A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Izreka 121
Tko voli stegu, voli učiti, a glupan mrzi opomenu.
2
Dobri ljudi stječu BOŽJU naklonost, a zlonamjerne BOG osuđuje.
3
Zli ljudi ne nalaze sigurnost, a pravedni su duboko ukorijenjeni.
4
Vrijedna žena je poput krune svome mužu, a sramotna mu je kao bolest u kostima.
5
Misli pravednika su pravedne, a savjeti zlih su prijevarni.
6
Riječi zlikovaca su kao smrtna zamka, a čestiti se svojim govorom izbavljaju.
7
Zli propadaju i više ih nema, a loza pravednoga se nastavlja.
8
Pametnog čovjeka ljudi pohvaljuju, a pokvareni um preziru.
9
Bolje je biti malen i imati slugu nego se praviti velik, a nemati ni kruha.
10
Pravedni brinu za svoje životinje, a zli su prema njima okrutni.
11
Tko zemlju obrađuje, imat će obilje hrane, a oni bez pameti, tlapnjama se bave.
12
Žudnje zlih postaju im zamke, a pravednici imaju čvrsto korijenje.
13
Zli upada u zamku svojih zlih riječi, a pravednik se izbavlja iz nevolje.
14
Čovjek će primiti prema onome što govori, kao što prima prema onome što radi.
15
Budala misli da je u pravu, a mudar sluša savjete.
16
Budala se odmah naljuti, a pametan zanemaruje uvrede.
17
Tko istinu govori, služi pravdi, a lažan svjedok govori laži.
18
Riječi nekih ljudi ranjavaju poput mača, a riječi mudrih iscjeljuju.
19
Istina ostaje zauvijek, a laži samo za tren.
20
Prijevarno je srce onih koji smišljaju zlo, a radosno onih koji zagovaraju mir.
21
Pravedne ne snalaze nesreće, a zli upadaju u mnoge nevolje.
22
BOGU su mrske lažljive usne, a dragi su mu ljudi od riječi.
23
Pametan čovjek šuti o svojem znanju, a glupan razglašava svoju glupost.
24
Vrijedne ruke dolaze na vlast, a lijenost vodi u prisilan rad.
25
Briga čovjeka opterećuje, a lijepa riječ ga raduje.
26
Pravednik usmjerava svog prijatelja, a zlikovci vode na krivi put.
27
Ljenjivac ne peče svoju lovinu, a vrijedan čovjek stječe blago.
28
Pravednost je put u život; staza na kojoj nema smrti.Izreka 12:1

Izreka 12:2

Izreka 12:3

Izreka 12:4

Izreka 12:5

Izreka 12:6

Izreka 12:7

Izreka 12:8

Izreka 12:9

Izreka 12:10

Izreka 12:11

Izreka 12:12

Izreka 12:13

Izreka 12:14

Izreka 12:15

Izreka 12:16

Izreka 12:17

Izreka 12:18

Izreka 12:19

Izreka 12:20

Izreka 12:21

Izreka 12:22

Izreka 12:23

Izreka 12:24

Izreka 12:25

Izreka 12:26

Izreka 12:27

Izreka 12:28Izreka 1 / Izr 1

Izreka 2 / Izr 2

Izreka 3 / Izr 3

Izreka 4 / Izr 4

Izreka 5 / Izr 5

Izreka 6 / Izr 6

Izreka 7 / Izr 7

Izreka 8 / Izr 8

Izreka 9 / Izr 9

Izreka 10 / Izr 10

Izreka 11 / Izr 11

Izreka 12 / Izr 12

Izreka 13 / Izr 13

Izreka 14 / Izr 14

Izreka 15 / Izr 15

Izreka 16 / Izr 16

Izreka 17 / Izr 17

Izreka 18 / Izr 18

Izreka 19 / Izr 19

Izreka 20 / Izr 20

Izreka 21 / Izr 21

Izreka 22 / Izr 22

Izreka 23 / Izr 23

Izreka 24 / Izr 24

Izreka 25 / Izr 25

Izreka 26 / Izr 26

Izreka 27 / Izr 27

Izreka 28 / Izr 28

Izreka 29 / Izr 29

Izreka 30 / Izr 30

Izreka 31 / Izr 31