A A A A A
×

Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Izreka 18

1
Oni koji se odvajaju, paze da sebi ugode, ljute se kad im drugi daju savjete.
2
Budala ne želi ništa praktično naučiti, već samo svoje mišljenje izreći.
3
Tko čini zlo, bit će omražen. Tko postupa nečasno, bit će osramoćen.
4
Riječi mogu biti kao duboke vode, kao potok koji teče i izvor mudrosti.
5
Nije dobro biti pristran krivima jer se nedužnima uskraćuje pravda.
6
Budaline riječi započinju svađe i kao da njima traži batine.
7
Budala govorom sam sebe upropaštava, vlastitim riječima zamku si postavlja.
8
Riječi ogovarača su kao slatki zalogaji, o kako ih ljudi vole progutati.
9
Tko je nemaran na poslu, brat je onome koji uništava.
10
BOŽJE ime je kao čvrsta kula kojoj pravednici trče i sigurnost nalaze.
11
Bogataš si o svojem bogatstvu umišlja da je utvrđeni grad s visokim zidinama.
12
Ohol čovjek brzo će propasti, a ponizan će čast primiti.
13
Tko odgovara prije nego što sasluša, čini glupost i sramoti se.
14
Vedar duh podiže čovjeka u bolesti, no ako je duh slomljen, nema mu pomoći.
15
Pametan um stječe znanje i uši mudrih traže znanje.
16
Dar čovjeku otvara vrata i pruža pristup velikanima.
17
Tko prvi iznese svoj slučaj, ispravnim se doima dok ga drugi ne ispita.
18
Korištenjem ždrijeba rješavaju se sporovi, čak i kad su u sukobu moćni protivnici.
19
Uvrijeđen brat jači je od utvrđenoga grada, a sporovi razdvajaju ljude kao vrata tvrđave.
20
Čovjek se hrani plodom usana; ono što govori, time će se nasititi.
21
Život i smrt u vlasti su jezika. Oni koji vole govoriti, snosit će odgovarajuće posljedice.
22
Tko je našao ženu, našao je dobro, BOŽJU je naklonost stekao.
23
Siromah ljubazno umoljava, a bogataš grubo odgovara.
24
Ima prijatelja koji se vole družiti, ali pravi je prijatelj od brata bliskiji.
Izreka 18:1
Izreka 18:2
Izreka 18:3
Izreka 18:4
Izreka 18:5
Izreka 18:6
Izreka 18:7
Izreka 18:8
Izreka 18:9
Izreka 18:10
Izreka 18:11
Izreka 18:12
Izreka 18:13
Izreka 18:14
Izreka 18:15
Izreka 18:16
Izreka 18:17
Izreka 18:18
Izreka 18:19
Izreka 18:20
Izreka 18:21
Izreka 18:22
Izreka 18:23
Izreka 18:24
Izreka 1 / Izr 1
Izreka 2 / Izr 2
Izreka 3 / Izr 3
Izreka 4 / Izr 4
Izreka 5 / Izr 5
Izreka 6 / Izr 6
Izreka 7 / Izr 7
Izreka 8 / Izr 8
Izreka 9 / Izr 9
Izreka 10 / Izr 10
Izreka 11 / Izr 11
Izreka 12 / Izr 12
Izreka 13 / Izr 13
Izreka 14 / Izr 14
Izreka 15 / Izr 15
Izreka 16 / Izr 16
Izreka 17 / Izr 17
Izreka 18 / Izr 18
Izreka 19 / Izr 19
Izreka 20 / Izr 20
Izreka 21 / Izr 21
Izreka 22 / Izr 22
Izreka 23 / Izr 23
Izreka 24 / Izr 24
Izreka 25 / Izr 25
Izreka 26 / Izr 26
Izreka 27 / Izr 27
Izreka 28 / Izr 28
Izreka 29 / Izr 29
Izreka 30 / Izr 30
Izreka 31 / Izr 31