pred njim kao mala biljka, iz korijena u sasušenoj zemlji. Na njemu nije bilo ljepote ni sjaja koje bismo mogli gledati. Njemu nas nije privuklo ništa u njegovom izgledu.
3
Bio je izrugivan i omalovažavan, podnosio je patnje i boli. Prezreli smo ga i odbacili.
4
A on je zapravo uzeo naše bolesti i podnosio naše boli dok smo mislili da ga Bog kažnjava i da mu nanosi bol.
5
Zbog naših je prijestupa bio izranjavan, zbog naših zlodjela satran. Njega je snašla kazna koja nas je iscijelila. Ozdravljeni smo njegovim ranama.
6
Svi smo zalutali kao ovce, svatko je išao svojim putem. A BOG je svu našu krivnju natovario na njega.
7
Zlostavljali su ga i mučili, ali on nije otvorio svoja usta. Kao što janje vode na klanje i kao što je ovca nijema pred onima koji je šišaju, on nije pustio glasa.
8
Nakon nepoštenog suđenja, odveli su ga. Tko je znao što će biti s njim? Iz zemlje živih je uklonjen. Za grijehe svoga naroda, do smrti je prebijen.
9
Odredili su mu grob među zločincima, ali je ukopan u grobnicu bogatoga — iako nije počinio nikakvo nasilje, niti govorio laži i prijevare.
10
Ali BOG je bio zadovoljan svojim slugom koji je podnio toliku bol. Premda je dao svoj život kao žrtvu za grijeh, živjet će dugo i vidjeti potomke, kroz njega će se ispuniti BOŽJA volja.
11
Nakon svoje muke, vidjet će svjetlost i bit će zadovoljan svime što je učinio.« Bog kaže: »Moj će pravedni sluga mnoge učiniti pravednima i snosit će njihovu kaznu.
12
Zato ću mu dati mnoštvo u baštinu, a plijen će dijeliti s pobjednicima. Jer, svoj je život predao do smrti i ubrojio se među prijestupnike. Ponio je grijeh mnogih i zauzeo se za grešnike.«Izaija 53:1

Izaija 53:2

Izaija 53:3

Izaija 53:4

Izaija 53:5

Izaija 53:6

Izaija 53:7

Izaija 53:8

Izaija 53:9

Izaija 53:10

Izaija 53:11

Izaija 53:12Izaija 1 / Iza 1

Izaija 2 / Iza 2

Izaija 3 / Iza 3

Izaija 4 / Iza 4

Izaija 5 / Iza 5

Izaija 6 / Iza 6

Izaija 7 / Iza 7

Izaija 8 / Iza 8

Izaija 9 / Iza 9

Izaija 10 / Iza 10

Izaija 11 / Iza 11

Izaija 12 / Iza 12

Izaija 13 / Iza 13

Izaija 14 / Iza 14

Izaija 15 / Iza 15

Izaija 16 / Iza 16

Izaija 17 / Iza 17

Izaija 18 / Iza 18

Izaija 19 / Iza 19

Izaija 20 / Iza 20

Izaija 21 / Iza 21

Izaija 22 / Iza 22

Izaija 23 / Iza 23

Izaija 24 / Iza 24

Izaija 25 / Iza 25

Izaija 26 / Iza 26

Izaija 27 / Iza 27

Izaija 28 / Iza 28

Izaija 29 / Iza 29

Izaija 30 / Iza 30

Izaija 31 / Iza 31

Izaija 32 / Iza 32

Izaija 33 / Iza 33

Izaija 34 / Iza 34

Izaija 35 / Iza 35

Izaija 36 / Iza 36

Izaija 37 / Iza 37

Izaija 38 / Iza 38

Izaija 39 / Iza 39

Izaija 40 / Iza 40

Izaija 41 / Iza 41

Izaija 42 / Iza 42

Izaija 43 / Iza 43

Izaija 44 / Iza 44

Izaija 45 / Iza 45

Izaija 46 / Iza 46

Izaija 47 / Iza 47

Izaija 48 / Iza 48

Izaija 49 / Iza 49

Izaija 50 / Iza 50

Izaija 51 / Iza 51

Izaija 52 / Iza 52

Izaija 53 / Iza 53

Izaija 54 / Iza 54

Izaija 55 / Iza 55

Izaija 56 / Iza 56

Izaija 57 / Iza 57

Izaija 58 / Iza 58

Izaija 59 / Iza 59

Izaija 60 / Iza 60

Izaija 61 / Iza 61

Izaija 62 / Iza 62

Izaija 63 / Iza 63

Izaija 64 / Iza 64

Izaija 65 / Iza 65

Izaija 66 / Iza 66