A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Izaija 531
»Tko je povjerovao našoj poruci? Kome se otkrilo BOŽJE djelo?«
2
»Iznikao je pred njim kao mala biljka, iz korijena u sasušenoj zemlji. Na njemu nije bilo ljepote ni sjaja koje bismo mogli gledati. Njemu nas nije privuklo ništa u njegovom izgledu.
3
Bio je izrugivan i omalovažavan, podnosio je patnje i boli. Prezreli smo ga i odbacili.
4
A on je zapravo uzeo naše bolesti i podnosio naše boli dok smo mislili da ga Bog kažnjava i da mu nanosi bol.
5
Zbog naših je prijestupa bio izranjavan, zbog naših zlodjela satran. Njega je snašla kazna koja nas je iscijelila. Ozdravljeni smo njegovim ranama.
6
Svi smo zalutali kao ovce, svatko je išao svojim putem. A BOG je svu našu krivnju natovario na njega.
7
Zlostavljali su ga i mučili, ali on nije otvorio svoja usta. Kao što janje vode na klanje i kao što je ovca nijema pred onima koji je šišaju, on nije pustio glasa.
8
Nakon nepoštenog suđenja, odveli su ga. Tko je znao što će biti s njim? Iz zemlje živih je uklonjen. Za grijehe svoga naroda, do smrti je prebijen.
9
Odredili su mu grob među zločincima, ali je ukopan u grobnicu bogatoga — iako nije počinio nikakvo nasilje, niti govorio laži i prijevare.
10
Ali BOG je bio zadovoljan svojim slugom koji je podnio toliku bol. Premda je dao svoj život kao žrtvu za grijeh, živjet će dugo i vidjeti potomke, kroz njega će se ispuniti BOŽJA volja.
11
Nakon svoje muke, vidjet će svjetlost i bit će zadovoljan svime što je učinio.« Bog kaže: »Moj će pravedni sluga mnoge učiniti pravednima i snosit će njihovu kaznu.
12
Zato ću mu dati mnoštvo u baštinu, a plijen će dijeliti s pobjednicima. Jer, svoj je život predao do smrti i ubrojio se među prijestupnike. Ponio je grijeh mnogih i zauzeo se za grešnike.«Izaija 53:1
Izaija 53:2
Izaija 53:3
Izaija 53:4
Izaija 53:5
Izaija 53:6
Izaija 53:7
Izaija 53:8
Izaija 53:9
Izaija 53:10
Izaija 53:11
Izaija 53:12


Izaija 1 / Iza 1
Izaija 2 / Iza 2
Izaija 3 / Iza 3
Izaija 4 / Iza 4
Izaija 5 / Iza 5
Izaija 6 / Iza 6
Izaija 7 / Iza 7
Izaija 8 / Iza 8
Izaija 9 / Iza 9
Izaija 10 / Iza 10
Izaija 11 / Iza 11
Izaija 12 / Iza 12
Izaija 13 / Iza 13
Izaija 14 / Iza 14
Izaija 15 / Iza 15
Izaija 16 / Iza 16
Izaija 17 / Iza 17
Izaija 18 / Iza 18
Izaija 19 / Iza 19
Izaija 20 / Iza 20
Izaija 21 / Iza 21
Izaija 22 / Iza 22
Izaija 23 / Iza 23
Izaija 24 / Iza 24
Izaija 25 / Iza 25
Izaija 26 / Iza 26
Izaija 27 / Iza 27
Izaija 28 / Iza 28
Izaija 29 / Iza 29
Izaija 30 / Iza 30
Izaija 31 / Iza 31
Izaija 32 / Iza 32
Izaija 33 / Iza 33
Izaija 34 / Iza 34
Izaija 35 / Iza 35
Izaija 36 / Iza 36
Izaija 37 / Iza 37
Izaija 38 / Iza 38
Izaija 39 / Iza 39
Izaija 40 / Iza 40
Izaija 41 / Iza 41
Izaija 42 / Iza 42
Izaija 43 / Iza 43
Izaija 44 / Iza 44
Izaija 45 / Iza 45
Izaija 46 / Iza 46
Izaija 47 / Iza 47
Izaija 48 / Iza 48
Izaija 49 / Iza 49
Izaija 50 / Iza 50
Izaija 51 / Iza 51
Izaija 52 / Iza 52
Izaija 53 / Iza 53
Izaija 54 / Iza 54
Izaija 55 / Iza 55
Izaija 56 / Iza 56
Izaija 57 / Iza 57
Izaija 58 / Iza 58
Izaija 59 / Iza 59
Izaija 60 / Iza 60
Izaija 61 / Iza 61
Izaija 62 / Iza 62
Izaija 63 / Iza 63
Izaija 64 / Iza 64
Izaija 65 / Iza 65
Izaija 66 / Iza 66